top of page

Debattartikel

Här är debattartikeln och namninsamlingen

Det här är den debattartikel som skrivits för Sjukvårdsuppropet och som publicerades på DN Åsikt 2020. 
Vi vill sprida den i fler kanaler, och då med tyngden av era underskrifter! 
Läs, och om du jobbar i stockholmsregionen: fyll i formuläret nedan för att delta i namninsamlingen!

Gå direkt till att skriva under här.

"

Förändringarna som sker i Stockholms sjukvård hotar patientsäkerheten. Men utvecklingen går att undvika och många reagerar.

Stockholms sjukvårdsupprop är en Facebookgrupp som snabbt samlat över 16 000 medlemmar. På lördag går sjukvårdsmarscher i både Stockholm och Göteborg.

 

Vårt budskap är att vården behöver rustas upp, inte ner. Varslen måste dras tillbaka med omedelbar verkan. Vi kräver att makten flyttas närmare oss som berörs av besluten. Beslutsfattarna i Stockholmsregionen har en strategi som går ut på att vården ska flyttas ut från sjukhusen och närmare patienter, till vårdcentraler, hemsjukvård och specialistmottagningar.

 

Men primärvården är redan pressad. I Stockholm finns i genomsnitt en allmänläkare per 2700 listade patienter. En rimlig nivå är enligt Arbetsmiljöverket 1500 patienter per läkare.

 

En omställning till mer nära vård måste föregås av stora satsningar på primärvården. Man måste ta höjd för problem som kan uppstå under en övergångsperiod. Omställningen kan omöjligen ske genom varsel på akutsjukhusen.

 

Även sjukhusen är underbemannade. Den omfattande vårdplatsbristen beror inte på brist på sängplatser, utan avsaknad av vårdpersonal. Vi behöver mer personal som arbetar på våra sjukhus, inte färre. Därför måste vi börja rusta upp sjukvården igen, medan det ännu finns något att rusta upp.

 

Inspektionen för vård och omsorg hyser farhågor för patientsäkerheten på grund av varslen. Den statliga inspektionen ska nu granska hur varslen påverkar patientsäkerhet och tillgång på vård.

 

På grund av hårt pressad verksamhet tvingas vi som arbetar i sjukvården göra etiska överväganden som går emot vår professionsetik och kunskap. Vem ska vårdas på intensivvårdsavdelning? Vem ska hem? Vad väger tyngst när inte patientens behov utan tillgång på vårdplats får avgöra? Vem ska trösta när vårdavdelningarna överbeläggs? Vilka patienter ska prioriteras på vårdcentralen?

 

Varslen på Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset slår mot såväl befolkningen som mot oss som arbetar i vården. Varslen är inte, som politikerna hävdar, en del av ofrånkomlig omorganisation. Det är en kortsiktig lösning för att få sjukhus- och regionens budget att gå ihop.

 

Samtidigt går stora belopp till vårdvalsaktörer. Riksrevisionen har granskat vårdvalssystemet och skriver i sin rapport: “Vårdvalet och vårdgarantin har gjort det svårare att uppfylla vårdens principer om likvärdig vård för alla och att de svårast sjuka ska prioriteras.”

 

Med varslen blir vi ännu färre som ska släcka de bränder som redan brinner. Befolkningen ökar varje år i Stockholm, och den äldre befolkningen ökar mest. Allt fler patienter fastnar i väntrum och vårdköer.

 

Vi lever i ett av världens rikaste länder. Vi har inte drabbats av krig eller andra katastrofer. Naturligtvis kan vi som samhälle sörja för god vård åt befolkningen.

Vi som personal vet en hel del om hur sjukvården bör organiseras. Politikerna och sjukhusledningarna har visat att de inte klarar uppdraget.


 

Stockholms sjukvårdsupprop, undertecknade

Namninsamling
Skriv under här om du jobbar i Stockhomsregionen!

Tack för ditt stöd!

Namnen nedan läggs upp manuellt, så det kan dröja lite innan ditt namn syns.

Senast uppdaterad: 20-03-10

1. Michelle Lee, Läkare

2. Anne Ahrnéll, Leg.Sjuksköterska

3. Mikael Björnson, Läkare

4. Josephine Johansson, Undersköterska

5. Alvaro Fraygola, Röntgensjuksköterska

6. Viktoria Rådström, Leg läkare

7. Elin Svensson, Sjuksköterska

8. Ellinor Lindström, Undersköterska

9. David Milchner Funseth, AT-Läkare

10. Silke Wehmhörner, Leg fysioterapeut

11. Karl Hagman, Läkare

12. Sofie Scheele, Sjuksköterska

13. Alexandra Lando, Undersköterska

14. Sabine Lee, Sjukhusfysiker

15. Henrik Andrén, Läkare

16. Ghazaleh Mohammadian, Läkare

17. Erica Alaiso, Sjuksköterska

18. Kristin Samuelsson, Läkare

19. Kristina Nordenskjöld, Intensivvårdssjuksköterska

20. Anne Wandel, Överläkare

21. Helena Svensson, Sjuksköterska

22. Anders Otto, Läkare

23. Mimmi Gummesson, ST-läkare

24. Martina Widmark, ST-läkare

25. Maria Örnlid, Specialistläkare

26. Charlott Sioustis, Sjuksköterska

27. Anna Lundgren, Undersköterska

28. Catherine Kildal-Leblond, Sjuksköterskestudent, undersköterska

29. Mariam Bougamza, Sjuksköterska

30. Lisa Augustsson, Undersköterska

31. Bodil Ekholm, Leg.arbetsterapeut och forskare

32. Ritva Saramaa, Sjuksköterska

33. Ingela Olsson, Sjuksköterska

34. Douglas McBride, Läkarstudent

35. Johanna Järvlind, Undersköterska

36. Stina Söderlind, Sjuksköterska

37. Lizza Kroon, AT-läkare

38. Elisabeth Sandberg, AT-läkare

39. Kristin Wennmo Zuk, Biträdande Överläkare

40. Amalia Sundelin, Läkare

41. Laila Petersson, Leg sjukgymnast/Lymfterapeut

42. Halla Ólafsdóttir, ST läkare

43. Adam Hassan, Sjuksköterska

44. Karin Herber, Sjuksköterska

45. Boris Keselman, ST-läkare

46. Fredrik Öhman, ST-läkare

47. Marika Cselenyi, Barnspecialistundersköterska

48. Emilie Ingelsson, ST-läkare

49. Vangelis Patavoukas, Specialistläkare

50. Amanda Demir, Läkare

51. Yvonne Israelsson, Undersköterska

52. Caroline Axelsson, Sjuksköterska

53. Lottie Säker, ST läkare

54. Sofia Gustavson, Sjuksköterska

55. Berit Jansson, Leg. Sjuksköt och barnmorska

56. Jonas In de Betou, Specialistläkare Akutsjukvård

57. Gustav Kindborg, ST läkare

58. My Holgersson, Undersköterska

59. Charlotte Rising, ST-läkare

60. Annelie Ahlgren, Undersköterska

61. Viktoria Lindén, Leg. Läkare

62. Siri Mårtensson, Läkare

63. Annika Greek, Undersköterska

64. Hanna Hansson, Biomedicinsk analytiker

65. Nienke Bijlsma, Sjuksköterskestudent och uska

66. Charlotta Noren, Anestesisjuksköterska

67. Niklas Olofsson, Intensivvårdssjuksköterska

68. Cecilia Arfwedson, Intensivvårdsläkare

69. Sofia Hennel, Sjuksköterska

70. Therese Wetterwik, Dietist

71. Isabella Diaz Erazo, Leg. Sjuksköterska

72. Anna Alvin, Psykologstudent

73. Nune Abrahamyan, St-läkare

74. Lea Juhola, Sjuksköterska

75. Camilla Marklund, AT-läkare (Södersjukhuset)

76. Jonatan Nyström, ST-läkare

77. Edvin Granlund, ST-läkare i allmänmedicin

78. Emily Benér, Specialistläkare

79. Sofia Paulsson, Smärtläkare

80. Lina Isacson, Specialist i allmänmedicin

81. Lena Emanuelsson, Kirurg

82. Cecilia Holm, Fysioterapeut

83. Mia Elliot, specialistsjukskötetska intensivvård

84. Anna Wråke, Onkolog

85. Cathrine Edberg, BHV-sjuksköterska

86. Camilla Minell, Bemanningsassistent/usk

87. Tove Wallström, Överläkare KK sös

88. Johan Stormdal Starck, Leg Läkare

89. Åsa Rolfart, Undersköterska

90. Katarina Grossmann, Barnläkare

91. Aurelija Dubicke, Distriktsläkare

92. Leena Singholm, Distriktssköterska

93. Marcus Bergner, Sjuksköterska

94. Eva Bergström, Barnsjuksköterska

95. Carina Svedmyr, Sjuksköterska

96. Mira Rehal, ST-läkare, Södersjukhuset

97. Pia Lindberg, Barnsjuksköterska

98. Christina Gianneli, Psykiatriker

99. Jasmina Kurdija Östlund, Specialistläkare

100. Katarina Rosengren, Röntgensjuksköterska

101. Elin Hammarberg, Sjuksköterska

102. Patricia Björkman, Läkarkandidat

103. Eva-Carin Lindgren, Leg. Arbetsterapeut

104. Ekaterina Nikandrova, Underläkare

105. Uffe Hylin, Överläkare, Universitetslektor

106. Angelica Spinnell, Specialistsjuksköterska barn

107. Mark Frick, ST-läkare gynekologi och obstetrik

108. Sara Severin, ST-läkare i Ortopedi

109. Sara Dahllöv, Leg. sjukgymnast

110. Sofia Sjölin, Vårdsamordnare/Undersköterska

111. Ulrika Waller, Speciallist sjuksköterska

112. Cecilia Wredberg, Läkare

113. Jonna Karlén, Barnläkare

114. Sofie Eklund, Sjuksköterska

115. Emma Björn, Läkare

116. Nina Granberg, ST-läkare i Radiologi

117. Maria Ingemansson, Överläkare barnmedicin

118. Donya Satarvandi, Leg. Läkare

119. Marianne Ring, Sjuksköterska

120. alexander zabala, ST-läkare Internmedicin

121. Anna Söderholm, Sjuksköterska

122. Gaye Sevgi Tas, Undersköterska

123. Anne Åkerblad, Intensivvårdssjuksköterska

124. Peter Hagerman, Specialistläkare

125. Monica Heim Högström, Anestesisjuksköterska

126. Lena Rennerfelt, ST-läkare i akutsjukvård

127. Emelie Rundberg, Sjuksköterska

128. Agneta Ehn Nyström, Undersköterska

129. Akil Awad, Läkare

130. Maria Röhl, AT-läkare

131. Noona Sellberg, Anestesisjuksköterska

132. Ann-Catrine Sandberg, Undersköterska

133. Staffan Lundgren, Undersköterska

134. Elisabeth Johansson, Leg.Sjuksköterska

135. Aliyya Haciyeva, Läkarstudent

136. Lina Stålhane, ST-läkare

137. Karin Sofios, Fysioterapeut

138. Annika Eklundh, Läkare

139. Naela Hagatulah, Läkarstudent

140. Veronica Hartzell Hjelm, Undersköterska

141. Erica Thorwaldsdotter, Specialistsjuksköterska akutsjukvård

142. Sara Jonmarker Jaraj, Specialistläkare

143. Annika Fröjd, Undersköterska

144. Susanna Brauner, Leg. Läkare

145. Annika Ander, Barnmorska

146. Micaela Viss, Specialistsjuksköterska

147. Niva Birgitta, Specialistsjuksköterska

148. Katarina Greve, ST-läkare

149. Pauline Hyttner, ST-läkare

150. Kristin Hjörleifsdóttir Steiner, Allmänläkare

151. Emilie Holmkvist, undersköterska/blivande läkare

152. Gustaf Sverin, AT-läkare

153. Emmi Andersson, Specialistläkare

154. Alice Löwing Jensen, ST-läkare

155. Åsa Edergren, Specialistläkare kirurgi

156. Arja Andersson, Undersköterska

157. Siri Heijbel, Läkarstudent termin 10

158. Elisabeth Gereben, Sjuksköterska

159. Kajsa Magnusson, Specialistläkare Geriatrik

160. Filippa Rydberg, Läkare

161. Ida Ling, Sjuksköterska

162. Helena Forsén, Specialistsjuksköterska

163. Sandra Carlsson, Leg. Sjuksköterska

164. Maria Olsson, Sjuksköterska

165. Elin Bucher, Leg sjuksköterska

166. Gustaf Lyytinen, Leg läkare

167. Aida Khoshnoud, St läkare i allmänmedicin

168. Ingrid Lindström, ST-läkare

169. Hanna Hermans, Arbetsterapeut

170. Johanna Borg Bruchfeld, ST-läkare

171. Sofia Schierbeck, Underläkare

172. Suzanne Raquette, Distriktsköterska

173. Monica Johansson, Sjuksköterska

174. Amelie Lannemyr, AT-läkare

175. Christine Ruthberg Almen, Anestesisjuksköterska

176. Malin Albert, ST-Läkare VO Anestesi och Intensivvård

177. Maria Gavelin, Specialistläkare allmänmedicin

178. Fredrik Lindqvist, Underskötare

179. Jesper Collovin, Vårdadministratör

180. John Svanberg, Leg. Sjuksköterska

181. Melissa Berglind, Distriktssköterska

182. Chanté Campbell, Underläkare

183. Carina Svensson, Barnmorska

184. Märit Halmin, Specialistläkare

185. Elisabeth Ljunggren, Läkare

186. Hanna Unnermark, Leg Sjuksköterska

187. Jari Radros, Läkare

188. Lena Lundin, Intensivvårdssjuksköterska

189. Alba Parllaku, ST läkare

190. Therese Hagström, Sjuksköterska

191. Henrietta Bäckström, Specialistsjuksköterska akutsjukvård

192. Pia Cederqvist, Distriktsläkare

193. Amanda Sandberg, Fysioterapeut

194. Christian Tangenes Johnson, Läkare

195. Klara Johansson, Läkarstudent & undersköterska

196. Emma Bergendal, Leg. Arbetsterapeut

197. Jessica Smolander, Specialistläkare

198. Sanna von Walden, Sjuksköterska

199. Nikolaos Pournaras, Läkare

200. Taymaz Foladi, ST-läkare i allmänmedicin

201. Pia Ferlander, AT-Läkare

202. Molly Jalméus, Läkarkandidat T11

203. Gunnel Sundin, Sjuksköterska

204. Pontus Lindroos, Specialistläkare Kardiologi och Internmedicin

205. Helena Kopp Kallner, Överläkare, docent

206. Charlotte Linderoth, Fysioterapeut

207. Jacob Sejersen, Läkarstudent

208. Veronica Vestman, Undersköterska

209. Niki Radros, ST-läkare

210. Carl Johansson, AT-läkare

211. Sofia Börjesson, Sjuksköterskestudent

212. Carina Jansson, Undersköterska

213. Nina Hesselgren, Sjuksköterska

214. Niral Patel, Klinisk farmaceut

215. Roya Nabatchian, Underläkare innan AT

216. Anders Jansson, Leg Sjuksköterska

217. May Steen, Undersköterska

218. Anna Johansson, ST-läkare i geriatrik

219. Helena Pettersson, Undersköterska

220. Roja Javaheri, Sjuksköterska

221. Erica Lindeborg, Överläkare

222. Anneli Andersson, Undersköterska

223. Pernilla lindberg, Usk

224. Martin Hallmann, Läkare

225. Carl Åkerman, Distriktsläkare

226. Erica Schultz, AT-läkare

227. Catharina Sarlöv, Överläkare

228. Stefan Sundin, Sjuksköterska och läkarstudent

229. Milosz Swiergiel, ST-läkare i allmänmedicin

230. Elin Glantz, Leg. Sjuksköterska

231. Emma Blick Nordkvist, Läkare

232. Annette Bruchfeld, Läkare

233. Angelika Lindroos, Sjuksköterska

234. Linda Westblom, Medicinsk sekreterare

235. Andreas Rudolfsson, Leg. Fysioterapeut

236. Anna-Karin Johansson, ST-läkare

237. Alexander Frostemo, Sjuksköterska

238. Jannica Forsblom, Sjuksköterska

239. Stefan Andersson, Undersköterska

240. Evs Grossman, Läkare

241. Fredrik Eriksson, Sjuksköterska

242. Laura Saari, ST-läkare

243. Nina Johannesson, Distriktssköterska

244. Jesper Rönning, Leg. läkare

245. Maria Belikova, Underläkare före AT

246. Lena Skott, HSL chef

247. Klas Hellström, Psykolog

248. Anna Öjdahl Bodén, Specialistläkare

249. Sara Bengtsson, Sjuksköterska

250. Peter Eisenlauer, Specialistläkare

251. Oscar Wickzén, ST-läkare

252. Reza Rasti, Barnläkare

253. Susanne Steen, ST-läkare

254. Maria Eckenäs, Leg.Sjuksköterska

255. Hanna Kåhre, Sjuksköterska

256. Evelyn Olander, Sjuksköterskestudent

257. Kristin Harries, Undersköterska

258. Kuba Rose, Läkare

259. Camilla Thoursie, Medicinsk sekreterare

260. Helena Lagercrantz, Läkare

261. Margareta Ingebrigtsen, BMA

262. Lovisa Alarik, Läkare

263. Sofia Eriksson, Leg. Sjuksköterska

264. Helen Öholm-Lundahl, Sjuksköterska

265. Carolina Claesson, ST-läkare internmedicin SÖS

266. Margith Mäkitalo-Eklöf, Sjuksköterska

267. Anna Aleksandrina, Sjuksköterska

268. Petter Karlsson, AT-läkare

269. Maria Centerman Edström, Läkare

270. Camilla Löwbäck, Undersköterska

271. Cecilia Mellstrand Navarro, Läkare

272. Lina Forsman, Distriktsköterska

273. Kristoffer Kjellröier, Läkare

274. Emmeli Segerberg, ST, barn och ungdomsmedicin

275. Samara Arkani, ST-läkare

276. Marie Tungården, Leg Barnmorska

277. Caroline Eriksson, Undersköterska

278. Matilda von Rosen, ST-läkare

279. Pervin Dalan, Sjuksköterska

280. Elin Damberg, ST-läkare

281. Thomas Lee, AT-läkare

282. Love Strandberg, Undersköterska

283. Felicia Albinsson, Röntgensjuksköterskestudent

284. Miriam Dinell Sederowsky, Läkare

285. Elisabeth Höök Olofsson, Undersköterska

286. Carola Storm, Leg. sjuksköterska

287. Akhlas Noori, Undersköterska

288. Josefine Selberg, ST-läkare

289. Kenneth Wikström, Undersköterska

290. Christer Nilsson, Leg läkare

291. Elisabeth Ihre, Överläkare

292. Josefin Hallberg, Undersköterska

293. Inga-Lill Carlqvist, Barnmorska

294. Carina Palovaara Jansson, Undersköterska

295. Claudia Kegel, Sjuksköterska

296. Katarina Howner, Överläkare

297. Anastasia Alvbåge, Leg. Sjuksköterska

298. Irina Kovacs, Undersköterska

299. Philip Lindström, Leg.sjuksköterska

300. Tim Stenberg, AT-Läkare

301. Markus Rennéus Norén, Sjuksköterska

302. Agnes Johansson, Sjuksköterska

303. Lena Humvi, Sjuksköterska

304. Katarina Johansson, Undersköterska

305. Katarina Mars, ST läkare

306. Monica Mörck, Anestesisjuksköterska

307. Magdalena Hrywniak, Läkare

308. Ida Friberg, Sjuksköterska

309. Valentina Salinad, Undersköterska

310. Johanna Åstrand, AT-läkare

311. Malin Bergström, Sjuksköterska

312. Obaida Samman, Undersköterska

313. Emma Sikström, Leg. sjuksköterska

314. Theodor Lav, Läkarstudent och undersköterska

315. Cecilia Nilimaa, Sjuksköterska

316. Sara Swartling, Sjuksköterska

317. Emil Engdahl, Sjuksköterska, studerar till specialistsjuksköterska inom barn och ungdom

318. Anna Rhodin, Specialistläkare

319. Mini Ruiz, Läkare

320. Sandra Hård, Sjuksköterska

321. Josefin Stare, Barnmorska

322. Jenny Lindgren, Sjuksköterska

323. Jennifer Lindgren, ST-läkare

324. Malin Holm, Operationssjuksköterska

325. Eva Torbjörnsson, Operationssjuksköterska

326. Johanna Kämpe, ST-läkare

327. Johanna Syeinwall, ST-läkare

328. Tugba Yigit, Undersköterska

329. Annika Solito, Sjuksköterska

330. Lis Abazi, Läkare

331. Marie Kristiansen, Specialistsjuksköterska barn/ungdom

332. Anna Westin, AT-läkare

333. Ingrid Sääv, Överläkare

334. Niklas Bougt, Legitimerad sjuksköterska

335. Louise Pedersen, ST-läkare barn- och ungdomsmedicin

336. Magnus Isacson, Allmänläkare

337. Nina Sköld, Biomedicinsk Analytiker

338. Felice H, Barnmorskestudent/sjuksköterska

339. Helena Bergsten, AT-läkare

340. Sara Hafdell, Undersköterska

341. Alexandra Gustafsson, Sjuksköterska

342. Josefine Fransohn, Sjuksköterska

343. Christina Gyllenhammar Kilander, Läkare

344. Svava Steiner, AT-läkare

345. Pranee Gustafsson, Sjuksköterska

346. Rita Danielsson, Ssk

347. Bita Eshraghi, Gynekolog

348. Eva Joelsson, Undersköterska

349. John Watts, SSK

350. Panteha Hatefi, Specialistläkare allmänmedicin

351. Ava Azari, Läkarstudent

352. Barbro Lebrun, Överläkare

353. Britt-Marie Öberg, Läkare

354. Linnea Näsman, AT-läkare

355. Hilda Melander, Sjuksköterska

356. Emma Sandberg, Leg Sjuksköterska

357. Alva Ny, Sjuksköterska

358. Victoria Mysdotter, Läkarstudent och undersköterska

359. Ann Irenius, Sjuksköterska

360. Gotte Ringqvist, Barnneurolog

361. Jonatan Hellström, Sjuksköterska

362. Anna Fyhr, Undersköterska och Sjuksköterkestudent

363. Catrine Bauer, Undersköterska

364. Erika Putero, Sjuksköterska

365. Martha Nelson, Leg ssk, ek.admin.

366. Oscar Ohlsson, Sjuksköterska

367. Louise Johansson, Sjuksköterska

368. Isak Engstrand, AT läkare

369. Staffan Roman, Specialist akutsjukvård

370. Cecilia Gjöres, Sjuksköterska, Barnmorskestudent

371. Pontuz Junglander, ST-läkare

372. Helene Tulldahl, Sjuksköterska

373. Mohammed Said, Läkare

374. Linda Pastrana, Sjuksköterska

375. T Stendahl, Specialistsjuksköterska

376. Maria Serenius, Läkare

377. Niclas Ambrén, ST läkare

378. Irene Joy Johansson, Undersköterska

379. Emmy Vic Bacunawa, Undersköterska

380. Sahra Abdirahman, Usk

381. Leyl Ludena, Leg. Sjuksköterska

382. Mia Strömgren, Sjuksköterska

383. Jolie Nabaguma, Undersköterska

384. Emmeline Göthe, Sjuksköterska

385. Nada Lazim Jasim, ST-läkare

386. Lena Brihage, Barnsköterska

387. Katarina Wide, Överläkare

388. Sofia Svenfelt, Barnmorska

389. Erina Albinsson-Stenholm, Underläkare och leg sjuksköterska

390. Olivia Svensson, Sjuksköterska

391. Emma Malmström, Specialistläkare

392. Ulrika Tampe, Läkare

393. Frida Wiberg, Läkarstudent

394. Astrid Börjesson, Barnmorska

395. Maria Forsander, Sjuksköterska

396. nilo nordin, Läkarstudent

397. Maja Cristofferson, Sjuksköterska

398. Malin Hildenborg, Läkare, Anestesi och intensivvård

399. Embla Steiner, Underläkare

400. Annika Sörling, ST-läkare

401. Emilie Söderström, Sjuksköterska

402. Carina Angoletta, Undersköterska

403. Marina Canales, Sjuksköterska

404. Jennifer Rosdahl, Akutläkare

405. Anna Brandt, Undersköterska

406. Katarina Sjöö, Sjuksköterska

407. Jenny Penneryd, Barnmorska

408. Fanny Nordström, Underläkare

409. Emelie Sundkvist, Läkare

410. Tekla Sundberg, Sjuksköterska

411. Emelie Dickman, Läkare

412. Niklas Wange, Läkare

413. Therese Lindberg, Specialistsjuksköterska, Barn-och ungdom

414. Anna Claesson, ST-läkare

415. Helene Storm, Leg.sjuksköterska

416. Anna Milton, Specialistläkare

417. Caroline Larsson, Undersköterska

418. Josephine Halvorsen, Undersköterska

419. Maria BrendlerLindqvist, ST-läkare

420. Stavroula Anastasopoulou, Specialist Barnneurolog, PhD student

421. Katarina Löfgren, Specialistsjuksköterska inom Akutsjukvård

422. Shabane Barot, Läkare

423. Josefine Sandin, Sjuksköterska

424. Louise Stoltz, Sjuksköterska

425. Ingrid Bjällgren, Leg sjuksköterska

426. Martin Östberg, Akutläkare

427. Hannah Lindén, Läkarstudent

428. Johanna Jäderbo, Läkarstudent T11

429. Emelie Gustavsson, Sjuksköterska

430. Marcus Stenberg Ribeiro, ST-läkare

431. Carin Andersson, Barnmorska

432. Azadeh Hamzehloo, Specialistläkare i internmedicin, ST-läkare i njurmedicin

433. Ida Havland, ST-läkare

434. Therese Lundin, Barnspecialistundersköterska

435. Johan Fridegren, Specialistläkare

436. Helene Stenvall, Sjuksköterska

437. Ludvig Elfwen, Läkare

438. Erika Lantz, ST-läkare

439. Danica Ryberg, Uska

440. Anna Levin, ST läkare

441. Susanne Carlsson, Undersköterska

442. Monica Hummerhielm, Sjuksköterska

443. Ellen-Elena Reinolds, läkare

444. Heidi Norrgård, Sjuksköterska

445. Agnieszka Kesy, Sjuksköterska

446. Emma Lindroos, Leg. logoped

447. Karina Paz, Undersköterska

448. Sofia Eklund, Läkare

449. Maria Fröberg, ST-läkare i allmänmedicin, PhD

450. Antonios Loizos, Barnläkare

451. Carina Dahlby, Sjuksköterska

452. Jessika Olsson, Leg.sjuksköterska

453. Jessica Kristiansen Åstrand, Undersköterska

454. Rasmus Madsen, Leg. läkare

455. Navid Soltani, ST-läkare

456. Agneta Gullberg, Intensivvårdssjuksköterska

457. Carl Bejersten, Läkare

458. AnnaMaria Tollne, Specialistsjuksköterska

459. Alexander Bojestig, Sjuksköterska

460. Inger Nano, Undersköterska Tema Neuro Karolinska universitets sjukhuset

461. Elizabeth Lichtenstein, specialistläkare

462. Cicilia Andersson, Sjuksköterska

463. Kristina Dalin, Läk

464. Veronica Bernell, Specialistsjuksköterska inom onkologi.

465. Björn Castro Digné, Intensivvårdssjuksköterska

466. Carola Lidkull, Sjuksköterska

467. Karin Svensson, Sjuksköterska

468. Tommy Nyman, Sjuksköterska

469. Sandra Casinge, Leg.psykolog

470. Erica Yaldaz, Undersköterska

471. Caroline Schagerholm, Läkarstudent

472. Beatrice Jansson, Blivande sjuksköterska

473. Robin Hofmann, Bitr. Överläkare

474. Martina Hedström, ST-läkare

475. Jeanette Pihlblad, Sjuksköterska

476. Joanna Frykman, Läkare

477. Alexander Mildalen Stålhammar, Läkarstudent

478. Sofia Lovén Björkman, Barnläkare

479. Anna Falk, Undersköterska

480. Magdalena Elfwen, Allmänläkare

481. Daniel Gillsin, Läkare

482. Roxanna Mortazavi, Läkare

483. Hannah Loukaja, Sjuksköterska

484. Pernilla Stålnacke, Sjuksköterska

485. Karianne Lavrell, Leg. sjuksköterska

486. Noah Gustafsson, Sjuksköterska

487. Evelina Wester, Sjuksköterska

488. Lars Bremberg, Anestsisjuksköterska

489. Simon Kotaleski, Läkare

490. Engla Sadarangani, ST-läkare

491. Bland Elia, Undersköterska

492. Sara Sellgren, Läkarstudent

493. Bahar Kiasat, Läkare

494. Lukas Geary, Specialistläkare

495. William Gummesson, Sjuksköterska

496. Hanna Lenhoff, Bitr överläkare

497. Linn Mjörnheim, Sjuksköterska

498. Ludvig Hedblom, Sjuksköterska

499. Cristian Duré, St läkare

500. Anton Byström, Sjuksköterska

501. Beatrice Ström, Röntgensjuksköterska

502. Saga Nybäck, Specialistläkare

503. Kristina Lidström, Specialistläkare

504. Donna-Petra Shaheen, Specialistläkare i akutsjukvård

505. Johannes Asplund, Läkare

506. Iris Hellsing, ST-läkare

507. Annica Abbemo, Röntgensjuksköterska

508. Anna Högfeldt, Barnmorska

509. Kaisa Wiklander, Dsk

510. Madeleine Beijer, Röntgensjuksköterska

511. Elin Karlsson, Biträdande överläkare, kirurg

512. Deniz Demirag, Underläkare

513. Gabrielle Goddard, Sjuksköterska

514. Gabriel Johansson, AT-läkare

515. Lisa Rydén, Undersköterska

516. Charlotte Lindell, Leg läkare

517. Anna Öhman, Sjuksköterska

518. Therese Zachrisson, Sjuksköterska

519. Mona Enander, Undersköterska

520. Daniel Moberg, Sjuksköterska

521. David Krantz, Legitimerad läkare

522. Madelein Nilsson, Undersköterska

523. Ivar Järnefors, ST-läkare

524. Elinur Mutlu, ST-läkare Sachsska

525. Ewa Lemberg, Leg. Sjuksköterska

526. Michaela Lundgren, Läkarstudent och undersköterska

527. Caroline Stenberg, Specialist Allmänmedicin, Skolläkare

528. Elvira Edström, Arbetsterapeut

529. Eva Akay, ST-läkare

530. Charlotta Dickman, Specialistsjuksköterska

531. Anna Pehrsson, Sjuksköterska

532. Therese Ahlström, Undersköterska

533. Jessica Norberg, ST-läkare

534. Stephen Riley, Läkare

535. Fernanda Wennerström, Sjusköterska

536. Nina Kofoed, Specialistläkare gynekologi och obstetrik

537. Sabine Sjöström, Undersköterska

538. Jesper Petré, Sjuksköterska

539. Jessika Hedevåg, ST-läkare pediatrik

540. lotta gyllenram hallberg, Barnmorska

541. Marianne Stathin, SpecialistUnderskterska

542. Judith Bruchfeld, Överläkare

543. Paulina Enge, Vikarierande underläkare

544. Annika Qvick, Sjuksköterska

545. Martin Friberg, Läkare, Specialist allmänmedicin

546. Erik Kullring, Läkare

547. Linda Svedberg, Leg. sjuksköterska.

548. Karin Lind, Leg sjuksköterska

549. Shohreh Manouchehri, Barnmorska

550. Magdalena Lublin, Vik Underläkare

551. Sanna Norén, Specialistläkare

552. Ruben Laguna Ek, Läkare

553. Joel Nordin, ST-läkare

554. Sara Palmgren, Sjuksköterska

555. Katarina Gröndal, Barnmorska

556. Linnéa Axelsson, Sjuksköterska

557. Diana Vasiljevic, Läkare

558. Sofia Arkrot, Sjuksköterska

559. Anette Holmgren, Specialistsjuksköterska intensivvård

560. Mikaela Winderud, ST-läkare

561. Vira Engberg, Sjuksköterska

562. Jonas Melin, Läkare

563. Menaf Al-Basri, Läkare

564. Adam Lipka Falck, Underläkare innan AT

565. Elin Rasmuson, Sjuksköterska

566. Josefin Sahlström, Sjuksköterska

567. Emil Hallberg, Undersköterska, Läkarstudent

568. Leila Piroozram, Läkare

569. Annica Morén, ST-Läkare

570. Mahan Hasanizadeh, At- läkare

571. Stella Aman, Operationsundersköterska

572. Lovisa Brodin, St läkare

573. Jens Melin, Försörjningstekniker

574. Lena Andersson, Specialist i allmänmedicon

575. Louise Wiklund, Undersköterska/ Ssk-student

576. Ida Tullberg, Sjuksköterska

577. Birgitta Eriksson, Leg. Onkologisjuksköterska

578. Ingmarie Nilsson, Specialistsjuksköterska

579. Louise Windle, Undersköterska

580. Apelsina Ögren, Undersköterska

581. Caroline Johansson, Ssk

582. Maria W, Undersköterska

583. Jessica Linnros, Legitimerad Sjuksköterska

584. Eva Qvick, Undersköterska

585. Emma Eliasson Cako, Läkare

586. Andri Papakonstantinou, Läkare

587. Kajsa Norman, undersköterska

588. Silvia Bartos, Sjuksköterska

589. Emma Engqvist, Läkare

590. Ingela Nilsson, sjukskötetska

591. Inger Jönsson, Barnspecialistsjuksköterska

592. Emma Färnström, Barnsjuksköterska

593. Ninos Gevriye, Läkare

594. Anna Leijon, Leg. sjuksköterska

595. Sara Winegård, Läkarstudent

596. Aino Wilhelmsson, Leg. Sjuksköterska

597. Ann Wejdmark, Läkare

598. Sören Sanz, f.d. Vårdchef

599. Elina Bonsdorff, Specialistsjuksköterska, intensivvård

600. Åsa Södergren, Sjuksköterska

601. Therese Södergren, Undersköterska

602. Linda Stackelberg, ST läkare

603. Michelle Zetterström, AT-läkare

604. Stefan Carlsson, Läkare

605. Fabian Patterson, Undersköterska MIVA

606. Rami Refai, Läkare

607. Märta Åberg, Leg läk/ST-läkare anestesi

608. Anna Christoffersen, Sjuksköterska

609. Sara Ström, Underläkare

610. Maria Vandikas, Specialistläkare

611. Marcus Bergman, Läkare

612. Victoria Karlsson, Undersköterska

613. Nina Ikonen, Undersköterska

614. Marie Gripenberg, Anestesi och intensivvårdssjuksköterska

615. Jennifer Bouarné Tunehag, Sjuksköterska

616. Fia Lund, Leg.sjuksköterska

617. Helene Bernmark-Liikamaa, Barnmorska

618. Karin Flöjte, Kurator, leg psykoterapeut

619. Jessica Björk, Sjuksköterska

620. Britt-Marie Brogren, Allmänläkare

621. Annica Riva, ST-läkare allmänmedicin

622. Ida Söderqvist, Läkare

623. Matilda Åberg, Sjuksköterska

624. Hanna Röjlar, Specialistläkare

625. Kerstin Källman, Sjuksköterska

626. Frida Gustafsson, Läkare

627. Maria Lundqvist, Leg sjuksköterska och anestesisjuksköterska

628. Vaike Nilsson, Leg.Arbetsterapeut

629. Johan Wallin, AT-läkare

630. Vanja Pilotti, Distriktssköterska

631. Meys Alsayfi, ST-läkare

632. Julia Massoud, Läkarkandidat Karolinska Institutet

633. Gülizar Akgün, Undersköterska

634. Matias Estrada, St läkare

635. Emil Kronblad, AT-läkare

636. Lena Raftevold, Specialist sjuksköterska Iva

637. Lina Bylund, Leg. Sjuksköterska

638. Lasse Wilhelmsson, Specialist i allmänmedicin

639. Caroline Johansson, Läkare

640. Josefin Dahlqvist Skoog, Specialisläkare Internmedicin

641. Benjamin Kos, Specialistläkare

642. Johan Thorssin, Iva-ssk

643. Liselotte Nordensten, Leg. Sjuksköterska

644. Philipp Siebrasse, Specialistläkare i Akutsjukvård

645. Diana Blomberg, Leg. Sjuksköterska

646. Lina Westman, Sjuksköterska

647. Nils Blombäck, PTP-Psykolog

648. Emma Barkeling, Sjuksköterska

649. Romina Walian, Sjuksköterska

650. Carina Troedsson, Specialistsjuksköterska

651. Kristin Kärn, Barnsjuksköterska

652. Lisa Larsdotter, Sjuksköterska

653. Korina von Bornstedt, Medicinsk sekreterare

654. Charikleia Chrysostomou, Läkare

655. Lana Othman, Läkare

656. Leila Tamaddon, Specialistläkare i allmänmedicin

657. Annika Jeppsson, Undersköterska

658. Alice Björenäs-Kolb, Sjuksköterska

659. Ingrid Fugmann, ST-läkare

660. Emelia Kinnander, Anestesisjuksköterska

661. Ida Björk, Specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård

662. Tove A, Sjuksköterska

663. Sofie Rosendahl Palmgren, Läkarstudent

664. Konstanze Schnell, ST-läkare

665. Lina Moberg, Specialistsjuksköterska

666. Nadja Mäki, Sjuksköterska

667. Marie-Louise Karlsson, Sjuksköterska

668. Sofia Eriksson, Sjuksköterska

669. Louise Anderberg, Undersköterska

670. Johanna Fellers, ST-läkare

671. Tilda Egnell, Sjuksköterska

672. Sofia Hansson, Sjuksköterska

673. Ylva Bånkestad, ST-läkare

674. Fredrik Haglund, Socionom

675. Mårten Renberg, Läkare

676. Sanam Scott, Specialistläkare Barn- och ungdomsmedicin

677. Tim Hansson, ST-läkare

678. Märta Björling, ST-läkare

679. Kaspar Norton, Sjuksköterska

680. Svetlana Mladenovski, ST läkare

681. Kourosh Hadjikani, Överläkare

682. Nora Samawi, Sjuksköterska

683. Idun Holmdahl, ST-läkare

684. Emma Lindberg Nilsson, Sjuksköterska

685. Miriam Melles, ST-läkare

686. Malin Steger, Undersköterska

687. Ulrika Messo, Undersköterska

688. Johanna Koinberg, Leg barnmorska

689. Daniel Wihlén, Operationssjuksköterska

690. Annika Vallbo, ST-läkare

691. Lena Kullman, Specialistsjuksköterska

692. Cecilia Söder, ST-läkare

693. Annica Holmqvist, Undersköterska

694. Katarina Tötterman, ST-läkare

695. Lisa Nobel, ST-läkare pediatrik

696. Soliman Hoshmand, Läkare

697. Lisa Maxstad, Klinisk farmaceut

698. Sanna Saphir, AT-läkare

699. Annelie Höglund, Sjuksköterska

700. Mathias Janus, Anestesi-/Intensivvårdssjuksköterska

701. Nina Winkelbach, Sjuksköterska

702. Linn Persson, Undersköterska

703. Alexandra Grahn, Urolog

704. Michiko Komqki, Intensivvårdssjuksköterska

705. Svetlana Engman, Lläkare  specialist i allmänmedicin

706. Rebecka Rubenson Wahlin, Specialistläkare

707. Marthina Bodemark, Sjuksköterska

708. Camilla Malm, Urolog

709. Sandra Bergström, Operationssjuksköterska

710. Jutta Schröter, Överläkare

711. Karin Zimmer, ST-läkare

712. Caroline Koblet-Olsson, Läkare

713. Christina Unger Lithner, ST-läkare Allmänmedicin

714. Ninni Berg, Barnmorska

715. Emelie Dillenbeck, Leg läkare

716. Agneta Sinander, Specialistsjuksköterska

717. Adam Mártony, ST-läkare

718. Lena Ericson, Leg specialistsjuksköterska i akutsjukvård

719. Yashar Khoshkar, ST-läkare

720. Karin Ohlson, Specialistläkare

721. Josefin Aldén, Underläkare

722. Linn Eriksson, Intensivvårdssjuksköterska

723. Stephanie Liotier, Distriktläkare

724. Anna Dahlström, Barnmorska

725. Sara Hällbom, Sjuksköterska

726. Ann Cednert Helin, Leg ssk

727. Lena Väisänen, Undersköterska

728. Björn Wallgren, Leg. Sjukgymnast

729. Manar Radif, Specialistläkare

730. Michelle Estman, Läkarstudent, Karolinska Institutet

731. Maja Eriksson, Sjuksköterska

732. Ewa Wallin, Ssk

733. Gabriella Schanning, ST-läkare

734. Elinor Sundfeldt, Specialistsjuksköterka, Intensivvård

735. Victor Westergren, Sjuksköterska

736. Georg Von Baumgarten, Undersköterska

737. Yvonne Warodell, Undersköterska

738. Karin Lindahl, Överläkare

739. Ida Friberg, Sjuksköterska

740. Matilda Ronnås, Sjuksköterska

741. Jessica Brolund, Undersköterska/ blivande sjuksköterska

742. Jonas Berg, Läkare

743. Johan Sand, Anestesisjuksköterska

744. Clara Schou, Specialistläkare i psykiatri

745. Anna Linder, Sjuksköterska

746. Ida Björk, Specialistläkare obst och gyn

747. Christoffer Brynte, Läkare

748. Natali Karandyszowska, Läkare

749. Caroline Enberg, Läkarstudent

750. Fanny Gränse Weström, ST-läkare

751. My Lidström, Sjuksköterska

752. Sarianna Cortes, Leg. sjuksköterska

753. Nadia Sabzwari, Sjuksköterska

754. Isak Lelic, ST-Läkare

755. Sofia-Lorena Pino Castillo, ST-läkare

756. Julia Gyhagen, ST-läkare

757. Sapfo Chatzikomninou, Specialistläkare Internmedicin

758. Sanna Tenglund, Sjuksköterska

759. Angela Lennerhagen, Sjuksköterska

760. Carina Hägglund, Läkare

761. Alexandra Löfstedt, ST-läkare

762. Eleni A, Barnmorska

763. Hanna Ronnås, Legitimerad läkare

764. Sandra Blomquist, Undersköterska

765. Sabina Forsell, Sjuksköterska

766. Sofie Widesköld, Legitimerad Läkare

767. Erika Sjövald, ST-läkare

768. Cecilia Andersson, Röntgensjuksköterska

769. Darja Stenberg Santesson, Sjuksköterska

770. Lisa Rosén, Undersköterska

771. Maria Sheppard, ST-läkare i allmänmedicin

772. Anna Jonsson, Leg. Sjuksköterska

773. Zandra Ankers, ST-läkare

774. Susanna Hallberg, Biträdande överläkare, specialist i neurologi

775. Pernilla Sjöstrand, Leg logoped

776. Charlotte Carpelan Frisk, Barnmorska

777. Maude Landholm, Läkare

778. Maura Kere, Läkarkandidat

779. Linda Furuäng, Överläkare i psykiatri

780. Mimmi Blom, Sjuksköterska

781. Frida-Lo Dieckhoff, Distriktssköterska

782. Andreas Norling, Specialistläkare

783. Jonas Alwin, Läkare

784. Petra Jonsson, Sjuksköterska

785. Nina Lundegren, Undersköterska

786. Annica Eriksson, ST-läkare

787. Claudia Lannsjö, St-läkare PMI Huddinge

788. Catarina Olsson, Distriktsköterska

789. Martina Byttner, ST-läkare Ortopedi

790. Per Wiklund, AT-läkare

791. Charlotte Lembke, Undersköterska

792. Jessica Nykvist, Undersköterska

793. Anna Udén, ST-läkare

794. Gerd Bergquist, Sjuksköterska

795. Victoria Andersson, Undersköterska

796. Hannes Olauson, Läkare

797. Matilda Eriksson, ST-läkare

798. Anita Hedlund, Distriktssköterska

799. Eleonore Närlinge, Läkare

800. Catrin Welander, Medicinsk sekreterare

801. Mandana Azari, Läkare

802. Sandra Sundén, Intensivvårdssjuksköterska

803. Hannah Smith, ST läkare

804. Mattias Schinkler, Sjuksköterska

805. Anna Sand, Läkare

806. Emma Vataja, AT läkare

807. Åsa Söderström, Specialistsjuksköterska inom intensivvård

808. Marie Almerfors, Disriktssköterska

809. Sabine Birke, ÖL

810. Anna-Tora Jonasson, Sjuksköterska

811. Elisabeth Nordin Westerlund, Sjuksköterska

812. Julia Henrysson, Sjuksköterska

813. Annelie Söderström, Sjuksköterska

814. Ingela Nilsson Björk, Undersköterska

815. Li Gärtner Lundin, Leg Barnmorska, anestesisjuksköterska

816. Pälle Hedman, Specialistläkare

817. Anna Lindén, Leg. sjuksköterska

818. Elena Lind Löwdin, AT-läkare

819. Kirsi Turunen Ourang, Barnsjuksköterska

820. Jennifer Settergren, ST-läkare

821. Linda Nyberg, Sjuksköterska

822. Linn Öijerstedt, Leg. Läkare

823. Axel Möller, Läkare

824. Lena Lindgren, Leg barnmorska

825. Erik Anesäter, Specialist internmedicin

826. Julia Cassel, Barnmorska

827. Louise Klingberg, Sjuksköterska

828. Lina Gedda, Iva-ssk

829. Meybod Kia, Specialistläkare, allmänmedicin

830. Christina Ling, Kurator

831. Selma Adilagic, Sjuksköterska

832. Elin Machnow, Sjuksköterska

833. Anna Holmstrand, Sjuksköterska

834. Isabelle Nilsson, ST-läkare

835. Anders Widmark, Sjuksköterska

836. Leila Tavallaey Roodsari, Sjuksköterska

837. Charlotta Ersmark, Överläkare

838. Madeleine Sjöholm Eriksson, Läkare

839. Christina Huth, Distriktssköterska

840. Muzammil Aslam, Barnmorska

841. Nils Aronsson, Fysioterapeut

842. Anna Norlander, Undersköterska

843. Frida Bolander, Läkare

844. Sara Ohlsson, AT-läkare

845. Emil Johansson, Specialistsjuksköterska

846. Laura Björnström, ST-läkare

847. Seyda Kotan, Läkare

848. Hanna Morad, Läkare

849. Maria Morad, Läkare

850. Annika Rück, Leg sjuksköterska

851. Matilda Lithander, Underläkare

852. Malin Smedman, Sjuksköterska

853. Helena Carlsson, Leg. Sjuksköterska

854. Therese Welander, Undersköterska

855. Micke Friberg, Undersköterska

856. Ut Trinh, Sjuksköterska

857. Anna Kwasniewska, Undersköterska

858. Ylva Jansson, Undersköterska

859. Lisa Svensson, Intensivvårdssjuksköterska

860. Sofia Grünerwald, Läkare

861. Ella Sherbro, Underdköterdka

862. Fatima Ahmed, Undersköterska

863. Seth Kapadia, Sjuksköterska

864. Kristin Arthur, Läkare

865. Fredrik Viberg, Leg. läkare

866. Ellinor Berglund, ssk, doktorand

867. Elin Lindqvist, ST-läkare

868. Freja Kalenius Leach, Med sekr

869. Linda Wikman, Specialistsjuksköterska inom akutsjukvård samt barn och ungdom

870. Sanda Blazevic, Sjuksköterska

871. John Gaber, AT-Läkare

872. Marie Sveronius, Leg Sjuksköterska

873. Cajsa Schalling, Underläkare

874. Jenny Madarasz, Sjuksköterska

875. Linus Kullänger Schalling, Läkarstudent

876. Johan Rudling, Legitimerad Läkare

877. Elisabeth Rooth, Överläkare

878. Andreas Saxin, Undersköterska

879. Géraldine Ljungberg, ST läkare

880. Sanna Moberg, ST-läkare

881. Carin Svanström, Specialistläkare i Anestesi & Intensivvård

882. Susan Hanesjö, Sjuksköterska

883. Anica Krstic, Anestesisjuksköterska

884. Lovis Dahllöf, Sjuksköterska

885. Kersti Christensen, Läkare, spec i allmänmedicin

886. Marcus Linder, ST-läkare

887. Elin Svanteson, Undersköterska

888. Nadine Enhamre, Underläkare

889. Emily Brück, ST-läk

890. Yvonne Knapp, Läkare

891. Conny Eklund, Ambulanssjukvårdare/USK

892. Mikaela Frendin, Sjuksköterska

893. Åse Enhamre, Specialist i allmänmedicin

894. Andreas Lenander, Specialist i Allmänmedicin

895. Anna Hoffert, Operationssjuksköterska

896. Heidi Martiala, Undersköterska

897. Cornelia Härtel, Överläkare

898. Amelie Frie, Specialistläkare

899. Anneli Johansson, Sjuksköterska

900. Helena Hildenwall, Barnläkare

901. Minh Trinh, Biomedicinska analytiker

902. Mona Hassan, Sjuksköterska

903. Karin Camitz, Barnmorska

904. Lisa Pålsson Odoardi, Leg sjukgymnast

905. Karina Bauersfeld, Sjuksköterska

906. Philip Smith, ST-läkare

907. Marcela Pinto, Sjuksköterska

908. Andrea Granséll, AT-läkare

909. Marianne Bohlin, Specialistsjuksköterska i Psykiatri

910. Emerik Nordling, AT-läkare

911. Kristina Bellevik, Sjuksköterska

912. Ulrika Wallgren, Läkare

913. Karin Nelson, Sjuksköterska

914. Marianne Birke Englid, Universitetssjuksköterska

915. Annelie Hallgren, Läkare

916. Natalie Stiglund, AT-läkare

917. Alexandra Branö, Sjuksköterska

918. Anna Nordfjell, Barnmorska

919. Anne Kenttä, Specialistsjuksköterska Intensivvård

920. Lottie Martinsson, Barnspecialistundersköterska

921. Sara Pettersson, Sjuksköterska

922. Mona Ahmed, ST-läkare, PhD

923. Jenny Ivö, Sjukgymnast

924. Stina Wiren, Intensivvårdssjuksköterska

925. Marcus Åhlin, Läkare

926. Minna Enehage, Specialistsjuksköterska

927. Danessa Boström, Läkare

928. Anneli Tjäder, Usk

929. Theresia Bonnarp, Leg. Sjuksköterska

930. Eija Hedlund, Undersköterska

931. Julia Materez, Sjuksköterska

932. Joya Ruzic, Sjuksköterska

933. Jessica Wallin, Sjuksköterska

934. AnnCharlotte Svenander, Undersköterska

935. Sara Jadidi, Specialistläkare

936. Maja Steen, Sjuksköterska

937. Elin Forslund, ST-läkare

938. Ingrid Foors, Operationssjuksköterska

939. Ann-Charlott Docherty Skogh, Överläkare

940. Lena Riddertorp, Sjukgymnast

941. Cecilia Holmberg, AT-läkare

942. Caroline Fagerberg, Specialist i Allmänmedicin och Företagsläkare

943. Domenico La Corte, Underläkare

944. Katja Raetz, Specialistsjuksköterska

945. Charlotte Miedel, ST-läkare

946. Matilda Johnsson, Underläkare

947. Kersti Ivandi, Usk

948. Natalie Camitz, Undersköterska

949. Anna Tapper, Specialistläkare Anestesi och Intensivvård

950. Ann-Christin Palmqvist, Specialistsjuksköterska anestesi

951. Hanna Ringkrans, Sjuksköterska

952. Carins Larsson, Undersköterska

953. Linda Hilldoff, Specialistläkare kirurgi

954. Lina Gonzalez, ST-läkare

955. Maria Sperling, Läkare

956. Anh Vu Stenström, Fysioterapeut

957. Annika Linder, Specialistsjuksjöterska inom barn och ungdom

958. Sofie Abrahamsson, Sjuksköterska

959. Ann-Christin Eriksson, Medicinsk sekreterare

960. Sayid Zommorodi, Specialistläkare

961. Hani Rafiq, Läkare

962. Milo Bescher, Sjuksköterska

963. Carolina Wikberg, Specialistsjuksköterska barn & ungdom

964. Maria Sundvall, läkare

965. Lisa Kogner, Läkare

966. Anna Borg, Specialist i allmänmedicin

967. Emmie Fransson, Uska/sskstudent

968. Onome Eghagha, ST-läkare

969. Emilia Costoulas, AT-läkare

970. Angelica Sandon, Sjuksköterska

971. Sara Török, AT-läkare

972. Marie Karinen, Sjuksköterska

973. Axel Jägestedt, Läkare

974. Johanna Nyman, Sjuksköterska

975. Ingrid Borin, Mentalskötare

976. Maria Eriksson, Läkare

977. Ellinor Rydhamn Ledin, Specialistsjuksköterska

978. Sten Eliasson, Leg Sjuksköterska

979. Jeanette Claesson, Sjuksköterska / operationssjuksköterska

980. Johan Yu, Läkare

981. Hanna Gry, ST läkare radiologi

982. Lisa Lüning, Specialistläkare

983. Erika Landström, Specialistläkare

984. Henrietta Olestad, Leg. Sjuksköterska

985. Fredrika Fabri, ST - Läkare

986. Sara Holmström, Läkare

987. Louise Ekman, ST-läkare

988. Sophie Grundeus, Barnsjuksköterska

989. Katarina Jonsson, Läkare

990. Nina Lai, Sjuksköterska

991. Johannes Rehn, Undersköterska

992. Lena von Bahr, Läkare

993. Alexandra Grönqvist, Sjuksköterska

994. Pia Ullström, Läkare

995. Caroline Graff, Specialistläkare

996. Laura Bocangel, Kurator

997. Daniela Casselberg, ST  Läkare

998. Petter Nyström, ST-läkare

999. Sofie Hedman, Undersköterska

1000. Linda Edvall, Undersköterska

1001. Lisa Fernlund, Bitr öl

1002. Sonja Holmquist, Läkare

1003. Linnea Tiderman, Sjuksköterska

1004. Beatrice Engström, Leg. Logoped

1005. Anna Malmqvist-Bahrami, Överläkare i psykiatri

1006. Loren Arriagada, Undersköterska

1007. Petter Oest, Läkare

1008. Mira Stenberg Santesson, Sjuksköterska

1009. Gudny Jonsdottir, Gynekolog

1010. Amelie Rosenberg, ST-läkare

1011. Marianne Ejnar, Leg barnmorska emerita

1012. Mazdak Badri, AT-läkare

1013. Martina Stenbom, Leg sjuksköterska

1014. Suyapa Ramos, Usk

1015. Rido Pettersson, Sjuksköterska

1016. Nicole Hébert Wegmann, Specialistläkare Anestesi och intensivvård

1017. Ida Widberg, Läkare

1018. Krister Jansson, Specialistsjuksköterska

1019. Sofia Ekman, Specialistsjuksköterska barn och ungdom

1020. Jessica Ågren, Sjuksköterska

1021. Stephanie Wickerfält, ST-läkare

1022. Susanna Redegren, ST-läkare

1023. Johana Morris, Operationssjuksköterska

1024. Cathrin Widlund, Sjuksköterska/psykiatri

1025. Teodora Arnell, Underläkare

1026. Olof Svegmark der Hagopian, Underläkare

1027. Hannes Hegmar, AT-läkare

1028. Malvinas Sanchez Larsson, undersköterska

1029. Jessica Svefors, ST-läkare

1030. Per Nyberg, Läkare

1031. Emma Marklund, AT-läkare

1032. Eva Berntsson, Sjuksköterska

1033. Robert Holmberg, Sjuksköterska

1034. Liv Thalén, Leg. Logoped

1035. Mattias Schmidt, Distriktsläkare

1036. Maria Berg, Läkare

1037. Kattis Burchardt, Undersköterska

1038. Liselott Wretling, Barnmorska

1039. Frida Hansson, Sjuksköterska

1040. Anna Söderholtz, Sjuksköterska

1041. Malin Karlström, Sjuksköterska

1042. Johanna Törnquist, Sjuksköterska

1043. Susanna Bouvier, AT-läkare

1044. Simona Sacuiu, Specialist läkare

1045. Pernilla Lidström, Undersköterska

1046. Frida Pettersson, Sjuksköterska

1047. Pernilla Daun, Sjuksköterska

1048. Stephanie Benari, Sjuksköterska

1049. Josefin Thunman, Anestesisjuksköterska

1050. Ann-Christin Bexander, Undersköterska

1051. Maja Norman Hedlund, Undersköterska

1052. Carina Karlsson, Undersköterska

1053. Lisa Olofsson, Undersköterska

1054. Lisa Nordahl, Sjuksköterska

1055. Jenny Säfström, Kontaktsjuksköterska

1056. Annelie Söderlund, Sjukgymnast

1057. Emmie Ståhl, Sjuksköterska

1058. Charlotte Kolm, Medicinsk sekreterare

1059. Diana Jansson, Undersköterska

1060. Hanna Rosenberg, Läkare

1061. Märta Hambraeus, Sjuksköterska

1062. Eva Backholm, Ssk

1063. Malin Hermansson, Sjuksköterska

1064. David Andersson, Läkare

1065. Stina Orädd, Sjuksköterska

1066. Tytti Aska, Sjuksköterska

1067. Lena Axelsson, Ssk

1068. Isabell Dillström, Geriatriker

1069. Ellinor Björk, Specialistsjuksköterska

1070. Amalia Lindén, Spec. Sjuksköterska inom intensivvård

1071. Ann Wetterdal, Leg barnmorska

1072. Alexandra Rajevic, Leg läkare

1073. Linnea Skogvard, Leg. läkare

1074. Elisabet Abdo, Distriktsläkare

1075. Eva Smitterberg, Distriktsläkare

1076. Lovisa Aronowitsch, Anestesisjuksköterska

1077. Lisa Bondelind, ST-läkare

1078. Sofia Kullheim, Sjuksköterska

1079. Anna Reitberger Marinko, Distriktsläkare

1080. Lisa Forsberg, Specialistläkare

1081. Cia Larson, Sjuksköterska

1082. Emilia Jarneklo, Sjuksköterska

1083. Karin Emanuelsson, Ambulanssjuksköterska

1084. Alexandra Kelderer, AT-läkare

1085. Annika Persson, Sjuksköterska

1086. Robert Strindberg, Narkossjuksköterska

1087. Lotta Grönwall Lindholm, Distriktsläkare

1088. Christina Andersson, Undersköterska

1089. Nellie Wrigfeldt, Operationssjuksköterska

1090. Morgan Berg, Sjuksköterska

1091. Helena Ekstam, Undersköterska

1092. Angela Stelling, ST-läkare i psykiatri

1093. Jenny Käck, Distriktssköterska

1094. Anders Heidermark, ST-läkare

1095. Louise Lundborg, Barnmorska

1096. Joanna Udden Hemmingsson, Överläkare

1097. Wenche Oddsen Ankre, Distriktssköterska

1098. Ida Johansson, Sjuksköterska-anestesi

1099. Erica Wemmergård, Sjuksköterska

1100. Hanna Jonsson, ST-läkare

1101. Marie Sonde, Specialistsjuksköterska

1102. Nadia M S, Skötare

1103. Felicia Håkansson, St-läkare Kardiologi

1104. Ingela Powell, Barnmorska

1105. Catharina Karlsson, Vårdenhetschef/sjuksköterska

1106. Charlotta Rubin, Dietist

1107. Daniel Danielsson, Sjuksköterska

1108. Sara Hammarström, Sjuksköterska

1109. Tove Ekenberg, Läkarstudent

1110. Åsa Jonsson, Medicinsk sekreterare

1111. Johanna Samuelsson, Mentalskötare

1112. Pia Skålberg, Sjuksköterska

1113. Gulli Celepli, Usk

1114. Eva Jonasson, Specialistsjuksköterska

1115. Gunilla Nilsson, Barnmorska

1116. Sofia Alexisson, Specialistsjuksköterska vård av äldre

1117. Klas Nilsson, Anestesisjukskötare

1118. Anna Ekström Jonsson, Sjuksköterska

1119. Anne Kelderer, Leg barnmorska

1120. Maria Johansson, ST- läkare i allmänmedicin

1121. Lisa Erngren, Sjuksköterska

1122. Simon Jonsson, Leg. läk.

1123. Marika Andersson, Sjuksköterska

1124. Josefin Holmberg, Undersköterska

1125. Martin Trägårdh, Sjuksköterska

1126. Thomas Airio, Fysioterapeut

1127. Tone Marina Hölvold, Specialist läkare

1128. Malin Winerdal, ST-läkare

1129. Sofia Jirebeck, Sjuksköterska

1130. Hanna Berg, ST-läkare

1131. Åsa Krensler, Specialistläkare gynekologi/obstetrik

1132. Luwam Habtemariam, Specialist

1133. Hewar Aldin, Sjuksköterska

1134. Elin Pettersson, Sjuksköterska

1135. Lovisa Karlsson, Onkologisjuksköterska

1136. Maria Nordin, Legitimerad sjuksköterska

1137. Jeanette Magnusson, Specialistsjuksköterska psykiatri

1138. Patricia Mueller, Distriktsköterska

1139. Elvira Grahn, Sjuksköterska

1140. Hanna Fischer, St-läkare

1141. Ulrika Sjödin, Överläkare

1142. Viktoria Emteus, Sjuksköterska

1143. Meron Norahun, Undersköterska

1144. Birgitta Danell Ericsson, Undersköterska AKUTEN

1145. Ulla Wåhlin Holmgren, Distriktsläkare

1146. Elle von Schoultz, Sjuksköterska

1147. Helena Alpkvist, Läkare

1148. Hanna Thalén, Specialistläkare geriatrik.

1149. Klara Lindbom, Undersköterska

1150. Sofie Tholander, Sjuksköterska

1151. Elin Larsson, Undersköterska

1152. Jasmine Danko, Leg. ssk

1153. Sofie Malmström, Sjuksköterska

1154. Lisa Gunnar, Sjuksköterska

1155. Christina Blomdin, Undersköterska

1156. Sofie Palmberg, Sjuksköterska

1157. Anna Brůčková, ST läkare

1158. Erik Ortner, Sjuksköterska

1159. Lena Byström, Sjuksköterska

1160. Katarina Malmsten, Sjuksköterska

1161. Angelika Qvick, Underläkare

1162. Richard Odegrip, AT-läkare

1163. Lindah Backman, Undersköterska

1164. Mari Iresand, Specialistsjuksköterska barn

1165. Lina Ivert, Hudläkare

1166. Nathalie Ryner, Specialistsjuksköterska - intensivvård

1167. Sofia Holmstrand, Sjuksköterska

1168. Helena Mathiesen, ST-läkare i geriatrik

1169. Lina Årnell, Röntgensjuksköterska

1170. Malin Bådner, Sjuksköterska

1171. Jimmy Hansell, Biträdande överläkare

1172. Pia Simonsen, ST-läkare

1173. Lotta Forsberg, Läkare

1174. Veronica Långsveds, Undersköterska

1175. Emmy Rydling, Ssk

1176. Moa Strandberg, Specialistläkare

1177. Linda Nori Kocher, Undersköterska

1178. Anna Hallström, Undersköterska och läkarstudent

1179. Sarah Holst, Sjuksköterska

1180. Monica Göthe, Undersköterska

1181. Katarina Nordström, Sjuksköterska

1182. Maria Wiberg, Undersköterska

1183. Karin Gabrielsson, Distriktssköterska

1184. Aniisa Hassan, Undersköterska

1185. Ängla Mantel, St-läkare Obstetrik & Gynekologi

1186. Sonia Möller, Sjuksköterska

1187. Elinor Nemlander, Specialist i allmänmedicin

1188. Lidyth Sumy Rosas Cuarez, Leg Läkare

1189. Cecilia Lignell, Sjuksköterska

1190. Ida Afocozi, Sjuksköterska

1191. Mark Slight, Leg läkare

1192. Beatrice Majlöv Linder, Specialistläkare Geriatrik

1193. max sundkvist, röntgensjuksköterska

1194. Marie Ekelund, Barnsköterska

1195. Anki Englund, Röntgensjuksköterska

1196. Helena Björin, ST-läkare Invärtesmedicin

1197. Cecilia Hofmann, Läkare

1198. Malin Höglund, Barnsköterska

1199. Malin Jotun, Leg. Sjuksköterska

1200. Johanna Englund, Läkarstudent och undersköterska

1201. Eva Exhed, Distriktssköterska

1202. Louise Nordlander, ST-läkare

1203. Monica Veum, Fysioterapeut

1204. Charlotte Lison Svanström, Legitimerad läkare

1205. Kicki Malmström, Undersköterska

1206. Maria Nilsson, Barnsjuksköterska

1207. Gabriella Eklund, Specialistsjuksköterska

1208. Erika Brunnander, Sjuksköterska

1209. Anneli Karlsson, Distriktssköterska

1210. Louise Lundin, Sjuksköterska

1211. Emma Wållers, Undersköterska

1212. Anna Hjelmqvist, Sjuksköterska

1213. Matilda Johansson, Undersköterska

1214. Lena Ljunglöf, Sjuksköterska IVA

1215. Katja Fogelberg, Intensivvårdssjuksköterska

1216. Ruth Drakvingen, Sjuksköterska

1217. Linn Höög, Spec.sjuksköterska

1218. Helena Eng, Specialistsjuksköterska

1219. Emma Alergård, Undersköterska

1220. Matilda Uggla, Fysioterapeut

1221. Susanne Brolin, Sjuksköterska

1222. Christine Ebbinghaus, Sjuksköterska

1223. Alexander Radkiewicz, AT-läkare

1224. Åsa Vikström, Leg optiker

1225. Madleen Huzell, Specialistläkare

1226. Josephine Savard, Specialist i psykiatri

1227. Carina Ulander, Ssk

1228. Therese Dalqvist, Sjuksköterska

1229. Lena Rydström Franzen, Undersköterska

1230. Emilia Wendel, Läkare

1231. Linda Rivera, Undersköterska

1232. Linda Sandström, Sjuksköterska

1233. Virginia Alvariza, Specialistläkare

1234. Daniel Håkansson, Distriksläkare, överläkare i allmänmedicin

1235. Anna Hamne, ST-läkare i allmänmedicin

1236. Malin Ljunggren, ST-läkare i kirurgi

1237. Serkalem Bogale, Sjuksköterska

1238. Maria Lövquist, Specialistsjuksköterska

1239. Celia Benoni, Sjuksköterska

1240. Henrik Andersson, avdassistent

1241. Danni Tsang, Barnsjuksköterska

1242. Teresa Norman, Specialistsjuksköterska

1243. Klara Nilsson, Läkare

1244. Emilie Kiraly, Specialistläkare

1245. Susanne Ekström, Undersköterska

1246. Sofia Andrews, Sjuksköterska

1247. Eva-Lotta Askerblom, Medicinsk sekreterare

1248. Chomphoo Jindamon, Undersköterska

1249. Jacob Rasmussen, Underläkare

1250. Anna Hultsten, Underläkare

1251. Kersti Urdahl, Distriktssköterska

1252. AnnKatrin Elvelin, Leg. Sjuksköterska

1253. Linnea Sjöberg, Distriktsläkare

1254. Maria Söderlund, Underskötersk

1255. Johanna Hamberg, Sjuksköterska

1256. Anna Eriksson, Läkare

1257. Maria Rapp, Operationssjuksköterska/ specialistsjuksköterska

1258. Jenny Stahre, Läkare

1259. Jonatan Gårdh, Sjuksköterska

1260. Jelena Sikuljak, Undersköterska

1261. Anna Heidermark, Sjuksköterska

1262. Johanna Rurling, ST-läkare

1263. Jingbo Wu, Undersköterska

1264. Kristiina Röjerman, Specialistsjuksköterska

1265. Satu Selling, Specialist sjuksköterska inom barn och ungdom

1266. Amanda Linder, Sjuksköterska

1267. Josefin Fredriksson, Sjuksköterska

1268. Anki Dahlgren, Undersköterska

1269. Vanessa Gavelli, ST-läkare

1270. Lovisa Larsson, Barnsjuksköterska

1271. Dyanne Leon, Undersköterska

1272. Greta Mirzaoff, ST-läkare

1273. Maria Isaksson, Specialistsjuksköterska inom intensivvård

1274. Linda Karlsson, Sjuksköterska

1275. Freja Hillgren, Sjuksköterska

1276. Emma Beijbom, Sjuksköterska

1277. Therese Mineur, Undersköterska

1278. Henrik Andersson, ST-läkare

1279. Kerstin Lindholm, umdersköterska

1280. Charotte Wilkens, ST-läkare

1281. Charlotte Martin, Sjuksköterska

1282. Johannes Jacks, Läkare

1283. Esmail Jamshidi, AT-läkare

1284. Ulrika Marking, Specialistläkare

1285. Johannes Nordberg, ST-läkare

1286. Evelina Nyblom Stenberg, Sjuksköterska

1287. Nadia Kiani Rad, Barnmorska

1288. Marie Fischer, Läkare

1289. Lena Saglind, Medicinsk sekreterare och Undersköterska

1290. Ramlo Farah, Sjuksköterska

1291. Olympia Samoglou, ST-läkare barnmedicin

1292. Karin Hallgren, Läkare

1293. Filippa Arvidsson, Sjuksköterska

1294. Sofia Norling, Specialistsjuksköterska

1295. Miléne Fernandez, ST-läkare

1296. Jessica Dundeberg, Barnmorska

1297. Elizabeth Madera Mac-kilrroy, Leg Barnmorska

1298. Carolina Edelsvärd, Undersköterska

1299. Suzana Turkalj Pavlakovic, Distriktsläkare

1300. Sandra Jonmarker, Läkare

1301. Nataly Shaia, Röntgensjuksköterska

1302. Matilda Bergman, Barnmorska

1303. Sara Rendahl, Specialist i allmänmedicin

1304. Lisa Yxmark, Undersköterska

1305. Marie Törnqvist, Barnmorska

1306. Josef Alkhouri, Läkare

1307. Anna-Lotta Kristiansson, Läkare

1308. Erika Ölund, Sjuksköterska

1309. Lisa Forkman, ST-läkare

1310. Cassandra Högström, Sjuksköterska

1311. Camilla Sälg, Undersköterska

1312. Patricia Öberg, Undersköterska

1313. Pia Bergström, Undersköterska

1314. Emma Andersson, Specialist i allmänmedicin

1315. Kristina Kallin, Specialistläkare

1316. Lovisa Brydolf, Läkare

1317. Nadine Perrault, Undersköterska

1318. Agnes Timm, AT-läkare

1319. Per Carlmalm, Sjuksköterska

1320. Jessica Hellsing, Ssk

1321. Susanne Kattem, Diabetessköterska

1322. Charlotta Sälik, Operationssjuksköterskestudent

1323. Christine Machado, Sjuksköterska

1324. Emma Sverdén, Kirurg

1325. Jezzica Runsköld, Undersköterska

1326. Fredrik Runsköld, Sjuksköterska

1327. Stephanie Lemouré, ST-läkare

1328. Mitra Mehrabi, Läkare

1329. Joanna Piehl, AT-läkare

1330. Saga Runbom, Undersköterska

1331. Erna Marinado, Bma

1332. Oliver Fallgren, Sjuksköterska

1333. Marcus Edström, Usk

1334. Luisa Edman Kessler, Specialistläkare onkologi

1335. Cecilia Naulakha, Undersköterska

1336. Lars Sivars, AT-läkare

1337. Marie Gustafsson, Sjuksköterska

1338. Catherne Jimenez, Intensivvårdsssjuksköterska

1339. Mehrnaz Mirzaei, ST-läkare

1340. Maria Berglund, Specialistläkare

1341. Kerstin Andersson, Undersköterska

1342. Ida Lövholm, Sjuksköterska

1343. Helena Persson, Barnsjuksköterska

1344. Felina Parmstad, Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom

1345. Ragnar Edman Kessler, Läkare

1346. Carmelle Fajutrao Valles, Specialistsjuksköterska

1347. Anna Dimic, Läkare

1348. Joakim Olbers, Läkare

1349. Charlotte Eklund, Överläkare

1350. Therese Wikström, Undersköterska

1351. Sofia Bodin, Sjuksköterska

1352. Ewa Aldervi, Sjuksköterska

1353. Anneli Andersson, Medicinsk sekreterare

1354. Ioanna Garas, Undersköterska

1355. Lena Eriksson, Sjuksköterska

1356. Angelina Antwi Leis, Läkare

1357. Julia Gerdevåg, Sjuksköterska

1358. Katarina Westmam, Överläkare

1359. Lovisa Dybeck, Specialist i allmänmedicin

1360. Therese Karlsson, Sjuksköterska

1361. Sissel Roald, ST-läkare

1362. Jenny Körlin, Läkare

1363. Elisabet Svenungsson, Läkare

1364. Linda Ekström, Sjuksköterska

1365. Marie Nordstrand, Undersköterska

1366. Kristina Svanfeldt, Sjuksköterska

1367. Fanny Nilsson, Sjuksköterska

1368. Gun Benbekhti, Barnsjuksköterska

1369. Tsz San Wong, Undersköterska

1370. Teresa Dévay, Undersköterska

1371. Alberto Osorio, Distriktsläkare

1372. Axel Martling, Läkare

1373. Heidi Pisto, Sjuksköterska

1374. Sandra Helenius, Sjuksköterska

1375. Carl Granath, Leg. läkare, doktorand

1376. Anette Hein, Överläkare

1377. Pernilla Pettersson, Sjuksköterska

1378. Johan Lundkvist, Sjuksköterska

1379. Therese Sjöberg, Sjuksköterska

1380. Douglas Carrick, Sjuksköterska

1381. Carolin Jernberg, Usk

1382. Caterina De Zorzi, Sjuksköterska

1383. Lena Fagerlund, Barnmorska

1384. Malin Cedermark, Läkare

1385. Gunilla Jornert, Undersköterska

1386. Patricia Mathisson, Sjuksköterska

1387. Oliver Rohlin, Läkare

1388. Jenny Sundell, Undersköterska

1389. Petra Olsson, Undersköterska

1390. Pia Burebo, Spec Sjuksköterska onkologi

1391. Christine Norström, Sjuksköterska

1392. Anna Sundholm, Läkare

1393. Anna Nylander, Sjuksköterska

1394. Susanne Melander, Leg ssk, vidareutbildad inom barn- och ungdomssjykvård

1395. Lana Ghanipour, Läkare

1396. Ulrik Pekkari, Sjuksköterska

1397. Emma Sildén, Sjuksköterska

1398. Stephanie Karanatsiou, Läkare

1399. Anna Helmersson, Specialistsjuksköterska

1400. Ida Johnsson, Intensivvårdssjuksköterska

1401. Ewa Viderstedt, Undersköterska

1402. Vendela Ståhle, Intensivvårdssjuksköterska

1403. Johanna Olander, Undersköterska

1404. Helena Andersson, Sjuksköterska

1405. Jennie Sundberg, Specialistsjuksköterska

1406. Emily Chen, Sjuksköterska

1407. Van Heinonen, Sjuksköterska

1408. Maja-stina Byfeldt, Undersköterska

1409. Sara Bennett, ST-läkare

1410. Claudia Urkuti, Läkare

1411. Jenny Wistrand, Sjuksköterska

1412. Siham Daoud, Barnsköterska

1413. Madeleine Söder, Undersköterska

1414. Nora Färedal, Sjuksköterska

1415. Annette Isaksson Kvarforth, Distriktssköterska

1416. Jessica Wolger-karlström, Undersköterska

1417. Johanna Silwer, Överläkare

1418. Mirela Beganovic, Sjuksköterska

1419. Sebastian Jones, Läkare

1420. Anna Ek, AT-läkare

1421. Karolina Hedman, Specialistläkare

1422. Eva Sjöberg, Undersköterska

1423. Katrin Paterson, Sjuksköterska

1424. Tina Friborg, Sjuksköterska

1425. Rebecca Edberg, Sjuksköterska

1426. Mariee Evans, Läkare

1427. Catharina Danebo, Medicinsk sekreterare

1428. Simon Mårdstam, Läkare

1429. Meneca Becklén, Läkare

1430. Max Lind, Läkare

1431. Karin Olsson, Läkare

1432. Tine Flodström, Legitimerad sjuksköterska

1433. Sofie Lagerkvist, Medicinsk sekreterare/undersköterska

1434. Vanessa Lembcke, Sjuksköterska

1435. Jessica Behrer, Sjuksköterska

1436. Alexander Fletcher-Sandersjöö, Läkare

1437. Anna Clara Linell, Sjuksköterska

1438. Annette Johannesson, Sjuksköterska

1439. Malin Eklind, Fysioterapeut

1440. Angelica Hjalmarsson, ST-läkare

1441. Tülay Alkacir, Intensivvårdssköterska

1442. Vilijs Oke, läkare

1443. Anna Lindblad, Överläkare

1444. Milenka De La Cruz Mattisen, Leg. Sjuksköterska

1445. Eva Engström, Sjuksköterska

1446. Lene Goode, Uska

1447. Lotta Niklasson, Sjuksköterska

1448. Elin Israelsson, MSK

1449. Eline Linde, Sjuksköterska

1450. Susanne Linder, Distriktssköterska

1451. Katarina Jönsson, Ssk

1452. Robert Ivic, Anestesisjuksköterska

1453. Peter Lind, Specialistläkare

1454. Jonas Lundquist, Anestesisjuksköterska

1455. Nina Nilsson, Sjuksköterska

1456. Nathalie Johansson, ST-läkare

1457. Anna Evans, Anestesisjuksköterska

1458. Johan Widenberg, specialistläkare obstetrik och gynekologi

1459. Gitte Jacobsen, Leg sjuksköterska

1460. Alejandro Munoz, Psykolog , psykoterapihandledare , psykoterapeut

1461. Katarina Tollen, Undersköterska

1462. Cecilia Larsson Hall, Sjuksköterska

1463. Hossain Nawaz, Specialist i allmänmedicin

1464. Sofie Sander, Intensivvårdssjuksköterska

1465. Camille Johansson, PTP-psykolog

1466. Matilda Ekdahl, Sjuksköterska

1467. Rebecka Hasselroth, Sjuksköterska

1468. Ryan Falck-Jones, Underläkare

1469. Elin Svedjetun, Leg. Hälso- och Sjukvårdskurator/Socionom

1470. Sara Falck-Jones, Underläkare/doktorand

1471. Nellie Enarsson, Sjuksköterska

1472. Eva-Carin Nylundh, Leg. Sjukgymnast

1473. Karin Rohlén, Ambulanssjuksköterska

1474. Anette Barbalics, Skötare

1475. Ingrid Allerstan, Specialistsjuksköterska

1476. kaisa virta, enhetschef

1477. Johannes Gårdh, Läkarstudent

1478. Sofie Eklund, Sjuksköterska

1479. Sofia Lissel, Specialistsjuksköterska

1480. Britt Lindqvist, Barnsköterska

1481. Maj Britt Sjören, Sjuksköterska

1482. Marie Jägerskiöld Velander, Sjuksköterska

1483. Magnus Winther, Läkare

1484. Ann-Charlotte Wells, Sjuksköterska

1485. Helena Fagerström, Intensivvårdssjuksköterska

1486. Matilda Sandelin, ST-läkare

1487. Sofie Börjesson, Sjuksköterska

1488. Maria Ljungdahl, Geriatriker

1489. Malin Ljungdahl, Psykiater

1490. Ingrid Carrasco Martinez, Sjuksköterska

1491. Kers5 Malmström, Sjuksköterska

1492. Iva Jergovic, ST-läkare

1493. Helena Svennung, Undersköterska

1494. Alexander Oxblom, ST-Läkare

1495. Matilda Lindqvist, Anestesisjuksköterska

1496. Katarina Sandin, Sjuksköterska

1497. Maria Singer, AT-läkare

1498. Gunnar Lillieborg, ST-läkare i Allmänmedicin

1499. Anncharlott Lööv, Undersköterska

1500. Björn Evertsson, ST-läkare

1501. Caroline Evertsson, ST-läkare

1502. Frida Cakar, Distriktssköterska

1503. Rosemarie Wacker, Sjuksköterska

1504. Sofie HULTBERG, Distriktssköterska

1505. Mikaela Tyrväinen, Sjuksköterska

1506. Sofia Dahlberg, Läkare

1507. Ellinor Gylling, Sjuksköterska

1508. Christine Andersen, Läkare

1509. Nina Fahlander, Sjuksköterska

1510. Karin Hildebrand, Läkare

1511. Feben Birhane, ST läkare

1512. David Larsson, AT-läkare

1513. Pernllla Bondesdon, Sjuksköterska

1514. Emil Härenstam, Sjuksköterska

1515. Anna Bresell, Undersköterska

1516. Erik Dahlén, Läkare

1517. Joel Joelsson, Läkare

1518. Fredrik Blom, Sjuksköterska

1519. Siri Aleflod, Sjuksköterska

1520. Rose-Marie Dalin, Undersköterska

1521. Ahmed Aldongy, Läkare

1522. Sanna Janfjäll, Sjuksköterska

1523. Christina Nicolausson, Barnsköterska

1524. Lotta Lindquist, Anestesisjuksköterska

1525. Melissa Taheri, Legitimerad läkare

1526. Alma Mattisson, Sjuksköterska

1527. Sara Meredith, Sjuksköterska

1528. Viktor Johansson, Sjuksköterska

1529. Rebecka Åslund, USK/Sjuksköterskestudent

1530. André Marx, ST-läkare allmänmedicin

1531. Jasmina Ylimäki, Sjuksköterskestudent

1532. Kristin Ivarsson, Leg. Sjuksköterska

1533. Mårten Svanberg, ST-läkare

1534. Catharina Sjöqvist, Vårdenhetschef

1535. Johan Ahlander, Sjuksköterska

1536. Micke Åkesson, Undersköterska

1537. Amanda Candefors, Sjuksköterska

1538. Daniel Dahlgren, ST-Läkare

1539. Pelle Schwanzloss, Läkare

1540. Anna Sand, Läkare

1541. Ellen Thunström, Leg. Sjuksköterska

1542. Maria Ahlm, Sjuksköterska

1543. Moa Nilsson, Undersköterska

1544. Yi Wang, ST läkare

1545. Anna Lena Griffiths, Sjuksköterska

1546. Marcus Bådholm, Läkare

1547. Eva Örtqvist, Med dr, överläkare

1548. Susanna Aufwerber, Spec sjukgymnast

1549. Anna Charlotte Lundgren, Undersköterska

1550. Robert Dyrdak, Specialistläkare

1551. Jeanette Köldal, Undersköterska

1552. Anders Larsson, AT-läkare

1553. Madeleine Strömsten, Sjuksköterska

1554. Anne-Christine Fredman, Överläkare

1555. Ingela Hulthén Varli, Med. Dr, Överläkare, Obstetrik & Gynekologi

1556. Katarina Fridh, sjuksköterska

1557. Lena Sederlin, Sjuksköterska

1558. Sofie Velander, Barnspecialistsjuksköterska

1559. Kimberley Hammar, Läkare

1560. Gustaf Svenungsson, Student

1561. Anna Widhagen Ahlin, Sjuksköterska

1562. Hilda Bjurberg, Sjuksköterska

1563. Danny Shaheen, Legitimerad Sjuksköterska

1564. Hedström Josefin, Undersköterska/läkarstudent

1565. Susanne Lantz, Ambulanssjukvårdare

1566. Kerstin Kenving, Sjuksköterska

1567. Emma Sundström, Undersköterska

1568. Katarina Hahlin, Sjuksköterska

1569. Natalia Rodriguez-Vereau, Sjukskoterska

1570. Kristina Liljedahl, ST-läkare

1571. Karin Martinsson, Undersköterska

1572. Mats Holm Thorin, ST-läkare

1573. Julien Roux, Biträdande överläkare

1574. Viktor Henriksson, Sjuksköterska

1575. Johan Kjellberg, Usk

1576. Therese Hedström, Biomedicinsk analytiker

1577. Lina Westman, Sjuksköterska

1578. Malin W, Sjuksköterska

1579. Jennie Henriksson lantto, Medicinsk sekreterare fd undersköterska

1580. Andreas Finn, Sjuksköterska

1581. Veronica Ericsson, Operationssjuksköterska

1582. Sepehr Zanjani, Läkare

1583. Ulrika Lageblad, Sjuksköterska

1584. Sirinapha Opander, Undersköterska

1585. Karin Pihlblad, Leg.Sjuksköterska

1586. Katina Klempetsanis, Leg läkare

1587. Cassandra Iversjö, Undersköterska

1588. Caroline Dovling, Sjuksköterska

1589. Sofia Sousa, Sjuksköterska

1590. Nadia Aryeetey, undersköterska

1591. Marie Hjerpe, Undersköterska

1592. Lotta Björkman, Doktorand

1593. Caroline Sengkey, Sjuksköterska

1594. Joel Freilich, Allmänläkare

1595. Emelie Lidmar, Barnmorska

1596. Sandra Karlsson, Barnmorska / Läkarstudent T10 KI

1597. Anna Fandén, Leg logoped

1598. Karin Kjellberg, Projektledare

1599. Maria Malmqvist, Sjuksköterska

1600. Karin Liander, Specialistsköterska

1601. Barbara Szymanska von Schultz, Spec läkare Gyn och Obs

1602. Isabelle Szeps, Läkarstudent

1603. Ulrika Östlin, Specialistsjuksköterska

1604. Charlotte Jertel, Sjuksköterska

1605. Petronella Hamnmark, Specialistsjuksköterska medicin

1606. Lydia Nekludova Stern, ST-läkare

1607. Linda de Besche, Undersköterska

1608. Cecilia Söderdahl, Mentalskötare

1609. Matilda Lyppert, Sjuksköterska

1610. Firouz Ask, Usk

1611. Anders Hallenberg, Specialistläkare kardiologi

1612. Michaela Lindqvist, Sjuksköterska

1613. Helena Aktas, Sjuksköterska

1614. Dafne Jansson, Underläkare

1615. Riitta-Liisa Larsson, Undersköterska

1616. Ida Lindholm, Sjuksköterska

1617. Lisa Jurell Hydén, Sjuksköterska

1618. Patrik Hjalmarsson, AT-läkare

1619. Åsa Lundberg, Distriktssköterska

1620. Jan-Olof Engkvist, Boendestödjare

1621. Daniel Bergman, AT-läkare

1622. Amanda Blom, Leg. Biomedicinsk analytiker

1623. Yvonne Macey, Biomedicinsk analytiker

1624. Heléne Larsson, Undersköterska

1625. Benedetta Gustafsson, Undersköterska

1626. carina wallingstam, Anestesisjuksköterska

1627. Pontus Maltéus, Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

1628. Jens Olson, Överläkare

1629. Erika Åhfeldt, Undersköterska

1630. Geraldine Adolfsson, Undersköterska

1631. Anna Ohlsson, Läkare

1632. Ursula Ritcher, Sjuksköterska

1633. Elin Magnusson Sjöberg, Medicinsk sekreterare

1634. Golnaz Sadat, ST-läkare, allmänmedicin

1635. Anders Kjellberg, Specialistläkare allmänmedicin

1636. Anna Axelman, Specialist i allmänmedicin

1637. Axel Hedin, Läkare

1638. Gina Nykvist, Underskötersa

1639. Irina Rönnberg, Leg. läkare

1640. Inga Alfredsdottir, Specialistläkare

1641. Stefan Wrede, Leg. Sjuksköterska

1642. Helene Pettersson, Leg Sjuksköterska/Kontaktsjuksköterska

1643. Rebecca Palmstierna, Underläkare

1644. Anne Lindberg, Undersköterska/mentalsköterska

1645. Christina Lombard, Leg. Sjuksköterska

1646. Anita Jakobik, Sjuksköterska

1647. Andrea Marklund, Ambulanssjuksköterska

1648. Monika König, Läkare

1649. Katarina Perlhagen, Distriktsläkare

1650. Rosie Strömberg, Sjuksköterska

1651. Erica Amin, Leg. Sjuksköterska

1652. Anna Wiger Smith, Läkarstudent

1653. Anna Bergstrom, Läkare

1654. Josefin Lager, Barnmorska

1655. Susanna Klevebro, ST-läkare

1656. Therése Wahtramäe, Sjuksköterska

1657. Christina Johnsson Schön, Leg. Arbetsterapeut

1658. Rebecka Johansson, Läkarstudent

1659. Minerva Stünkel, Underskõterska

1660. Behroz Dehdari, Leg läkare

1661. Harry Malmgren, Sjuksköterska

1662. Magdalena Sala, Undersköterska

1663. David Lindqvist, ST läkare Akutsjukvård

1664. Tina Karlsson, Uska

1665. Kevin Thompson, Undersköterska

1666. Christina Stjernholm, Läkare

1667. Erika Sjöberg, ST-läkare

1668. Elin Dahl, Undersköterska

1669. Klara Hasselrot, Bitr överläkare, Kvinnokliniken Danderyds Sjukhus

1670. Maggies Kingfeldt, Undersköterska

1671. Dan Gryth, Läk

1672. Julia Arenas Salto, Sjuksköterska

1673. Sandra Bergendahl, Specialistläkare

1674. Ulrika Sedin, Undersköterska

1675. Malin Viklander, Sjuksköterska

1676. Michael Wernering, Specialist i allmänmedicin

1677. Linn Gustafsson, Sjuksköterska

1678. Merja Pulkkinen, Specialistsjuksköterska intensivvård

1679. Gunnar Fors, Anestesisjuksköterska

1680. Felicia Paavilainen, Undersköterska

1681. Erik Amnö, Barnläkare

1682. Louise Ziegler, Läkare

1683. Christina Lergin, Spec i Allmänmed

1684. Cecilia Dagerskog, ST- läkare

1685. Michelle Öhrström, Leg. Sjuksköterska

1686. Frida Elmhed, Läkare

1687. Lorans Malek, Sjuksköterska

1688. Christina Nyberg Kollberg, ST- läkare

1689. Katarina Pehrsson, Distriktssköterska

1690. Niusha Shafaei, Läkare student

1691. Oda Blomqvist Picard, AT-läkare

1692. Sara Wolff, Sjuksköterska

1693. Elsa Janni, Psykolog

1694. Lir Larsson, Fysioterapeut

1695. Gabriella Frisk, Läkare

1696. Camilla Wigen, Sjuksköterska

1697. Johan Wardell, BMA

1698. Julia Sjölén, Läkare

1699. Elenor Ängek, Underläkare

1700. Fanny Hart, Intensivvårdssjuksköterska

1701. Jasmina Bjelic, Sjuksköterska

1702. Peter Priftakis, Barnläkare

1703. Mikael Sundin, Bitr. överläkare

1704. Elin Fagrell, Undersköterska

1705. Therese Dahlqvist, Sjuksköterska

1706. Sara Caprini, Överläkare

1707. Gustav Mickols, Underläkare

1708. Elin Backlund, Sjuksköterska

1709. Gauti Vilbergsson, Barnläkare

1710. Diana Treis, Barnläkare

1711. Jonna Salmelin, Sjuksköterska

1712. Erik Bark, Sjuksköterska

1713. Linus Andersson, St-läkare i radiologi

1714. Niema Mohammed ali, Usk

1715. Klara Arvidsson, Sjuksköterska

1716. Anette Andersson, Sjuksköterska

1717. Maria Ringertz, Överläkare

1718. Monica Rockström, Sjuksköterska

1719. Linus Hultqvist, Specialistsjuksköterska

1720. Per Lindström, Läkare

1721. Sanae Ben Seddik, läkare

1722. Anders Gran, Undersköterska

1723. Glenda Sohlan, Undersköterska

1724. Johan Tengberg, Läkarstudent, vik.ul

1725. Catrin Pettersson, Barnsköterska

1726. Thomas Lennholm, Sjuksköterska

1727. Joanna Strömberg Johnson, ST-läkare

1728. Hanna Hobell, ST-läkare pediatrik

1729. Oli Hilmar Olason, Barnläkare

1730. Anders Lilja, Undersköterska

1731. Petra Lindström, Leg Sjuksköterska

1732. Sara Sundén-Cullberg, Spec läkare

1733. Malin Öhrn, Sjuksköterska

1734. Johanna Paulander, Barnsjuksköterska

1735. Beatrice Goldman, ST-läkare

1736. Simon Larsson, Läkare

1737. Carl Mellner, Leg läkare, med dr

1738. Titti Qviström, Spec sjuksköterska

1739. Rahma Abdirahman, Sjuksköterska

1740. Linn Pettersson, Specialistsjuksköterska barn&ungdom

1741. Helena Wallström, Usk/Msk

1742. Anton Cetina, Specialistsjuksköterska

1743. Carina Malmlöf, Distriktsköterska

1744. Ola Kvist, Specialistläkare

1745. Kerstin Lindström, Sjuksköterska

1746. Meit Wenlöf, Undersköterska

1747. Cecilia Lucassen, Barnmorska

1748. Charlotte Göthe, Barnmorska

1749. Lina Ljungholm, Barnläkare

1750. Carina Svärding, Undersköterska

1751. Annette Hallengren, Specialistsjuksköterska

1752. Sven Jönhagen, Överläkare och biträdande verksamhetschef. Ortopedkliniken Danderyds sjukhus

1753. Mathias Sundgren, Läkare

1754. Maritte Moukoko, Sjuksköterska

1755. Monica Wahlmark Ahlin, Op.ssk

1756. Despoina Tsita, Läkare

1757. Anna Ljungberg, Sjuksköterskestudent och timvikarie i landstinget

1758. Mimmi Jakobsson, ST-läkare

1759. Olivia Kallioniemo, Sjuksköterska

1760. Sara Leeb, Barnläkare

1761. Linda Platon, Barnmorska

1762. Lina Lundquist, Sjuksköterska

1763. Yalda Shabir, Läkare

1764. Anna Sellrup, Anestesisjuksköterska

1765. Malin Sonesson, Arbetsterapeut

1766. Ellinor Sterky, St-läkare, barnmedicin

1767. Jessica Alpenmyr, Sjuksköterska

1768. Carolina Persson, Sjuksköterska

1769. Victor Yman, ST-läkare

1770. Cecilia Chrapkowska, Barnläkare

1771. Hanna Tuomi, Sjuksköterska

1772. Mattias Vogel, Sjuksköterska

1773. Mats Pernsjö, Sjuksköterska

1774. Klas Blomgren, Läkare

1775. Matilda Sundell, Sjuksköterska

1776. Harriet Williams, Undersköterska

1777. Kristyna Tunemyr, Röntgensjuksköterska

1778. Vendela Hagås, Barnsjuksköterska

1779. Eva Westerberg, Läkare

1780. Emma Forsberg, Amb.sjv/undersköterska

1781. Harri Liimatainen, Ssk

1782. Caroline von Unge, Anestesisjuksköterska

1783. Elisabeth Johansson, Undersköterska

1784. Sara Seiberlich, Specialistläkare Allmänmedicin

1785. Martina Malmström, Undersköterska

1786. Torbjörn Engström, Skötare

1787. Karin Bergendal, Distriktssköterska

1788. Stefan Johansson, Överläkare / docent

1789. Tommy Adolfsson, Ambsjv

1790. Maryoree Calderon, Barnsjuksköterska

1791. Maria Creignou, Specialistläkare

1792. Afrodite Psaros Einberg, Barnläkare

1793. Ewelyn Schlossman Jangrot, Undersköterska

1794. lena ulin, psykoterapeut

1795. Lina Nygren, Spec.läk.

1796. Lena Linevik, Usk

1797. Solmaz Shahi, Barnmorska

1798. Maria Frodig, Läkare

1799. Vikström Kristofer, Sjuksköterska

1800. Anna Petersson, Underläkare

1801. Maria Norgren, Undersköterska

1802. Yordanos Mamo, Barnmorska

1803. Anja Persson, Sjuksköterska

1804. Evelyn Andersson Hagen, Med.Dr, Psykolog

1805. Magnus EA Wallner, Specialistläkare

1806. Sara Sjöö Svanestrand, Leg sjuksköterska

1807. Suzan Asad, Sjuksköterska

1808. Ebba Rynäs, Sjuksköterska

1809. Karin Nordin, Barnsjuksköterska

1810. Maria Drottheden, Adminstratör vård

1811. Ellinor Opshaug, Läkare

1812. Stefan Anania, Överläkare urolog

1813. Kerstin Stensåsen, Överläkare

1814. Pierre Rotzius, Överläkare inom Ortopedi

1815. Joakim Karlsson, Läkarstudent

1816. Fredrik Wikander, ST-läkare Barnmedicin

1817. Alma Dolk, Barnmorska

1818. Maria Björnström, Sjuksköterska

1819. Lovisa Malmqvist, ST-läkare

1820. Cecilia Fahnehjelm, Leg läk

1821. Pauliina Damdimopouloi, Forskare

1822. Jessica Sundell, Sjuksköterska

1823. Ida Holdø, Sjuksköterska

1824. Sara Thorslund, Ambulanssjuksköterska

1825. Björn Hägg, Undersköterska

1826. Malin Voltaire, Barnmorska

1827. Ylva Svedberg, sjuksköterska

1828. Karin Pettersson, Överläkare

1829. Marie Hallberg, Barnsköterska

1830. Joar Blohmé, AT-läkare

1831. Helena Hellquist, Specialistläkare

1832. Adiyam Sabitova, Undersköterska

1833. Ingvor Larsson Nyberg, Undersköterska

1834. Sophie Söderqvist, Leg. Psykolog

1835. Helena Wallén, Undersköterska

1836. Anki Jonsson sjöbeg, Bak/usk

1837. Susanna Ingvaldsson, Undersköterska

1838. Margitha Rotmark Hassel, Undersköterska

1839. Malin Söderberg, Anestesisjuksköterska

1840. Anna Vagic, Barnmorska

1841. Sofie Norinder, Sjuksköterska

1842. Lars Eriksson, Ambulanssjukvårdare

1843. Lisa Karlquist, AT-läkare

1844. Lotta Pramanik-Jonsson, Läkare, med dr, ST-pediatrik

1845. Ann- Christin Jonsson, Barnmorska

1846. Towe Eriksson, Barnmorska

1847. Monica Frejd, Sjuksköterska

1848. Ann Seidel, Undersköterska

1849. Peter Frejd, Sjukgymnast

1850. Anton Byström, SSK

1851. Martin Lagergren, Underläkare

1852. Inger Gustafsson, sjuksköterska

1853. Sandra Soeria-Atmadja, Barnläkare

1854. Ivette Estrada, BARNSPECIALIST UNDERSKÖTERSKA /SPECIALISTUNSDERSKÖTERS ANOPIVA

1855. Harriet Åkerlindh, Barnmorska

1856. Tove Johnson, Lärare

1857. Majlis Skogh, Sjuksköyersks

1858. Christoffer Sederström, ST-läkare i geriatrik

1859. Sima Nouraddini, Barnmorska

1860. Maria Söder, Barnsköterska

1861. Aman Russom, forskare

1862. Emma Hanfot, ST-läkare allmänmedicin

1863. Elinor Finder, Läkare

1864. Victoria Warkander, Ortoped

1865. Sara Hallén, Specialistsjuksköterska barn och ungdom

1866. Mikael Finder, Barnläkare

1867. Marina Eriksson, Sjuksköterska

1868. Eva Edelstam, Specialist i Allmänmedicin

1869. Märta Kron, ST läkare allmänmedicin

1870. Kajsa Nordström, ST-läkare

1871. Jakob Lederman, Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård, doktorand

1872. Nasita Marsson, Tandhygienist

1873. Erika Tannergren, Specialistsjuksköterska

1874. Ebba Bjernelind, Sjuksköterska

1875. Sara Lindblom, Legitimerad läkare

1876. Lars Wahlström, Överläkare

1877. Marie Dewoody, Biomedicinsk analytiker

1878. Maya Winther, Mentalskötare

1879. Minoo Houleh, Sjuksköterska

1880. Emelie Cohen, Sjuksköterska

1881. Helena Malm, Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom

1882. Tanya Färg, Sjuksköterska

1883. Siavash Lagerqvist Alidoost, ST-läkare

1884. Johanna Bertholds, ST-läkare

1885. Clara Hedborg, Vårdbiträde

1886. Elin Svantesson, Sjuksköterska

1887. Ida Henriksson, Specialistsjuksköterska

1888. Emma Linna, Leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut, Specialist

1889. Erika Wallen, Läkare

1890. Emmy Nyqvist, Specialistläkare i ortopedi

1891. Yalda Moaiedzadeh, Sjuksköterska

1892. Emma Carling, Kurator

1893. Simon Shi, Underläkare

1894. Amanda Persson, Barnmorska

1895. Hedvig Engberg, ST-läkare

1896. Bodil Nyberg Feldt, Barnmorska

1897. Christina Paulsrud, BISAM

1898. Christoffer Malmström, Specialistsjuksköterska

1899. Jenny Kvarnryd, Barnsjuksköterska

1900. Marianne Troberg, Ambulanssjukvårdare

1901. Charlotte Weiner, Specialistsjuksköterska inom, barn, onkologi och palliativ vård

1902. Linda Nilsson, Sjukgymnast

1903. Åse Gidlund, Sjuksköterska

1904. peter lindberg, Ssk

1905. Hilja Gunnarsson, Undersköterska

1906. Sibelle Colliander, Barnmorska

1907. Charlotte Lindblad Wollmann, Medicine Doktor, Biträdande Överläkare, Graviditet & Förlossning, NKS

1908. Anna Boman, AT-läkare

1909. Sara Salehi, Undersköterska

1910. Pari Esteka, Undersköterska

1911. Mehdi Salehi, Sjuksköterska

1912. Ulrika Söder, Undersköterska

1913. Madelene Lundqvist, Undersköterska

1914. Lena Engdahl, Undersköterska

1915. Katarina Qvick, Sjuksköterska

1916. Angelica Rutström, Undersköterska

1917. Karin Bäckman, Specialistsjuksköterska

1918. Hanneli Törrönen, Leg. ssk, pensionerad.

1919. Carina Carlsson, Leg Barnmorska

1920. Erika Larsson, Sjuksköterskestudent

1921. Viveka Nordberg, Barnläkare

1922. Soledad Alarcon, Leg Barnmorska

1923. Sara Magnusson, undersköterska

1924. Sorayya Abbasi, Barnmorska

1925. Lina Ringman Andersson, Specialistsjuksköterska

1926. Maria Magnusson, Läkare

1927. Sanna Eriksson, Barnmorska

1928. Anna Asarnoj, Barnläkare

1929. Zack Rönngård, Sjuksköterska

1930. Jennifer Vidovic, Undersköterska

1931. Emma Svedberg, Sjuksköterska

1932. Lisa Fugelstad, Usk

1933. Birgitta Obasi, Läkare

1934. Oliver Olsson, Specialistsjuksköterska

1935. Ida Forsman, Specialistsjuksköterska

1936. Catarina Träger, Barnläkare

1937. Louise Palmgren, SpecialistSjuksköterska

1938. Ellinor Lindeborg, Allmänläkare

1939. Linda van den Tempel, Sjuksköterska

1940. Sofie Häggqvist, Uska

1941. Markus Karlsson, Underläkare

1942. Ljiljana Kocoska-Maras, Överläkare, spec obstetrik & gynekologi

1943. Tove Lindberg, Dietist

1944. Ann Lindholm, Barnmorska

1945. Susann Daoud, ST-läkare i kirurgi

1946. Matilda Malmodin, Specialistläkare

1947. Ellen Sundqvist, Sjukgymnast

1948. Ulla-Carin Andersson, Undersköterska

1949. Essi Whaites Heinonen, Barnläkare

1950. Clara Ernberg, Barnmorska

1951. Arash Simyar, Tandläkare

1952. Gustaf Jacobson, ST-läkare Narkos

1953. Ylva Eriksson, Specialistläkare

1954. Clara Svenberg Lind, Specialistläkare ÖNH

1955. Linda Holmen, Undersköterska

1956. Paula Frez, Anestesisjuksköterska

1957. Solveig Eriksson, Dsk

1958. Åsa Reiser, Specialistsjuksköterska Barn/unngdom

1959. Karin Dymmel, ST-läkare

1960. Ann-Mari Cederborg, Undersköterska

1961. Milan Chromek, Överläkare

1962. Awat Jamsheer, Tandhygienst

1963. Helena Bergqvist, Sjukgymnast

1964. Emilie Kullring, ST-läkare, öron-Näsa-Hals

1965. Zahra Kheyrollah, Sjuksköterska

1966. Josefina Lejdström, Iva undersköterska

1967. Hanna Andersson, Ambulanssjuksköterska

1968. Marika Sventelius, Leg. Sjuksköterska

1969. Ioanna Markaki, Neurolog

1970. Malin Larson Borgström, Barnmorska

1971. Emilia Klingstedt, Barnmorska

1972. Mats Granströ, Sjuksköterska

1973. Maria Ullman, Undersköterska

1974. Erica Smedberg, ST-läkare

1975. Frida Segernäs, Läkarstudent

1976. Maria Jonsson, Läkare

1977. Saara Hammarström, Usk

1978. Preethi Thomas, Läkare

1979. Annie Bergström, Leg sjuksköterska

1980. Eva Martell, Omvårdnadschef

1981. Charlotte Frie, Barnmorska

1982. Emilia Eklund, AT-läkare

1983. Louise Chesta, ST-läkare

1984. Rebecka Besara, Sjuksköterska

1985. Ki Wöllner, Sjuksköterska

1986. Maria Torell, Leg. Arbetsterapeut

1987. Kia Lampi, ST-läkare

1988. Malin Hedlund, ST läkare pediatrik

1989. Karolina Kublickiene, Forskare docent

1990. Filippa Lidgren, Sjuksköterska

1991. Linn Jonsson Afere, Undersköterska

1992. Ingegerd Persson, Anestesisjuksköterska

1993. Liselott Barud, Specialistsjuksköterska

1994. Maria Vikner, Undersköterska

1995. Fia Kvissberg, Sjuksköterska

1996. Rose-Marie Noori, Specialistläkare

1997. Catharina Ihre Lundgren, Överläkare

1998. Li Ekström Norberg, Kurator

1999. Hanna Rafstedt, Specialistsjuksköterska

2000. Patricia Skoog, Anestesi/IVAsjuksköterska

2001. Robert de Meijere, Student

2002. Susanne Samuelsson, Undersköterska

2003. Johanna Nilsson, Intensivvårdssjuksköterska

2004. Madelene Lindqvist, Leg. Sjuksköterska

2005. Gunilla Wirström, Överläkare

2006. Pia Werner, Undersköterska

2007. Jonas Ehrenpreis, Distriktsläkare

2008. Maria Lantz, Specialistläkare

2009. Thomas Svennberg Jakobsson, USK

2010. Maria Thorvaldsson, Sjuksköterska

2011. Lorenzo Cofied, Undersköterska

2012. Hatice Akgün, Undersköterska

2013. Yihang Liu, AT-läkare

2014. Hillevi Lindelöf, St läkare

2015. Helén Höglund, Undersköterska

2016. Merja Virtanen Satokangas, Leg. Hälso- och Sjukvårdskurator

2017. Fredrik Engdahl, Mentalskötare

2018. Pelle Conradi, Narkosläkare

2019. Malin Öhman, Sjuksköterska

2020. Maria Melkemichel, ST läkare

2021. Jan Engström, Läkare

2022. Mikaela Frie, Barnmorska

2023. Ulla Boman, Barnmorska

2024. Mona Gustafsson, undersköterska

2025. Jessica Johansson, Specialistsjuksköterska

2026. Thomas Kuusk, ST-Läkare

2027. David Gustavsson, ST-läkare anestesi/intensivvård, specialistläkare kardiologi

2028. Hannah Schulman, Läkare

2029. Ingrid Lundgren, Barnmorska

2030. Isabelle Fagerström, Sjuksköterska

2031. Helene Hallin, Sjuksköterska

2032. Eva-Marie Nordenadler, Specialist sjuksköterska i psykiatri

2033. Karin Elgemark, ST-läkare

2034. Anki Marits, ST-läkare pediatrik

2035. Yvonne Thysell, Leg.sjuksöterska

2036. Kristina Ihrmark Lundberg, Legitimerad läkare

2037. Victor Ekdahl, Läkare

2038. Siv Wallen, Undersköterska/Gipstekniker

2039. Carolina Di Meo, Sjuksköterska

2040. Lotty Alvarado Thofelt, Distriktssköterska

2041. Fanny Svahn, Barnmorska

2042. Ida Anttila, Operationssjuksköterska

2043. Marie-Louise Wingårdh, Kursadmin läkarprogr T9

2044. Malin Johansson, Undersköterska

2045. Mia Brolin, Undersköterska

2046. Lina Isaksson, Barnmorska

2047. Annelie Unevik, Undersköterska

2048. Sandra Tamm, ST-läkare Psykiatri

2049. Johanna Frithiofsson, ST-läkare

2050. Hanna Josefsson, Specialistläkare

2051. Peter Sand, Läkare

2052. Mats Nordlund, Sjuksköterska

2053. Yvonne Björk, Boendestöd

2054. Kim Nissas, Ambulanssjukvårdare

2055. Sam Ramovic, Undersköterska

2056. Ida Engqvist, St läkare

2057. Mari Wilhelmsson, Läkare

2058. Daniel Svensson, Sjuksköterska

2059. Ann Björk, Psykoterapi

2060. Karin Ehn, Läkare

2061. Maria Brendler-Lindqvist, ST-läkare

2062. Mia Ohlsén, Barnmorska

2063. Lena Hamelius, Leg.arbetsterapeut

2064. Nicole Lajewska, Läkarstudent

2065. Martina Viktorin, Barnmorska

2066. Åsa Fowler, Barnläkare

2067. Sofia Lagerström, Sjuksköterska

2068. Jeremy Wales, ST-läkare, ÖNH

2069. Sahar Ahmadi, Läkare

2070. Terese Ljungqvist, Undersköterska

2071. Elsa Hälinen, Undersköterska

2072. Christian Bergström, Ambulanssjuksköterska

2073. Maria Herthelius, Barnläkare

2074. Malin Trobell, Uska

2075. Emilie Fiala, Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom

2076. Karin Lundin, Barnmorska

2077. Karin Andersson, Socionom

2078. Sissela Sylvan, Läkare

2079. Elin Uzunel, ST-läkare

2080. Annie Nylander, Barnsjuksköterska

2081. Eva-Carin Hellgren, Ssk

2082. Linus Törneberg, Undersköterska/SSK-student

2083. Mimoza Mollakuqe, Undersköterska

2084. Silvia Malenicka, Barnläkare

2085. Maria Andersson, Sjuksköterska

2086. Katarina Baricevic, Sjuksköterska

2087. Emmi Kytölä, Leg. Sjuksköterska

2088. Fideli Rosell, Sjuksköterska

2089. Pernillla Grillner, Läkare

2090. Ulrika Wallhed, Sjuksköterska

2091. Patrik Hentschke, läkare

2092. Susanne Ronkainen, Undersköterska

2093. Mark Frick, ST-läkare Gynekologi och Obstetrik

2094. Ann Gyllner, DSK

2095. Johan Simonsson, Sjuksköterska

2096. Sofia Wiegurd, Specialistläkare

2097. Jessica Bergman, Distriktssköterska

2098. Lidija Pavlovic, Läkare

2099. Tim Kvick, Läkare

2100. Brigitte Dupre-Jungnell, Överläkare

2101. Amanda Pinones Digiorgio, Sjuksköterska

2102. Ingrid Bjällgren, Leg sjuksköterska

2103. Ingrid Mellgren, underläkare

2104. Malin Öndemark, Läkare

2105. Kevin Alm, Student

2106. Rachelle Lidholm, Barnsjuksköterska

2107. Aina Jensen, Undersköterska

2108. Gergana Toseva, Kurator

2109. Lottie Hilmerzon Ahderinne, Leg specialistsjuksköterska inom neonatalvård

2110. Katarina Rosander, Barnmorska

2111. Sabrina Ramírez, Usk

2112. Benjamin Ugochukwu, Sjuksköterska

2113. Yvonne Eriksson, Undersköterska

2114. AnnaMaria Kumlin, Specialistsjuksköterska, barn och ungdom

2115. SARA LILJEBLAD, Sjuksköterska

2116. Johanna Katainen, Sjuksköterska

2117. Lorena Abubakar, Mentalskötare

2118. Seham Bergström, Undersköterska

2119. Anna Stenius, Specialist i allmänmedicin

2120. Anne-Li Rosengren, Undersköterska

2121. Riina Hansson, Boendestödjare

2122. Mimmi Rönnestig, Läkarsekreterare

2123. Karin Wagnefors, Sjuksköterska

2124. Ann Pellas, Anestesisjuksköterska

2125. Christina Salomonsson, Sjuksköterska

2126. Lena Bergman, Sjuksköterska

2127. Johanna Raxén, Logoped

2128. Menna Shalabi, ST-Läkare

2129. Moaz Shalabi, ST-Läkare

2130. Ahmed Shalabi, Allmänspecialist

2131. Anna Nobel, Designer

2132. Eman Elsayed, Allmänspecialist

2133. Herman Hjorth, Sjuksköterska

2134. Annika Bornecrantz, Undersköterska

2135. Alejandra Vera escobar, Barnmorskan

2136. Katarina Ljung, Sjuksköterska

2137. Sebastian Tigerschiöld, Sjuksköterska

2138. Ingela Janson, Sjuksköterska

2139. Madeleine Hallström, Undersköterska

2140. Mickaela Alkesjö, Undersköterska

2141. Susanne Hjelmqvist, Barnmorska

2142. Annette Berghammer, Leg. Sjukgymnast

2143. Helen Andersson, Intensivvårdssjuksköterska

2144. Frida Askestad, Sjuksköterska

2145. Magnus Fux, Överläkare

2146. Katarina Remaeus, Läkare

2147. Lena Wiklund, Undersköterska

2148. Pelle Nyberg, Specialistsjukskötetska

2149. Marie Bondeson, Barnmorska

2150. Louise Wendt, Underläkare

2151. Karin Eriksson, Usk

2152. Anette Ahrenbrandt, Sjuksköterska

2153. Catrin Sjölander, Undersköterska

2154. Pia Stenberg, Distriktssköterska

2155. Karin Fors, Leg sjuksköterska

2156. Susanne Trygg, Sjuksköterska

2157. Yvonne Ingridsdotier, Undersköterska

2158. Ellen Haraldson, Sjuksköterska

2159. Linda Viklund, AvdelningsAssistent

2160. Sara Sherlund Bredin, ST Läkare kvinnokliniken

2161. Michaela Frank, Sjuksköterska

2162. Sara Mohammad panah, Usk

2163. Nigora Madumarova, Barnmorska

2164. Nina Lindholm, Sjuksköterska

2165. Jenny Lindberg Barrios, Sjuksköterska

2166. Ann-Elise Tammar, Barnmorska

2167. Maria Wahlström Norlin, Sjuksköterska

2168. Katarina Westling, Läkare

2169. Anna Lindelius, kirurg

2170. Cajsa Persson, Ssk

2171. Thomas Hesslow, Psykolog

2172. Stefhanie Romero, Läkare

2173. Helena Holm Eriksson, Specialist sjuksköterska

2174. Pia Lehio, Undersköterska

2175. Kristina Törn, Läkare

2176. Ida Howard, Sjuksköterska

2177. Emma Bergqvist, Sjuksköterska

2178. Jannike Bergström, Sjuksköterska

2179. Katrina Dee, Klinisk Farmaceut

2180. Jeanette Ahoniemi, Undersköterska

2181. Rickard Olsson, USK

2182. Hans Letterblad, Undersköterska

2183. Catharina Häggbom, Undersköterska

2184. Rebecca Gärtner, Sjuksköterska

2185. Anna Lindgren Elgh, Sjuksköterska

2186. Lena Tholander, Barnmorska

2187. Mikaela Johansson, Barnmorska

2188. Anette Wallin, Sjuksköterska barn och ungdom

2189. Monica JAurell, Sjuksköterska

2190. Mimo Boudali, Undersköterska

2191. Estelle Deshayes, ST läkare

2192. Maria Luhr, Specialist i allmänmedicin

2193. Hedvig Tornblad, KärlSjuksköterska

2194. Noni Wadström, Specialistläkare Barn- och Ungdomsmedicin och Neonatologi

2195. Åsa Öster, Leg. Barnsjuksköterska

2196. Fadumo Dahir Mohamed, Undersköterska

2197. Agneta Karlsson, Specialist sjuksköterska

2198. Hillevi Leskinen, Sjuksköterska

2199. André Hermansson, Läkare

2200. Irene Tjernerg, Usk

2201. Marie Ekman, Leg. Sjuksköterska

2202. Anne-Mari Edman, Fotsjukvårdare

2203. Lotta Millde luthander, Överläkare

2204. Maciel Flink, Sjuksköterska

2205. Anna Missios, Specialist barnmedicin

2206. Kristina Cederblad, Läkare

2207. Elin Holmström, Sjuksköterska

2208. Anna Brännbäck, Specialistläkare

2209. Alexandra Bergström, Undersköterska

2210. Ellen Gavelin, Leg. Sjuksköterska

2211. Maja Fagersköld, Specialistläkare

2212. Ulf Malmström, USK

2213. Helena Lundgren, Fysioterapeut

2214. Susanne Pluhacek, Lärare (utbildad försteskötare)

2215. Monica Aletto, Op.undersköterska

2216. Svetlana Yuran, Allmänläkare

2217. Angelica Wahlgren, Anestesisjuksköterska

2218. Íris Axelsdóttir, Biträdande överläkare

2219. Madlen Akob, Usk

2220. Meryem Yebio, Sjuksköterska

2221. Sophie Wallén, Skötare

2222. Lasse Hansspn, Ssk

2223. Eva Andersson, Undrsköterska/koordinator

2224. Pernilla Forsberg, Usk

2225. Anna Nordlander, Infektionsläkare

2226. Kenza Benseddik, Läkarstudent

2227. Monica Rhodin, Barnmorska

2228. Ejda Hassler, Leg läk, specialist i allmänmedicin

2229. Amanda Rödöö, Läkare

2230. Kicki Koar Candelöf, Barnmorska

2231. Åsa Forsberg, Barnmorska

2232. Ellinor Werner, Undersköterska

2233. Lena Kindblom, Leg sjuksköterska

2234. Eric Arbrandt, Sjuksköterska

2235. Linn Wallard, Sjuksköterska

2236. Martina Amato, ST-läkare

2237. Rosie Ferreira, Barnmorska

2238. Gustav Engström, Forskare

2239. Anna Pou, Administratör

2240. Monica Berggren, Barnmorska

2241. Frida Leffler Nybom, Läkare

2242. Johanna Mäki, Undersköterska

2243. Madeleine Öfring, Sjuksköterska

2244. Klara Holmberg, Sjuksköterska

2245. Sevda Demirkiran, Undersköterska

2246. Emma Bjärgestad, Sjuksköterska

2247. Märit Johansson, Sjuksköterska

2248. Helen Tesfa, Läkare

2249. Isabel Gustafsson, Distriktsläkare

2250. Hanna Lachmann, Sjuksköterska, Högskolelektor

2251. Eva Sjöholm, Undersköterska

2252. Maria Åling, Leg. sjuksköterska, Specialistsjuksköterska Psykiatri, Högskoleadjunkt

2253. Vilhelmina Ullemar, AT-läkare

2254. Valeria Linderell, ST-läkare

2255. Rasmus Degerskär, Sjuksköterska

2256. Lotta Herling, Läkare

2257. Diana Kintu, Barnmorska

2258. Mina Olsson, Sjuksköterska

2259. Mira Harms, Anestesisjuksköterska

2260. Rebecca Götze Eriksson, Specialistläkare

2261. Alina Codita, ST-läkare

2262. Tamara Barlow, Överläkare

2263. Msrko Ylen, Spec läkare

2264. Eva Moqvist, Överläkare

2265. Cecilia Petersen Olsson, Specialistsjuksköterska

2266. Ximena Lozano, Leg. Sjuksköterska

2267. Kerim Ullman Önener, Sjuksköterska

2268. Yvonne Ackermann, Undersköterska

2269. Camilla Zetterberg, Opssk

2270. Karolina Huggare, Ssk

2271. Maria Fors, Usk

2272. Katarina Dunge, Specialistsjuksköterska

2273. Miyabi Persson, Psykolog, psykoterapeut

2274. Per Larsson, Läkare, Reumatolog

2275. Annika Svensson, Barnmorska

2276. Anna-Maria Hallberg, Sjuksköterska

2277. Kristina Landahl, Arbetsterapeut

2278. Stella Lisroth, Undersköterska

2279. Leila Houleh, Undersköterska

2280. Caroline Sundlöf, ST-läkare

2281. Maria Persson, Sjuksköterska

2282. Lovisa Brehmer, ST -läkare, med dr

2283. Anna Liljerot, Läkare

2284. DorotA Chohan, Sjuksköterska

2285. Jessica Hjortsten, Sjuksköterska

2286. Ami Martinez, Undersköterska

2287. Gustaf Lindberg, ST-läkare

2288. Lains Nilsson, Barnsjuksköterska

2289. Julia Klockhoff, Underläkare

2290. Fanny Brattström, Underläkare

2291. Mårten Fällman, St-läkare

2292. Matilda Engdahl, Leg. Arbetsterapeut

2293. Karin Olsson, Anestesisjuksköterska

2294. Wolfram Johnen, Överläkare

2295. Mikael Olsson, ST-läkare allmänmedicin

2296. Carin Olin, Barnmorska, timanställd pensoinär

2297. Karin Drapier, Undersköterska och ssk-student

2298. Johan Petrén, Sjuksköterska

2299. Ellen Leigard, Läkare i anestesi och intensivvård

2300. Karin Allvar Gaus, Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom

2301. Anja Wessman, Sjuksköterska

2302. Helury Sierra, Barnmorska

2303. Agnes Ek, Läkare

2304. Susanna Örn, Läkare

2305. Sandra Jonasson, Specialistläkare

2306. Sara Grass, Läkare

2307. Margaretha Viberg, Sjuksköterska

2308. Lena-Maria Carlson, Barnläkare

2309. Elisabeth Jorg, Barnmorska

2310. Matheo Johansson, Leg.Fysioterapeut

2311. Maria Bergman, Specialist sjuksköterska

2312. Gunilla Jensen, Specialistläkare

2313. Paulina Barraza, Sjuksköterska

2314. Mona Otterhem, Sjuksköterska

2315. David Löwgren, Leg. Sjuksköterska

2316. Verica Zdravkovic, Barndiabetessköterska

2317. Johanna Friberg, AT-läkare

2318. Helena Dreber, Specialist i allmänmedicin, Med dr

2319. Amy Sjöström, Legitimerad läkare

2320. Jonas Ekwall, Läkare

2321. Malin Hellqvist, Sjuksköterska

2322. Daniela Gordon, Läkare

2323. Samuel Rhedin, ST-läkare barnmedicin

2324. Max Gordon, Biträdande överläkare

2325. Emil Pieniowski, Specialistläkare

2326. Carina Lantz, Usk/adm

2327. Anna Mangelus, Läkare

2328. Anna Cederberg, Sjuksköterska

2329. Desiree Durak, Sjuksköterska

2330. Jessica Söderdahl, Barnsjuksköterska

2331. Svante Sörenson, Leg Sjuksköterska

2332. Elin Jones, Läkare

2333. Olga Nilsson, Sjuksköterska, doktorand

2334. Emelie Öberg, AT-läkare

2335. Rikard Grankvist, Läkare

2336. Mari Ekström, Undersköterska

2337. Tom Palmstierna, Docent, överläkare

2338. Viktoriia Ratynska, Undersköterska

2339. Emelie Larsson, Barnspecialistundersköterska

2340. Leila Alichanov, Undersköterska

2341. Sabra Pechrak, Allmänläkare

2342. Emma Öberg, Specialistläkare

2343. Andrea Valencia, Sjuksköterska

2344. Josephine Haas, Barnläkare

2345. Pontus Johansson, Distriktsläkare

2346. Karina Palmgren, sjukskötersk

2347. Berglind Gudmundsdottir, Läkare

2348. Sandra Göthberg Meiton, Sjuksköterska

2349. Emma Eklund, Forskar AT läkare

2350. Birgitta Härkönen Smidhammar, Psykoterapeut

2351. Anne-Marie Anne-Marie Gustafsson, HR

2352. Kajsa Grav, Undersköterska

2353. Gina Sado, ST-läkare inom Internmedicin samt Kardiologi

2354. Emma Milerad, St-läkare

2355. Thorir Sigmundsson, Narkosläkare

2356. Malin Millberg, ST-läkare

2357. Stella Pall, Undersköterska

2358. Jenny Holtentjärn-Hagstrand, Administration

2359. Moa Hallgren, Sjuksköterska

2360. Paula Rolandi, Sjuksköterska

2361. Helene Björk, Undersköterska

2362. Lins Granström, Undersköterska

2363. Zara Sahar, Barnmorska

2364. Benny Wang, Examinerad Läkare

2365. Christine Knibestöl, Specialistsjuksköterska

2366. Claudia Lee Gonzalez, Sjuksköterska

2367. Torsten Söderholm, Lab-ingenjör

2368. Matilda Abizzo, Leg. Sjuksköterska

2369. Anneli Lagerkvist, specialistsjuksköterska

2370. Johanna Lundström, Sjuksköterska

2371. Catrin Andersson, Sjuksköterska

2372. Miriam Hedin, Läkare

2373. Ida Akkila Forsberg, ST-läkare

2374. Jennifer Larsén, Undersköterska

2375. Jeanette Behm, Barnmorska

2376. Daphne Denizeri Vargas, Leg. Sjuksköterska

2377. Annette Olsson, Undersköterska/Gipstekniker

2378. Linn Ekström Feyzi, Specialist i allmänmedicin

2379. Bernadette Bäcklund, Medicinsk sekreterare/Enhetschef medicinsk administration

2380. Mirja Räihä, Undersköterska

2381. Emma Aronsson, Specialistläkare

2382. Rebecca Hirsch, Medicinsk sekreterare

2383. Mudhar Hasan, Överläkare

2384. Malin Steninger, Sjuksköterska

2385. Hanna Horn af Rantzien, Barnmorska

2386. Emilia Sanchez, Undersköterska

2387. Linda Garpefjäll, Sjuksköterska

2388. Helene Spjuth, Sjuksköterska

2389. Charlotte Sundman norberg, Sjuksköterska

2390. Christina Collin, Läkare

2391. Kristina Ramberg Gustafsson, Kurator

2392. Tobias Åslund, Ssk

2393. Charlotta Frenckner, Överläkare

2394. Niclas Lundström, Läkare

2395. Anna Knuts, Sjuksköterska

2396. Eleonor Andersson, Distriktssköterska

2397. Caroline Wahlsten, Sjuksköterska

2398. Malin Rehnqvist, Undersköterska

2399. Karolina Switala, Undersköterska

2400. Victoria Bencic, Sjuksköterska

2401. Denice Nilsson, Specialistsjuksköterska

2402. Monica Sandström, Distriktssköterska

2403. Anders Holmquist, Läkare

2404. Maria Svensk, Specialistsjukskötersja

2405. Jonna Henckel, ST-läkare

2406. ursina Battaglia, läkare

2407. Stina Andersson, Sjuksköterska

2408. Therese Wennersten, ST-läkare

2409. Ida Kippersund, Operationssjuksköterska

2410. Annelie Lindgren, Mentalskötare

2411. Alexandra Acosta Salazar, Barnläkare

2412. Filippa Hall, ST-läkare

2413. Margareta Andersson, Distriktssköterska

2414. Lena Westholm, Psykolog

2415. Tove Welff, ST Läkare

2416. Filippa Granström, Sjuksköterska

2417. Kristian Sörling, Underläkare

2418. Zewar Aldabbagh, Överläkare

2419. Mahmood Mahmood, Leg. Läkare

2420. Ursula Lindberg, Specialistsjuksköterska.

2421. Stephan Serenius, Läkare

2422. Vivecka Norberg, Barnmorska

2423. Malin Brandrup-Wognsen, Sjuksköterska

2424. Helena Lindbergh, Distriktssköterska

2425. Anna Lena Fridolfsson, Undersköterska

2426. Matilda Törnblom, Undersköterska

2427. Amanda Stein, Barnmorska

2428. Markus Nordberg, Ssk

2429. Kaj Li, Läkarstudent

2430. Anette Forsberg, Undersköterska

2431. Hanna Åkesson, Legitimerad sjuksköterska

2432. Helena Junglander, Undersköterska

2433. Anna Rydberg, Medicinsk sekreterare

2434. Tobias S, USK

2435. Ulj Js, USK

2436. Annikki Stojcevski, Sjuksköterska

2437. ulla hjelm, undersköterska

2438. Tina Randerz, Gynekolog.

2439. Marie Engstrand, Undersköterska

2440. Lis Sääv, Operationssjuksköterska

2441. Mårten Lundén, Distriktsläkare

2442. Catharina Gamma, Undersköterska

2443. Malin Thorvaldsson, ST- läkare klinisk patologi

2444. Ella Boisen, Undersköterska

2445. Denice Vik, Leg. Sjuksköterska

2446. Tanja Levin, Undersköterka

2447. Timothy McDonald, Legitimerad sjuksköterska

2448. Håkan Svensson, Leg sjuksköterska

2449. Ariana Forsberg, Dsk

2450. Alessandra Toscano, Snart läkare

2451. Saga Myrefalk, Medicinsk sekreterare

2452. Katrine Lindholtz, Chefsassistent

2453. Kimberly Koenig, Laboratorieingenjör

2454. Lena Ekström, Sjuksköterska

2455. Åsa Andersson, Undersköterska

2456. Olena Richtner, Läkare

2457. Alexandra Frangoulis, Arbetsterapeut

2458. Karin Hjulström, Undersköterska

2459. Ignacio Pacheco Vivanco, Fysioterapeut

2460. Cecilia Carlens, Överläkare

2461. Josefina Skogö Nyvang, ST-läkare

2462. Anna Tengvall, Undersköterska/bemanningsassistent

2463. Erik Larsson, ST-läkare, barn- och ungdomsmedicin Astrid Lindgrens Barnsjukhus

2464. Lilian Ros’en, Sjuksköterska

2465. Una Kjällquist, Leg.läkare

2466. Jonas Teng, Läkare

2467. Carin Mattsson, Sjuksköterska

2468. Maria Andersson, Sjuksköterska

2469. Elena Wennersten, Undersköterska

2470. Eva Hörting, Leg. Sjuksköterska

2471. Märta Samuelsson, Läkare

2472. Susanne B Glas, läkare

2473. Simon Tainer, ST-läkare

2474. Malin Svankvist, Vårdadminstratör/uska

2475. Alex Bechara, Läkare

2476. Ida Johansson, Läkare

2477. Jaana Parenmark, Barnmorska

2478. Karin Lindeberg, Kurator

2479. Sara Wedrén, Bitr överläkare i reumatologi

2480. Eygló Ingólfsdóttir, Fysioterapeut

2481. Margareta Norell, Sjuksköterska

2482. Viveca Koch, Läkare

2483. Jenny Jonsson, Usk

2484. Lovisa Jarl, Underläkare

2485. Monika Cerda Rojas, Undersköterska

2486. Lena Maltzman, Specialistläkare Gynekologi

2487. Marianne Bohlin, Specialist sjuksköterska psykiatri

2488. Rebecca Broodh, Undersköterska

2489. Philip Haraldson, ST läkare

2490. Anja Sulaver, AT-läkare

2491. Asaf Dan, Läkare

2492. Sofia Klittmark, Barnmorska

2493. Anna Dahlgren, Intensivvårdssjuksjöterska

2494. Jonas mehra, Läkare

2495. Veronica Henriksson, Sjuksköterska

2496. Anette Johansson, Sjuksköterska

2497. Tomas Öhman, Specialistläkare

2498. Nathalie Lundin, Sjuksköterska

2499. Marja Lindqvist, Anestesiläkare

2500. Ylva Abrahamsson, Anestesisjuksköterska

2501. Hanna Björk, Specialistsjuksköterska

2502. Filip Mobergh, Intensivvårdssjuksköterska

2503. Chris Malmberg, Specialistsjuksköterska i intensivvård

2504. Kristina Noring, AT-läkare

2505. Gunilla Persson, Undersköterska

2506. Carl Wengse, ST-läkare

2507. Ulrika Young, Undersköterska

2508. Jenny Larsdotter, Vårdadministratör

2509. Yngve Samuelsson, Pensionär

2510. Lovisa Olsson, Sjuksköterska

2511. Anja Törnqvist, Intensivvårdssjuksköterska

2512. Victoria Castro, Leg. Sjukgymnast

2513. Malin Bergstrand, Undersköterska

2514. Emma Öistämö, Läkare

2515. Ljiljana Vujkovic, sjuksköterska

2516. William de Vries, ST-läkare

2517. Robert Högman, Leg operationssjuksköterska

2518. Pia Edenvik, Specialistläkare

2519. Cathrine Knutsson, Undersköterska

2520. Yousef Hamad, Överläkare

2521. Anna Söderblom, Undersköterska

2522. Emil Ahlstedt, ST-läkare

2523. Viktoria Freijd, Sjuksköterska

2524. Lena Hansen, Undersköterska

2525. Nana Gilmore, Barnmorska

2526. Charlotta Bergström, Sjuksköterska

2527. Karin Frisell, Specialistläkare

2528. Isabella Blommé, Arbetsterapeut

2529. Selma Ulcinjak Bajric, Mentalskötare

2530. Annelie Wennberg, Sjuksköterska

2531. Dyllis Nordman, Usk

2532. Emmy Asklöf, Sjuksköterska, SÖS

2533. Aygun Brodin, Sjuksköterska

2534. Alice Talling, Sjuksköterska

2535. Alex Lotak, Röntgensjuksköterska

2536. Birgitta Liljekvist, Vårdplatskoordinator

2537. Christian Papatziamos Hjelle, Underläkare

2538. Ulrika Manning, Arbetsterapeut

2539. Maria Karlsson Osipova, Leg. Sjuksköterska

2540. Jennifer Watts, Sjuksköterska

2541. Charlotte Burstam, Undersköterska

2542. Anton Jansson, St läkare

2543. Jenny Holmström, Sjuksköterska

2544. Maria Lödemo, Medicinsk sekreterare

2545. Parastou Tavakoli, Medicinsk sekreterare

2546. Charlotte Hallström, Undersköterska

2547. Malin Goude, Undersköterska

2548. Marjaana Lindborg, Ambulansspecialistsjuksköterska

2549. Tita Hällkvist, Distriktssköterska

2550. Matilda Nygren, Specialistsjuksköterska

2551. My Svensson, Sjuksköterska

2552. Vera Perrin, Underläkare

2553. Dusanka Stojadinovic, Sjuksköterska

2554. Josefine Andersson, Sjuksköterska på ambulans

2555. Emil Åkerström, Läkarstudent

2556. Anne Geborek, Överläkare

2557. Walter Östberg, Sjuksköterskestudent/vårdbiträde

2558. Mirella Carmona, Usk

2559. Ida Jonsson, Usk

2560. Johanna Linander, Läkare

2561. Annefrid Lundkvist, Sjuksköterska

2562. Carlos Inzunza, Undersköterska

2563. Lovisa Strandberg, Sjuksköterska

2564. Ylva Ambrosiani, Läkarstudent

2565. Denise Alwert, Sjuksköterska

2566. Hanna Nathanson, Sjuksköterska

2567. Gabriella Korfitsen, Underläkare

2568. Dorel Lehrer, Underläkare

2569. Sara Bergman, Barnmorska

2570. Martin Bungner, Undersköterska

2571. Karin Ilien, Specialistsjuksköterska inom barn och ungdom

2572. Julia Tranevall, Student

2573. Felicia Åbonde, Sjuksköterska

2574. Susanne Stjärnborg-Sousa, Leg. Arbetsterapeut

2575. Charlotte von Ehrenheim, Sjuksköterska

2576. Kersti Ivandi, Undersköterska

2577. Lina Gren, Leg. Arbetsterapeut

2578. Monica Kempe, Intensivvårdssjuksköterska

2579. Zeynab El khayat, Läkare

2580. Atosa Nejatian, ST-läkare

2581. Gunilla Melen, Läkaradministratör

2582. Anna Petersson, Sjukhuskurator

2583. Mi Johansson, Logoped

2584. Catarina Emanuelsson, Undersköterska

2585. Jonathan Nyström, Specialistläkare

2586. Maryan Abdulahi, Undersköterska

2587. Lars Bäcklund, Leg läkare, med. dr med erfarenhet av hälso- och sjukvårdsforskning

2588. Lina Bergstedt, Undersköterska

2589. John Tapper, Legitimerad läkare

2590. Anneli Silfverberg, Sjuksköterska

2591. Anna Bylund, Undersköterska

2592. Natte Hillerberg, AT-läkare

2593. Julia Nilsson, Sjuksköterska

2594. Ulrika Hagberg, Undersköterska

2595. Ann Wiklund, Usk

2596. Marina Sträng, ST-läkare allmänmedicin

2597. Fredrik Söderberg, Leg. Sjuksköterska

2598. Victor Nilsson, Fysioterpeut

2599. Iva Gunnarsson, överläkare

2600. Jeanette Nord, Leg Ssk

2601. Nina Juhlin, Boendestödjare

2602. Kristina Bellander, läkare

2603. Morgan Råström, Sjuksköterska

2604. Liselott Dufva, Sjuksköterska

2605. Mira Magnusson, Sjuksköterska

2606. sandra Hellström, undersköterska

2607. Maria Jardbo, Fysioterapeut

2608. Robin Maddock, Leg Hälso- och sjukvårdskurator

2609. Helena Kastman, Sjuksköterska

2610. Nina Lind, Sjuksköterska

2611. Sophia Sjödin, Anestesisjuksköterska

2612. Viktoria Burén, Leg. Fysioterapeut

2613. Angie Lopez, Läkare

2614. Sofia Weimers, Sjuksköterska

2615. Madeleine Johansson, Undersköterska

2616. Cecilia Hermansson, Sjuksköterska

2617. Daniella Wiener, ST-läkare allmänmedicin

2618. Sammy-Jo Geara, Underläkare

2619. Catharina Wimmerdahl, Undersköterska

2620. Mona Eriksson, Sjuksköterska intensivvård

2621. Linda Hinds, Barnmorska

2622. Amanda Aldervall, Läkare

2623. Suzanne Korsner Borg, Operationssjuksköterska

2624. Marie Stefansson, Undersköterska

2625. Caisa Lehto, Sjuksköterskestudent

2626. Emelie Söderlund, Sjuksköterska

2627. Linda Näslund, Specialistsjuksköterska

2628. Evelina Nissas, Undersköterska

2629. Hamed Rezaei, Läkare

2630. Rosanna Alex, Undersköterska

2631. Petra Lidbeck, Sjuksköterska

2632. Tove Weiderstål, Leg. Sjuksköterska

2633. Jenni Eskås, Undersköterska

2634. Anneli Hallin, Unersköterska

2635. Anna Manhag, Undersköterska o läkarstudent

2636. Mats Lindblad, Överläkare

2637. Marcus Wallenborg, Ambulanssjukvårdare

2638. Pia Svensson, Ambulanssjukvårdsre

2639. Maria Åström, Undersköterska

2640. Åke Myr, Sjuksköterska

2641. Xoshilt Molina Masis, Leg. Sjuksköterska

2642. Anna Nordmark, Kurator

2643. Amalia Basun, Läkare

2644. Tove Ringqvist, Sjuksköterska

2645. Maria Goffe, Distriktsläkare

2646. Karoline Ekblad, Barnmorska

2647. Alina K, Sjuksköterska

2648. Åsa Frank, Anestesisjuksköterska

2649. Lars Eurenius, Överläkare

2650. Bitte Arnald, Sjuksköterska

2651. Ludvig Asklöf, Leg. Specialistsjuksköterska i anestesi

2652. Magnus Aspdahl, Specialistsjukgymnast

2653. Maria Andersson, Leg.läk

2654. Elisabeth Issa, Undersköterska

2655. Christian Challma, ST-Läkare

2656. Åsa Krantz, ST-läkare

2657. Susanna Tihamsson, Läkare

2658. Catinka Nairn Cernjul, Barnmorska

2659. Jimmy Al-badaoui, Underläkare internmedicin och akutsjukvård

2660. Annie Sjöholm, Underläkare

2661. Ellen Ek, Specialistsjuksköterska

2662. Erik Edström, Specialistläkare

2663. Anette Hydfeldt, Skötare

2664. Tobias Krajnik Åkerberg, Sjuksköterska

2665. Margareta Olsson, Sjuksköterska

2666. Farzaneh Shakeri, Undersköterska

2667. Katharina Sundström, Chefsassistent

2668. Anton Modlitba, Läkare

2669. Dlbar Kaki, Sjuksköterska

2670. Aster Hadgue, Gipstekniker

2671. Fia Stenberg, Undersköterska

2672. Emelie Nilsson, Läkare

2673. Marie Hansson, Sjuksköterska

2674. Fanny Berger, ST-läkare

2675. Anette Haga, Undersköterska

2676. Clara Motakefi, Underläkare

2677. Cornelia Flood, Sjuksköterska

2678. Linn Smith, Läkare

2679. Fredrik Sundquist, Läkare

2680. Christina Petersson, Medicinsk sekreterare

2681. Elinor Bohlenius, Medicinsk sekreterare och undersköterska

2682. Ida Segerstedt, Sjuksköterska

2683. Greta Kierkegaard, Sjuksköterska

2684. Johanna Ömlin, Medicinsk sekreterare

2685. E Karlsson, Läkare

2686. Gunilla Zetterberg, Undersköterska

2687. Lena Klingfors, Arbetsterapeut

2688. Lotte Borgsyröm, Distriktssköterska

2689. Charlotte Isacsson, Sjuksköterska

2690. Frida Vestberg, Sjuksköterska

2691. Kia Andersson, Undersköterska

2692. Raul Sahdev, Sjuksköterska

2693. Elisabeth Rooth, Dsk

2694. Elias Karlsson, AT-läkare

2695. Charlotte Sundh Åhman, Specialist i allmänmedicin

2696. Gustav Wingquist, Läkare

2697. Martin Jonsson, Doktorand

2698. Ulrica Johnsson, Legitimerad sjuksköterska

2699. Alexandra Hultgren, Intensivvårdssjuksköterska

2700. Sana Ates, Sjuksköterska

2701. Claudia Viscarra, Undersköterska

2702. Emmeline Gedeborg, AT-läkare

2703. Johanna Kolm, Operationssjuksköterska

2704. Catarina Lindqvist, Dietist

2705. Lena Strandberg, Barnmorska

2706. Lena Wester, Leg. Sjukgymnast

2707. Andreas Jekell, Läkare

2708. Wim Grooten, Docent Karolinska institutet

2709. Marie Johansson, Undersköterska

2710. Frida Wänblad, Undersköterska

2711. Vera Graah-Hagelbäck, Student

2712. Camilla Gustafsson, Sjuksköterska

2713. Pauliina Victorsson, specialistläkare i psykiatri, överläkare

2714. Denise Eklund, Undersköterska

2715. Juan Arkani, Överläkare

2716. Stefan Taavo, Leg. Sjukgymnast

2717. André Thunberg, ST-läkare Astrid Lindgrens barnsjukhus

2718. Emelie Bäckstadi, Sjuksköterska

2719. Nabid Khan, Läkare

2720. Lovisa Lansing, ST-läkare

2721. Eva Holm, Specialistsjuksköterska

2722. Frida Haraldsson, Sjuksköterska

2723. Erika Ström, Sjuksköterska

2724. Farida al-Jeddahwi, Specialistsjuksköterska barn och ungdom

2725. Linda Marklund, Överläkare

2726. Angelica Lundberg, Sjuksköterska

2727. Martin Bjärne, Patienttransport

2728. Sigrid Berggren, Leg hälso och sjukvårds kurator

2729. Agneta Hedlund, Undersköterska

2730. Julia Jacobsson, Läkare

2731. Julia Cagan, Läkarstudent

2732. Annika Taube, Barnmorska

2733. Monica Forsberg, Undersköterska

2734. Ulrica Hed, Ambulanssjukvårdare

2735. Shilan Taherpour, Läkare

2736. Katarina Mlynska, St läkare

2737. Gunnar Ahlgren, St-läkare

2738. Camilla Furman, Sjuksköterska

2739. Sandra Nissan, ST-läkare

2740. Patrik Björkefall, Sjuksköterska

2741. Melanie Ljungros, Sjuksköterska

2742. Lina Hedén Hjort af Ornäs, Specialistläkare, allmänmedicin

2743. Mikaela Söderström, Specialistläkare Obst/Gyn

2744. Irene Wikström, Distriktssköterska

2745. Rosie De Schipper, Arbetsterapeut

2746. Elina Hirvonen Sjökvist, IVA- och distriktssköterska

2747. Ingrid Karlsson Eggert, Sjuksköterska

2748. Johanna Lindén, Sjuksköterska

2749. Lisen Gatu, Specialistsjuksköterska inom anestesi & akutsjukvård

2750. Markus Sjöstrand, Läkarstudent

2751. Moa Karmefors Idvall, Läkarstudent

2752. Ylva Hartman, ST läkare

2753. Sofia Bergkvist, Sjuksköterska

2754. Terese Antfolk, Sjuksköterska

2755. Jessica Insulander Lagerstierna, Läkare

2756. Katja Adolphson, Läkare

2757. Emelie Lundin, Sjuksköterska

2758. Gustaf Hellspong, Läkare

2759. Alexandra Sundell, AT-läkare

2760. Thomas Glob Berthelsen, Specialistläkare

2761. Erik Berg Ahlbäck, Läkare

2762. Sabir Khudir, Ortoped specialist

2763. Camilla Tersmeden, Skolsköterska

2764. Jörgen Palm, Leg läkare

2765. Pontus Järlund, Distriktsläkare

2766. Tove Freiburghaus, Läkare

2767. Christina Egnell, Barnläkare

2768. Kristofer Farde, ST-läkare

2769. Lena Jansson, Sjuksköterska

2770. Viveca Gyberg, Med Dr & ST-läkare i allmänmedicin

2771. Kristina Stenstedt, Bitr överläk, Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

2772. Ingrid Lundahl, AT-läkare

2773. Sten Hällmark, Undersköterska

2774. Anna Bergstrom, Läkare

2775. Amanda Jokelainen, Leg. Sjuksköterska

2776. Kristina Sinders, Sjuksköterska

2777. Åsa Östlund, Barnmorska

2778. Andreas Karlsson, Läkare

2779. Lovisa Mood, Sjuksköterska

2780. jens westergård, Sjukgymnast

2781. Oliver Fallgren, Sjuksköterska

2782. Paola Lettström, Barnmorska

2783. Pia Lundman, Överläkare

2784. Ida Lagerström, Läkare

2785. Emma Hasselgren, St anestesi

2786. Filippa Lindén Bergman, AT-läkare

2787. Olof Bergenstam, Läkarstudent

2788. Jenny Karreskog, Underläkare

2789. Kerstin Rådén, Överläkare

2790. Felicia Åhs, Undersköterska

2791. Matilda Mendoza, Sjuksköterska

2792. Jeanette Larsson, Uska

2793. Lillemor Larsson, Specialist sjuksköterska

2794. Anna Mia Ekström, Överläkare, professor

2795. Sohejla Mobaraki, Undersköterska

2796. Einar Torgersen, Anestesisjuksköterska

2797. Hugo Söderström, Underläkare

2798. Ingrid Lundberg, Läkare

2799. Sanna Hammarso, Sjuksköterska

2800. Ylber Kurti, undersköterska

2801. Fanny Deak, Leg. Sjuksköterska

2802. Anna Ek, Specialistläkare

2803. Åsa Fransén, Specialistundersköterska NKS

2804. Sara Lindblom, Underläkare

2805. Jani Rautio, Läkare

2806. Agneta Brandt, Anestesisjuksköterska

2807. Linn Köhlström, Sjuksköterska

2808. Camilla Persson, Undersköterska

2809. Kajsa Rösander, Sjuksköterska

2810. Louise Engström, Specialistsjuksköterska IVA och Anestesi.

2811. Åsa Eriksson, Läkare

2812. Annie Löfquist, Sjuksköterska

2813. Sirry Hjorth, Barnsjuksköterska

2814. Anna Sandström, Specialistläkare

2815. Petra Medeborn, Sjuksköterska

2816. Viktoria Pleiborn, Underläkare

2817. Krishna Silva, Sjuksköterka

2818. Iman Kekhwa, Barnmorska

2819. Felicia Michélsen Forsgren, Sjuksköterska

2820. Louise Von Dardel, Läkare

2821. Charlotte Tornérhielm, Leg. sjuksköterska

2822. Charlotte Lindgren, Fysioterapeut

2823. Sara Heldring, Ambulanssjuksköterska

2824. Eve Sporrong, Intensivvårdssjukskötetska

2825. Madeleine Lindgren, Anestesisjuksköterska

2826. Carina Rinaldo, Specialistsjukskötetska

2827. Linda Regnér Dyberg, Medicinsk sekreterare

2828. Ylwa Olén Winald, Medicinsk sekreterare

2829. Marta Szulkin, Undersköterska

2830. Henrietta Stridsman, Specialistsjuksköterska

2831. Karin Sjöberg, Läkare

2832. Sven Lundqvist, Undersköterska

2833. Marie Enström, undersköterska

2834. Madeléne Tennbäck, Undersköterska

2835. Ferenc Karpati, Överläkare

2836. Anna von Herff, Läkare

2837. Susanna Ingvaldsson, Undersköterska

2838. Erik Sköld, Sjuksköterska

2839. Julia Kressner, Läkare

2840. Ebba Söderström, Optometrist

2841. Angela Bjarnesten, Sjuksköterska

2842. Lena Blom Eriksson, Ssk

2843. Robert Ahlerup, Ambulanssjuksköterska

2844. Emelie Grasbon, Sjuksköterska

2845. Marianne Älmqvist, Sjuksköterska

2846. Lena Hansen, Undersköterska

2847. Anette Hammargård, Medicinsk sekreterare

2848. Marie Schedin, Sjuksköterska

2849. Helen Askild, Undersköterska

2850. Evelina Nicolson, Sjuksköterska

2851. Anton Gyllin, Sjuksköterska

2852. Sofia Hennel, Sjuksköterska

2853. Hanna Lundberg, Röntgensjuksköterska

2854. Maria Törnquist, Underskötersks

2855. Felix Alarcón, Lälarkandidat

2856. Elza Granström, Kurator

2857. Henrietta Berg, Legitimerad  sjuksköterska

2858. Cornelia Sandberg, ST-läkare

2859. Marie Malmgren, Undersköterska

2860. Olympia Aspman, ST-läkare vårdcentral

2861. Stephanié Hoara, Sjuksköterska

2862. Katarina Bodemar, Specialistsjuksköterska anestesi

2863. Jenny Lönnkvist, Intensivvårdssjuksköterska

2864. Isabella Bizjak, Läkare

2865. Alexandra Spasojevic, Leg. Läkare

2866. Sebastian Lantz, Läkare

2867. Ivana Berak, Leg. Läkare

2868. Ragnhild Envall, Barnsköterska

2869. Alexandra Åhlberg, Läkare

2870. Martina Cornelius, sjuksköterska/administratör

2871. Ylva Crona Guterstam, Specialistläkare

2872. Christer Carlsson, Ambulanssjuksköterska

2873. Karin Holmström, Student

2874. Sara Lundin, Undersköterska

2875. Mona Sylwan, Distriktsköterska/pensionär

2876. Linda Sandström, Sjuksköterska

2877. Erik Lidholm Wärle, Specialist Anestesi och Intensivvård

2878. Emma Agnerling, Sjuksköterska

2879. Simon Waxin, Sjuksköterska

2880. Sofia Malmgren, Sjuksköterska

2881. Carol Parra, Undersköterska

2882. Marlene Bustos, Underläkare

2883. Catrin Granqvist, Undersköterska

2884. Björn Liljeberg, Undersköterska

2885. Johan Fahlen, Sjuksköterska

2886. Frida Fogdemark, Sjuksköterska

2887. Angelica Flognfelt, Undersköterska

2888. Jenny Forssell, Intensivvårdssjuksköterska

2889. Jenny Holmström, Läkare

2890. Elin Holmqvist, Sjuksköterska

2891. Carina Hansson, Undersköterska

2892. Ann-Sofie Sjöholm, Specialistsjuksköterska

2893. Hodan Eynab, Arbetsterapeut

2894. Manja Zubcevic, Undersköterska

2895. Angelica Duàn, Undersköterska

2896. Anna Mähler, Leg sjuksköterska

2897. Fredrika Strid, Leg. Sjuksköterska

2898. Rebecca Moborn, Sjuksköterska

2899. Johanna Andersson, Leg läkare

2900. Jenny Bång Arhammar, Specialistläkare

2901. Katarina Hallén Grufman, Läkare

2902. Gabrielle Baker, Sjuksköterska

2903. Jenny Karlsson, Unndersköterska

2904. Nina Almberg, leg sjuksköterska

2905. Joakim Annfält, ST-läkare inom Akutsjukvård

2906. Isabelle Marholm, ST-läkare geriatrik

2907. Anton Sendel, ST-läkare

2908. Håkan Winter, Sjuksköterska

2909. Anna Larsson, ST-Läkare

2910. Andreas Banér, Undersköterska

2911. Catarina Riber, Sjuksköterska

2912. Frida Pettersson, AT läkare

2913. Charlotta Söderquist, Leg. Sjuksköterska

2914. Camilla Crafoord, Fysioterapeut

2915. Maria Stein, Barnmorska

2916. Malin Darud, Barnmorska

2917. Dusanka Pejic, Undersköterska

2918. Martin Linnros, Läkare

2919. Anne Petersen, Undersköterska

2920. Simon Notman Steinmo, Leg. sjuksköterska

2921. Francesca Rodriguez, Uska

2922. Annica Löfqvist, Leg Sjuksköterska specialist inom intensivvård/narkos

2923. Pontus Svensson, Fysioterapeut

2924. Johanna Westerlund, Sjuksköterska

2925. Nathalie Ivarsson, Undersköterska

2926. Emma Nylén, Läkare

2927. kerstin Arvidsson, leg sjuksköterska

2928. Felicia Koker, Sjuksköterska

2929. Filip Brink, Sjuksköterska

2930. Petra Harjutsalo, Usk

2931. Kristina Rose, Barnmorska

2932. Mathias Lindquist, Sjuksköterska

2933. Anna Mörling, Läkare

2934. Otto Söderqvist, Spec. Ssk

2935. Emma Andersson, Undersköterska

2936. Henrik Ingelman Sundberg, konsultläkare

2937. Susan Martinez Vasquez, Leg. Sjuksköterska

2938. Bozica Despotovic, Sjuksköterska

2939. Katarina Baricevic, Sjuksköterska

2940. Ulrika Landin, Legitimerad sjuksköterska

2941. Sigrid Svedmyr, Geriatriker och rehabläkare

2942. Anna Svernedal, Spec i Allmänmedicin

2943. Nina Fanni, Specialistläkare

2944. Karin Åhsberg, Distriktssköterska

2945. Jonas Hallgren, ST läkare

2946. Eva Morud Viklund, Barnmorska

2947. Jonatan Henriksson, Sjuksköterska

2948. Therese Kax, Legitimera Sjuksköterska

2949. Linda Palm, Undersköterska

2950. Margit Sallay, Barnmorska

2951. Ann-Charlott Keymer, Leg arbetsterapeut

2952. Filippo Diociaiuti, Röntgensjuksköt.

2953. Erika Kreitz, Sjuksköterska

2954. Matilda Bäckström, Undersköterska

2955. Mats Eriksson, Medicinteknisk samordnare

2956. Cassandra Gissberg, Barnmorska

2957. Amanda Weibust, Sjuksköterska

2958. Cathrin Dahlbom, Undersköterska, T5 på sjuksköterskeutbildning

2959. Ali Alkhiat, Läkare

2960. Dan Sandberg, Specialistläkare

2961. Tommie Fredriksson, Sjuksköterska

2962. Mehtap Bozkir, Sjuksköterska

2963. Sophie Westerberg, AT-läkare

2964. Annika Corrias, Leg Barnmorska

2965. Camilla Jedheim, Leg Ambulanssjuksköterska

2966. Annika Manriquez, Medicinskt ansvarig för rehabilitering

2967. Julia Bermbeck, Läkarstudent

2968. Morgan Karlsson, Sjuksköterska

2969. Sofie Lindström, Sjuksköterska

2970. Nellie Boman, Sjuksköterska

2971. Päivi Remes, ST läkare

2972. Ida Olsmeyer, Kuratot

2973. Jessika Severin Sundqvist, ST-läkare

2974. Viktor Wennlund, Leg. Psykolog

2975. Sabina Cserhalmi, Sjuksköterska

2976. Åsa Torebäck, sjuksköterska

2977. Eva Skärby, Läkarstudent

2978. Caroline Enmark, Undersköterska

2979. Mirjam Larsson, Specialistläkare anestesi

2980. Emelie Lindblom, Undersköterska

2981. Johan Thorén, ST-läkare

2982. Nora Isteffan, Undersköterska

2983. Anne-Charlotte Holmgren, Barnsköterska

2984. Sara Källström, Sjuksköterska

2985. Hanna Jöhnk, Anestesisjuksköterska

2986. Maria Ångbäck, Sjuksköterska

2987. Anna Juto, ST-läkare

2988. Petra Johansson, Fysioterapeut

2989. Linnea Zou, Läkare

2990. Zahidul Khan, ST-läkare

2991. Johanna Blom, leg sjuksköterska

2992. Kamilla Asp, Socionom

2993. Charlotte Zejlon, Läkare

2994. Mira Müller, Leg. Psykolog

2995. Annika Hammer, Leg. läkare

2996. Ida Grossman, Intensivvårdssjuksköterska

2997. Maja Segerström, Sjuksköterska

2998. Jonna Nilsson, ST-läkare

2999. Klara Solvin, ST-läkare

3000. Lois Kågström, Sjuksköterska

3001. Pia Aravena, Röntgensjuksköterska

3002. Deniz Demirdal, St-Läkare

3003. Stefano Torres Asenjo, Sjuksköterska och läkarstudent

3004. Zuzana Stiblarova Kaxiras, ST läkare

3005. Karin Gunnarsson, Läkare

3006. Caroline Danell, Specialistläkare

3007. Sofia Hofflander, ST-läkare

3008. Olle Elisson, Narkosläkare Danderyd

3009. Frida Kristiansson, ST-läkare

3010. Ninnie Salminen, Sjuksköterska

3011. Oskar Almkvist, Sjuksköterska

3012. Ann-Catrin FRID, Undersköterska/med fotsjukvårdare/eeg ass

3013. Jack Jaehnke, Sjuksköterska

3014. Thomas Larsson, Sjuksköterska

3015. Kerstin Hedin, Barnmorska

3016. Eugénia Larsson, Sjuksköterska

3017. Maria Hammarström, Bsrnmorska

3018. Anna Mademyr, Överläkare

3019. Åsa Renholm, Undersköterska

3020. Hanna Loord, Leg. Psykolog

3021. Susanne Hedberg, USK

3022. Åsa Kuntze Söderqvist, Överläkare

3023. Elisabeth Johansson, Sjuksköterska

3024. Annika Lassfolk, Leg. Sjuksköterska

3025. Nagham Leebi, Sjuksköterska

3026. Helena Svensson, Sjuksköterska

3027. Emma Eveland, Leg. Sjuksköterska/Distriktssköterska

3028. Emma Nerle, Sjuksköterska

3029. Maria Tarvainen, Undersköterska

3030. Carola Homrighausen, Sjuksköterska

3031. Inger Sandström, Undersköterska

3032. Siobhán Nicholson Coyne, Undersöterska

3033. Maria Persson, Undersköterska

3034. Louise Wingård, ST-läkare i psykiatri

3035. Aneta Milivojevic, Undersköterska

3036. Evelina Dernsjö, Undersköterska

3037. Ulrika Sjöberg, Barnmorska

3038. Maria Mac-Fie, Undersköterska

3039. Eva Dahlblom-Urbán, USK

3040. Ulrika Holdar, Sjukgymnast

3041. Anna Hallberg, Undersköterska

3042. Viveca Olofsson, Operationssjuksköterska

3043. Helena Lindström, Distriktsköterska

3044. Birgit Pajamäki, Operationssjuksköterska

3045. Elina Ahlborg, Specialistläkare

3046. Katarina Sandahl, AT-läkare

3047. Birgit Edén, Sjuksköterska

3048. Fredrik Runsköld, SSK

3049. Martin Pekny, Undersköterska

3050. Vera Shamoun Kammouna, Undersköterska

3051. Ehlina Zettergren, Sjuksköterska

3052. Josefine Lundqvist, Sjuksköterska

3053. William Robertsson, Sjuksköterska

3054. Åsa Nybäck-Nakell, Läkare

3055. Ulf Jensen, Överläkare

3056. Linnea Finné, Undersköterska

3057. Isak Reberg, Läkare

3058. Karin Trezel, Biomedicinsk analytiker

3059. Johanna Dalsgaard, Barnmorska

3060. Judith Kolb, Läkare

3061. Nina Moeini, Läkare

3062. Lisa Lindberg, Sjuksköterska

3063. Anette Magnusson, Överläkare

3064. Alexandra Dovin, Sjuksköterska

3065. Oskar Enbom, Läkare

3066. Björn Ekengren, Distriktsläkare

3067. Max Wretman, Bitr.överläkare

3068. Alexander Heddini, ST-läkare

3069. Marcus Holmberg, Leg läk

3070. Frida Thörnell, Sjuksköterska

3071. Helena Thiman, Läkare

3072. Caroline Tindberg, Sjuksköterska

3073. Feri Shakeri, Undersköterska

3074. Rana Eizad, AT-läkare

3075. Daniel Kriss, Läkare

3076. Poya Ghorbani, Specialistläkare

3077. Foad Hamedi, Läkare

3078. Singko Chakma, Undersköterska

3079. Håkan Eskilsson, Läkare

3080. Angelica Scott, Undersköterska

3081. Jenny Rynder, ST-läkare

3082. Anna Sinervä, Sjuksköterska

3083. Jennie Everljung, Socionom, kurator

3084. Aina Barany Wallje, Specialistläkare

3085. Frida Duell, ST-läkare

3086. Julia Leander, Läkare

3087. An Nguyen, Sjuksköterska

3088. Stephanie Volny, Sjuksköterska

3089. Gustav Kindborg, ST läkare

3090. Natalie Fransson, Undersköterska

3091. Josefine Pettersson, Sjuksköterska

3092. Helena Birgersson, Sjuksköterska

3093. Erika Edberg, Barnmorska

3094. Malin Wallgren, Sjuksköterska

3095. Elin Lööf, Sjukgymnast

3096. Carina Cabelduc, Undersköterska

3097. Yehya Al-Saffar, Läkare

3098. Isabel Sjöholm, Underläkare

3099. Jessica Löfbom, Barnsjuksköterska

3100. Leif Persson, Läkare

3101. Hanna Pettersson, Specialistsjuksköterska inom intensivvård

3102. Katarina Lannervall, Sjuksköterska

3103. Anna Hafström, Leg. Sjuksköterska

3104. Annica Turesson, Socionom

3105. Jessika Edlinger Östberg, Arbetsterapeut

3106. Anton Säll, Sjuksköterska

3107. Ellinor Håden, Sjuksköterska

3108. Thomas Lindqvist, Arbetsterapeut

3109. Marcus Arvidsson, biträdande överläkare

3110. Ida Johansson Bonell, Undersköterska

3111. Christian Smedberg, Läkare

3112. Jessica Blumenthal, Sjuksköterska

3113. Ulrika Zäll, Sjuksköterska

3114. Eva Tinred, Bemanningsassistent

3115. Karin Isaksson, Läkare

3116. Ammi Petäjämaa, Med sekr

3117. Nora Khatai, Kirurg

3118. Åsa Meijer, Leg. Sjuksköterska

3119. Eritrea Sebhat, Undersköterska

3120. Linda Nilsson, Undersköterska

3121. Cynthia Gomez, undersköterska

3122. Antonia Verdugo Diaz, Undersköterska

3123. Marie Strömberg, Undersköterska

3124. Nadia Jarallah, Sjuksköterska

3125. Mathias Sundgren, Läkare

3126. Kristian Selerup, Intensivårdssjuksköterska

3127. Sara Sjöström, Barnskötare

3128. Evelina Eriksson, Undersköterska

3129. Madeleine Widlund, Undersköterska

3130. Suheyla Kasomelke, Avdelningsassistent

3131. Emanuel Dworsky, Allmänläkare

3132. Charlotte Särnqvist, Underläkare

3133. Maria Sundius, Leg sjukskötersk/barnmorska

3134. Deria Abdollah, Undersköterska

3135. Marllory Martinez, Barnspecialistundersköterska

3136. Jessica Struwe, Sjuksköterska

3137. Maria Hjärtmyr, Läkare allmänmedicin

3138. Sanna Norman Hulvén, Undersköterska

3139. Diana Jovelius, Undersköterska

3140. Anna Gniewkowska, Undersköterska

3141. Anna Berghult, Undersköterska

3142. Anna Chronqvist, Barnsjuksköterska

3143. Theresa Wangerid, Specialistläkare

3144. Sophia Risendal, Specialistläkare

3145. Johannes Segergren, Sjuksköterska

3146. Marcus Rudolf, Sjuksköterska

3147. Beatrice Eriksson, Undersköterska

3148. Ehsan Safi, ST-läkare inom internmedicin

3149. Peter Kihlström, Biträdande Överläkare interventionell radiologi

3150. Ida Bohlin, Undersköterska

3151. Karin Gillheim, Anestesisjuksköterska

3152. Joanna Gewertz, ögonläkare

3153. Anja Ryd, Sjuksköterska

3154. Louise Snaula Storm, Undersköterska

3155. Ove Larsson, Distriktsläkare

3156. Maria Lundell, Undersköterska

3157. Åsa Kågedal, Läkare

3158. Johanna Lindelöf, Läkare

3159. Göran Gustafsson, Pensionerad radiolog

3160. Axel Aaro, Psykologstudent och mentalskötare

3161. Erik Hong, Läkarstudent

3162. Carolina Lizén, Sjuksköterska

3163. Thima Kjellström, Sjuksköterska

3164. Tugce Erol, Ssk student

3165. Caroline Sönmez, AT-läkare

3166. Alice Götberg, ST-läkare

3167. Madeleine Schantz, Undersköterska akutsjukvård

3168. Johnny Nyberg, Leg Sjuksköterska

3169. Gabriela Furuland, AT-läkare

3170. Petra Giannini, Sjuksköterska

3171. Sandra Back, Sjuksköterska

3172. Ingrid Alvarez, St-läkare

3173. Linnéa Ahlström, Sjuksköterska

3174. Louise Axzell, Sjuksköterska

3175. Towe Fogelström, Sjuksköterska

3176. Camilla Paulsson, Undersköterska, stud. Spec.usk ANOPIVA

3177. Louise de la Motte, Underläkare

3178. Mirian Parrish, Sjuksköterska

3179. Emma Henriksson, Hälso- och sjukvårdskurator

3180. Isak Gran, Läkare

3181. Marie Tungården, Barnmorska

3182. Karl Björkil, BMA

3183. Charlotte Gustafsson, Distriktssköterska

3184. Ulla Hedlöf, Sjuksköterska

3185. Patrik Winberg, Specialistläkare

3186. Totte Stålberg, ST-läkare

3187. Lovisa Hallander, Läkare

3188. Sofie Johansson, Sjuksköterska

3189. Johan Eklund, Anestesisjuksköterska

3190. Madeleine Öfring, Sjuksköterska

3191. Federico Medina, Sjuksköterska

3192. Kristin Bäckström, Leg Logoped

3193. Jonas Barnö, Sjuksköterska

3194. Susanna Friberg, Läkare

3195. Emma Ljungdell, Undersköterska

3196. Klara Egler, ST-läkare

3197. Anna Vestergren, Sjuksköterska

3198. Elisabeth Wolpert, Specialist i allmänmedicin

3199. Linda Alsin, Sjuksköterska

3200. Agnes Gorczyca, St-läkare

3201. Karin Castro Digné, Intensivvårdssjuksköterska

3202. Anja Bulow, Lekterapeut

3203. Felicia Werthwein, Läkarstudent och undersköterska

3204. Maria Undén Morein, ST-läkare

3205. Hanna Sandberg Mc Loughlin, Sjuksköterska

3206. Eva-Marie Olsson, Sjuksköterska

3207. Anna Pegerfalk, Överläkare

3208. Ameli Sjöberg, St-läkare

3209. Helena Kannö, AT-läkare

3210. Marlene Stenman, Leg. Arbetsterapeut

3211. Ylva Blomquist, Undersköterska

3212. Catrin Djurfeldt, Undersköterska

3213. Frida Söderman, Sjuksköterska

3214. Mia Carlsson, Sjuksköterska

3215. Carina Uhl, Barnläkare

3216. Lina Eriksson, Undersköterska/sjuksköterskestudent

3217. Christer Hellström, Specialistläkare

3218. Jonna Grundström, Sjuksköterska

3219. Sara Wester, Sjuksköterska

3220. Anna Lukasik, Undersköterska

3221. Linda Olsson, Undersköterska

3222. Eva Lätt, Undersköterska

3223. Niklas Palmkvist, Sjuksköterska

3224. Johannes Lindé, Bitr överläkare

3225. Christine Skarp, Sjuksköterska

3226. Helena Ullgren, Specialistsjuksköterska

3227. Rafaele Cantera Ahlman, ST-Läkare

3228. Cecilia Lind, Sjuksköterska

3229. Per Håkansson, Barnläkare

3230. Emma Bartfai, Leg läkare

3231. Charlotta Hellström, sjuksköterska

3232. Lena Sanderoth, AT-läkare

3233. Ewa Blomqvist Håkansson, Barnläkare

3234. Sofia Geschwind, Leg. Sjuksköterska

3235. Jan-Olof Bodén, leg psykolog

3236. Joakim Wessel, Läkare

3237. Senka Sendic, ST-läkare

3238. Camilla Gustafsson, Läkare

3239. Matilda Almblad, Sjuksköterska

3240. Maja Ullberg, Barnmorska

3241. Christina Winberg, psykolog

3242. Alina Szlagor, Underläkare

3243. Anna Hansell, Läkare

3244. Ewa Ahlström, Äldrelots

3245. Kajsa Cederblad, Barnsjuksköterska

3246. Lena Andersson, Barnsjuksköterska

3247. Dersim Silverhart, Barnläkare

3248. Karin Anegren, Undersköterska

3249. Annika Sundholm, Leg sjuksköterska

3250. Ljiljana Tomas, Överläkare

3251. Johanna Engström, Läkare

3252. Marina Österberg-titi, Bemanningsassistent

3253. Amanda Lundkvist, Läkare

3254. Ann-Christina Sparrelid, Leg. Sjuksköterska

3255. Anneli Hegestam, Överläkare

3256. Malin Barholt, Arbetsterapeut

3257. Maria Boberg, Biomedicinsk analytiker

3258. Kim Einarsson, Sjuksköterska

3259. Julia McTaggart, Läkare

3260. Lena Reiman, Sjuksköterska barnmorska

3261. Anna Winther, ST-läkare

3262. Signe Dagh, Läkare

3263. Anna Johansson, Administratör

3264. Victoria Lind, St läkare allmänmedicin

3265. Kia Swartz hermansson, Specialistsjuksköterska

3266. Anna-Karin Löfgren, Operationssjuksköterska

3267. John Trumstedt, ST-läkare

3268. Kristina Ågren Silfver, Barnmorska

3269. Johanna Brännström, Underläkare

3270. Signe Löfgren, ST-läkare

3271. Sofia Magnusson, Specialistsjuksköterska

3272. Pelle Conradi, Narkosläkare

3273. Carmen Fuentes, Intensivvårdssjuksköterska

3274. Anneli Hargeskog, Undersköterska

3275. EVA-LENA Hjalmarsson, Socionom/Leg.psykoterapeut/Leg.Hälso och Sjukvårdskurator

3276. Sara Lagesson, Leg sjuksköterska

3277. Martin Sigeman, Psykolog

3278. Ulrika Johansson, Underläkare

3279. Magnus Lindskog, läkare

3280. Gabriella Carlö, Barnmorska

3281. Henric Lindkvist, ST-läkare

3282. Anna-Lena Muhr, Undersköterska

3283. Daniel Höijer, Läkare

3284. Ahmed Khudhur, Läkare

3285. Anna Levin, undersköterska

3286. Linus Gustafsson, Röntgensjuksköterska

3287. Nina Thomsen, leg Psykolog

3288. Stephan Serenius, Överläkare

3289. Karin Gustafsson, ST-läkare

3290. Carins Adolfsson, Undersköterska

3291. Malin Lindholm, Biomedicinsk analytiker

3292. Benny Petersson, Läkare

3293. Jonas Karlsson, Specialistläkare, anestesi och intensivvård

3294. Hanna Ingelman-Sundberg, Legitimerad läkare

3295. Jennifer Ståhle, ST-läkare

3296. Victoria Gepard, Leg Sjuksköterska

3297. Syed Faizi, St-läkare

3298. Anita Enegren, Undersköterska

3299. Frida Engvall, Sjuksköterska

3300. Carolina Montes, Arbetsterapeut

3301. Somlack Chang, Sjuksköterska

3302. Charlotta Lönnqvist, Sjuksköterska

3303. Niklas Widell, Undersköterska

3304. Amanda Kahl, Leg. Läkare

3305. Gunnel Kaldensjö, Specialistläkare psykiatri

3306. Simon Torikka, Fysioterapeut

3307. Louise Persson, ST-läkare

3308. Karolina Nilson, Specialistsjuksköterska

3309. Sebastian Bengtsson, Leg. Sjuksköterska

3310. Malin Nordin, Läkare

3311. pascal borgström, psykolog

3312. Sofia Normark, Läkarstudent och undersköterska

3313. Caroline Parker, Undersköterska

3314. Mikaela Grännby, Leg. psykolog

3315. Linnéa Björck, Läkare

3316. Fadi Behnam, ST-Läkare

3317. Julia Reusser, Sjuksköterska

3318. Eva Petersson, Sjuksköterska

3319. Marie Warnicke, Barnmorska

3320. Ali Jamshidi, Mentalskötare

3321. Lotta Hölttä, Usk

3322. Markus Rockström, Anestesisjuksköterska

3323. Nasim Johansson, Vikarierande underläkare

3324. Hillevi Mattisson Richter, Usk

3325. Fredrik Eddari, ST-Läkare

3326. Clara Salehi, Läkare

3327. Erika Larsson, Arbetsterapeut

3328. Elin Klingebrant, Sjuksköterska

3329. Hannah Lövgren, Leg. Sjuksköterska

3330. Kajsa Kaijser, Läkare

3331. Gabriel Edvardsson, ST-läkare

3332. Elin Chae, Sjuksköterska

3333. Malin Åkerblom, Specialistsjuksköterska intensivvård

3334. Nina Lennare, Undersköterska

3335. Marie Noresson, Sjuksköterska

3336. Tor Rotmark, Student

3337. Rita Fernholm, Distriktsläkare

3338. Helen Semere, Sjuksköterska

3339. Lilie Bogerud, Skötare

3340. Lovisa Flärdh, ST-läkare

3341. Marie Smedberg, ST-läkare

3342. Wivianne Favre, Sjuksköterska

3343. Peter Tagmose Thomsen, ST-akutsjukvård

3344. Annie faustino, Specialistsjuksköterska kirurgisk vård

3345. Kristina Rodopoulou, Leg. Fysioterapeut

3346. Mattie Salim, ST läkare

3347. Paulina Persson, Leg. Psykolog

3348. Alathea Evans, Sjuksköterskestudent

3349. Mimmi Jankowska, Sjuksköterska

3350. Matilda Byqvist Nilsson, Sjuksköterska

3351. Richard Bjerén, Andningsassistent

3352. Maria Alcantara, Sjuksköterska

3353. Emma Gustavsson, Sjuksköterska

3354. Gunilla Tornhammar, Distriktssköterska

3355. Lotta Malmheden, Leg Psykolog

3356. Kristina Miras Wardell, Embryolog

3357. Isa Gustin, Leg psykolog

3358. Anders Fytagoridis, Läkare

3359. Ariana Forsberg, Operationssköterska

3360. Anna Fogelström, Läkare

3361. Gabriela Markovic, Psykolog

3362. Malin Vellucci, Specialistsjuksköterska

3363. Maria Pörn, Leg. Psykolog

3364. Julia Gropp, ST läkare akutsjukvård

3365. Sahar Ali kathem, Sjuksköterska

3366. Hans-Lee Teh Werner, ST-läkare

3367. Madeleine Engstrand, Sjuksköterska

3368. Jannika Ekström, Leg. Distriktssköterska

3369. Ida Fagerlund, Leg. sjuksköterska

3370. Kristin Karlsson, ST-läkare

3371. Tina Granath, Specialistsjuksköterska

3372. Lena Jansson, Undersköterska

3373. Linda Eriksson, Distriktssköterska

3374. Ann-Charlotte Östensson, Sjuksköterska

3375. Katarina Ghodoussi, Sjuksköterska

3376. Birgitta Svensson, Undersköterska

3377. Sandra Ekström, Ambulansjuksköterska

3378. Malin Ekman, Anestesisjuksköterska

3379. Annika Johansson, Chefsjuksköterska

3380. Åsa Persson, Sjuksköterska

3381. Anette Lind, Barnmorska

3382. Ma Mohlander, ST-läkare

3383. Victoria Strand, läkare

3384. Charlotte Lundberg, Specialistsjuksköterska

3385. Hanna davidsson, sjuksköterska

3386. Tessan Eriksson, Undersköterska

3387. Karin Herber, Leg Sjuksköterska

3388. Alvaro Fraygola, Röntgensjuksköterska

3389. Vanessa Lemner, Barnmorska

3390. Camilla Loklint, Sjuksköterska

3391. Elisabeth Wagnström, Sjuksköterska

3392. Therése Hakorinne, Undersköterska

3393. Christine Ruthberg Almen, Anestesisjuksköterska

3394. Sara El Gharbi, ST-läkare

3395. Maria Bäckström Svanljung, Intensivvårdssjuksköterska

3396. Carola Hellman, Barnsjuksköterska

3397. Maria Nilsson, Leg Psykolog

3398. Christina Varg, Sjuksköterska

3399. Emma Mohage, Sjuksköterska

3400. Paula Akerman, ST-läkare allmänmedicin

3401. Ulrika Bratt Granath, Specialpedagog

3402. Karin Haraldsdotter, Leg sjuksköterska

3403. Jenny Olsson Myrvik, Underläkare

3404. Jenny Palmgren, ST-läkare

3405. Rebecka Gyltman, Undersköterska

3406. Mikaela Qviberg, ST-läkare

3407. Amanda Halvars, Sjuksköterska

3408. Christina Chahine, undersköterska

3409. Janine Kjeldsen, Undersköterska

3410. Ingrid Arenäs, Leg psykoter

3411. Ingrid Cewers, Anestesisjuksköterska

3412. Maja Klevengård, Undersköterska

3413. Karoline Sjöberg, Sjuksköterskestudent

3414. Anjs Nielsen, AT-läkare

3415. Shila Zahiry, Sjuksköterska

3416. Eva Qvick, Usk

3417. Eva Höglund, specialistsjuksköterska

3418. Camilla Erilsson, Medicinsk sekreterare

3419. Sharareh Asta, Sjuksköterska

3420. Alexandra Dahlby, Undersköterska

3421. Nallymon Forslund, Sjuksköterska

3422. Pippi Sjögren, Undersköterska

3423. Eva Lätt, Undersköterska

3424. Elisabeth Nordin Westerlund, Sjuksköterska

3425. Daniela Edenfäll, Leg. Sjuksköterska

3426. Anki Lindahl, Sjuksköterska

3427. Mikaela Jansson, Sjuksköterska

3428. Gunnel Viklund, Barnsjuksköterska

3429. Amaell Chausset, Sjuksköterska

3430. Kristin Skoglund, Sjuksköterska

3431. Karin Claeson Sörli, Sjuksköterska

3432. Hanna Bjärkstedt, Sjuksköterska

3433. Anneli Jördens, Överläkare

3434. Natali Olausson, Operationssjuksköterska

3435. Edita Lemonnier, Leg. Psykolog

3436. Katarina Rosengren, Röntgensjuksköterska

3437. Frida Farm, Kurator

3438. Helena Lundberg, Undersköterska

3439. Mirjam Holten, Specialistsjuksköterska

3440. Louise Söderin, Undersköterska, läkarstudent

3441. Helena Klint, Sjuksköterska

3442. Johanna Palmgren, AT-läkare

3443. Maria Fors, Uska

3444. Frida Lindström, Leg. Sjuksköterska

3445. Gertrude Ahlqvist, Specialist i allmänmedicin

3446. Mikaela Sandell, Specialistsjuksköterska inom intensivvård

3447. Ghazal Shafaei, Läkare

3448. Lovisa Fransson, Sjuksköterska

3449. Malin Argos, Sjuksköterska

3450. Caroline Hultgren, Sjuksköterska

3451. Jessica Röine, Undersköterska

3452. Ulrika Österberg, Undersköterska

3453. Cecilia Arthur, St-läkare

3454. Anna Boytsova, Undersköterska

3455. Maria Östlin Nyström, Psykoterapeut

3456. Darius Barimani, St läkare

3457. Anton Byström, Sjuksköterska

3458. Emma Miszewski, Sjuksköterska

3459. Ragnhild Nyberg Lille, Leg fysioterapeut

3460. Daria Josefsson, Leg.läkare

3461. Inger Frithiof, Medicinsk läkarsekreterare

3462. Malin Williamsson, Barnmorska

3463. Nina Mannström, Barnspecialistundersköterska

3464. Lina Årnell, Röntgensjuksköterska

3465. Jannich Ludvigsen, Sjuksköterska

3466. Eva-Carin Lindgren, Arbetsterapeut, BAB

3467. Mia Sundfors, Leg sjukgymnast

3468. Therese Söderlind, Undersköterska

3469. Sandra Grytöyr, Sjuksköterska

3470. Josephine Isenia, Undersköterska

3471. Nina Olausson, Läkare

3472. Sunniva Menke, Sjuksköterska

3473. Patricia Andersson, Biomedicinsk Analytiker

3474. Martha Nelson, Leg sjuksköterska, ekonomisk administratör

3475. Camilla Forsström, Specialist sjuksköterska

3476. Fredrika Holm, Undersköterska

3477. Gunnel Öhman, Barnmorska

3478. Anna Leifsdotter, Sjuksköterska

3479. Riccardo Iacobelli, Sjuksköterska/läkarstuderande

3480. Renata Utorova, Legitimerad läkare

3481. Ann-Sofie Westin, Sjuksköterska

3482. Solveig Kristjansdottir, Barnsjuksköterska

3483. Ellen Backlund, Läkare

3484. Sophia Stål, ST-läkare

3485. Nina Salomon, Undersköterska

3486. Hanna Kempe, Undersköterska

3487. Maria Olsson, Sjuksköterska

3488. Maria Starkhammar, Överläkare

3489. Malin Heimdahl, Leg. Barnmorska

3490. Rita Medvedeva, ST-läkare

3491. Jessica Wickberg, Specialistläkare

3492. Anette Ramström, Specialistläkare

3493. Agnes Le Blanc, Underläkare

3494. Annie Fors, Sjuksköterska

3495. Daniel Bång, Sjuksköterska

3496. Amanda Jacobsson, Sjuksköterska

3497. Peggy Lundström, Sjuksköterska

3498. Sofie Hansson, Sjuksköterska

3499. Nicklas Cavellan, Sjuksköterska

3500. Henrica Tallqvist, Barnmorska

3501. Charlotta Dahlin, Sjuksköterska

3502. Linda Wahlberg, Undersköterska och sjuksköterskestudent

3503. Matilda Dalhov, Operationssjuksköterska

3504. Katrin Klangemo, Läkare

3505. Erika Eneqvist, Snart färdig specialistsjuksköterska i onkologi

3506. Daina Sleiers, Sjuksköterska

3507. Angelika Nyman, Sjukgymnast

3508. Matilda Tyrén, AT-läkare

3509. Lena Granath, Arbetsterapeut

3510. Catharina Hertzberg, USK

3511. Kristina Andersson, Undersköterska

3512. Pernilla Segerlund, Undersköterska

3513. Yvonne Eriksson, Undersköterska

3514. Adal Meharena, Undersköterska

3515. Frida Wilkman, Sjuksköterska

3516. Josefine Södergren Tärnholm, Legitimerad sjuksköterska

3517. Anita Jakobik, Sjuksköterska

3518. Liliana Andersson, Undersköterska

3519. Mustafa Ismail, ST Läkare

3520. Amanda Grut, Läkare

3521. Gunilla Höjer, Sjuksköterska

3522. Patrik Lyngå, Universitetssjuksköterska

3523. Carina Nyberg, Undersköterska

3524. Zeynep Demir, Undersköterska

3525. Ingvill Hustad, Psykolog

3526. Monica Sällqvist, Undersköterska

3527. Johanna Shamloo-Genberg, Sjuksköterska

3528. Ida Stenbacka, Sjuksköterska

3529. Amelie Sandin, Läkare

3530. Lillian Ericsson, Sjuksköterska

3531. Charlotte Moreau, Sjuksköterska

3532. Louise Ellbjär, Leg sjuksköterska

3533. Amanda Irell, Undersköterska och Läkarstudent

3534. Jenny Stensson, Leg. Sjuksköterska

3535. Elin Ekstrand, Specialistsjuksköterska

3536. Alexandra Blucher, Medicinsk sekreterare

3537. Rebecca Sjölin, AT-Läkare

3538. Inger Bergman, Sjuksköterska

3539. Edvin Granlund, ST-läkare

3540. Johnny Marin, Operationssjuksköterska

3541. Stig Andersson, Leg läkare

3542. Carina Duvefjord, Sjuksköterska

3543. Miriam Hedin Yangbyn, Läkare

3544. Anna Orji, Distriktssköterska

3545. Kristofer Hallberg, Överläkare

3546. Lina Ghalamkari, Röntgensjuksköterska

3547. Natalia Fridell, Intensivvårdssjuksköterska

3548. Madelene Gillberg, Undersköterska

3549. Anes Burnic, Sjuksköterska

3550. Maria Landesved, Sjuksköterska

3551. Agneta Heller, Pensionerad ssk

3552. Nadja Collin, Barnsjuksköterska

3553. Anna Jansson, Leg. sjuksköterska

3554. Jessica Chijioke, Undersköterska

3555. Maria Fälth, Undersköterska

3556. Carina Karlsson, Undersköterska

3557. Emma Gerald, Sjuksköterska

3558. Lena Leeo, Undersköterska

3559. Elena Piskopianou, narkosläkare

3560. Jaana Soppela, Sjuksköterska

3561. Emma Lindström, Läkare

3562. Jacob Helldén, AT-läkare

3563. Sofia Alsing, Barnmorska

3564. Robert Sandström, Sjuksköterska

3565. Pia Nordbäck, Usk

3566. Matilda Lindén, Sjuksköterska

3567. Josefine Tell, Sjuksköterska

3568. Olof Jonsson, Vårdare

3569. Anna Holmenäs, Sjuksköterska

3570. Jenny Netz, Leg Barnmorska

3571. Karin Forslin, IVA sjuksköterska

3572. Susanne Thoors, Specialist sjuksköterska i onkologi

3573. Patrik Westerberg, Sjuksköterska

3574. Ebba Hellmark, Sjuksköterska

3575. Marlene Kähr, Sjuksköterska

3576. Torsten Dahlén, Leg läk

3577. Kay Nilsson, Undersköterska

3578. Linnea Löwenborg, HLR koordinator

3579. Linus Eng Taberman, Sjuksköterska

3580. Petra Göthlin, Specialistläkare obstetrik och Gynekologi

3581. Camilla Halldin, Sjuksköterska

3582. Rolf Gustafson, Läkare

3583. Ann-Christin Nygård, Leg. Sjuksköterska

3584. Stina Bengtsson, Ssk

3585. Eva Jallow, Specialistsjuksköterska IVA/ANE

3586. Malin Swärdhamma, Dietist

3587. Emma Larsson, Sjuksköterska

3588. Therese Lundin, Barnspecialist undersköterska

3589. Sofia Wrenninge, Sjuksköterska

3590. Emma Lenholm, Leg Sjukgymnast

3591. Lotta Nyagah, Distriktssköterska

3592. Kerstin Gebart, sjuksköterska

3593. Tabarak Hussein, Undersköterska

3594. Mikaela Zanjani, Skukskötersks

3595. Osman Khawar, Röntgensjuksköterska

3596. Patrik Haedus, Undersköterska

3597. Turkan Kesen, Undersköterska

3598. Elham Sendi, Uska

3599. Victoria Thörnqvist, Läkarstudent

3600. Victoria Andersson, Sjuksköterska

3601. Othilia Holmberg, Sjuksköterska

3602. Linda Stenström, Undersköterska

3603. Ulrika Olsson Jansen, Distriktssköterska och Verksamhetschef

3604. Sanne Nilsson, Legitimerad sjuksköterska

3605. Felix Granath, Leg. Sjuksköterska

3606. Madde Yström, Ambulanssjuksköterska

3607. Maja Kopelev, Biomedicinsk analytiker

3608. Evy Augar, Sjuksköterska

3609. Karoline Flodin, Undersköterska

3610. Cathrin Alvendal, Överläkare

3611. Helen Fingal, Sjuksköterska

3612. Lydia Sjöberg, Sjuksköterska

3613. Mark Wikström, Sjuksköterska

3614. Stina Johansson Åkerström, Undersköterska

3615. Linn Bruno, Sjuksköterska

3616. Ioannis Parodis, Läkare

3617. Anette Dahlén, Sjuksköterska

3618. Sanna Svelander, SSk

3619. Ingela Bredenberg, Specialist sjuksköterska

3620. Amanda Estaifo, Specialistläkare

3621. Karin Strand, Narkosläkare

3622. Petra Thunander, Undersköterska

3623. Sara Claesson, Sjuksköterska

3624. Irina Magnusson, Läkare

3625. Kristina Lindholm, Spec. i allmänmedicin

3626. Anna Kindbom, Kurator

3627. Christian Tranchell, Leg. Lök.

3628. Anna Rehnberg, Sjuksköterska

3629. Sandra Jägerback, ST-läkare

3630. Anneli Dahllöf, Barnmorska

3631. Sofia Wilhelmsson, Leg. Sjukgymnast

3632. Jan Dahllöf, Distriktsläkare

3633. Annica Andersson, Sjuksköterska

3634. Ann Sjöberg, Barnspecialistundersköterska

3635. Julia Almegård, Sjuksköterska och sjukgymnast

3636. Camilla Liljeblad, Skötare inom psykiatrin

3637. Leila Ekelund Chatti, Specialistläkare

3638. Gun Hunnes, Distriktssköterska

3639. Monica Eek, Leg. Sjuksköterska

3640. Katarina Malmsten, Sjuksköterska

3641. Anette Broman, Sjuksköterska

3642. Madeleine Vareskog, Sjuksköterska

3643. Camilla Boander, Sjuksköterska

3644. Denise Malki, ST-läkare

3645. Monica Persson, Undersköterska

3646. Andrea McNicholas, Leg läkare

3647. Nina Milerad, Specialistläkare

3648. Emilia Titelman, Överläkare

3649. Karin Lindahl, Överläkare

3650. Gill Lindroos, Leg Dietist

3651. Roya Jalaly, Distriktsläkare

3652. Björn Lindgren, Specialistsjuksköterska

3653. Wille Olsson, Legitimerad Sjuksköterska

3654. Martin Söderberg, ST-läkare

3655. Stefan Carlsson, Docent, Överläkare, Urolog

3656. Cecilia Norin, Sjuksköterska

3657. Emma Åberg, Spec läkare barn och ungdoms medicin

3658. Luca Verrecchia, Spec läk audiologi

3659. Agneta Nyman, Undersköterska

3660. Lea Kantala, Leg sjuksköterska ( barn spec)

3661. Karen Eldevik, Sjuksköterska

3662. Karin Undén, Distriktsläkare

3663. Linda Sjöqvist, Sjuksköterska

3664. Hanna Lönnberg, Läkarstudent/underläkare

3665. Åsa Östlund, Läkare

3666. Jenny Bravo, Sjuksköterska

3667. Markus Forsberg, Anestesisjuksköterska

3668. Niklas Kahlmann, AT-läkare

3669. Ursula Tragl, Undersköterska

3670. Judit Péter, undersköterska

3671. Carolina Persson, Sjuksköterska

3672. Hanna Persson, DSK

3673. Donavan Porter, Undersköterska

3674. Sten Mångs, Undersköterska

3675. Madeleine Touma, Läkare

3676. Fanny Nilsson, AT-läkare

3677. Anna-Lena Längheim, Röntgensjuksköterska

3678. Therese Nordström, Barnmorska

3679. Klara Strömberg, Överläkare

3680. Viking Strömberg, Student

3681. Laila Janhunen, Baenskötare

3682. Birgit Blideman, Pensionär

3683. Barbro Gåije, Pensionär

3684. Bodil Persson, Sjuksköterska

3685. Johan Wieck, Undersköterska

3686. Sofia Grünerwald, Läkare

3687. Lovisa af Schmidt, Undersköterska

3688. Eva Medin, Distriktssköterska

3689. Eva Öhrner, Leg läk, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

3690. Jonas Lindberg, Specialistsjuksköterska

3691. Hamid Edlund, Sjuksköterska

3692. Staffan Nyström, PhD. Överläkare.

3693. louzan sabar, Undersköterka

3694. Ingmar Veinberg, Underläkare

3695. Stina Hedskog, AT-läkare

3696. Kristina Möllerstedt Åsberg, Barnsjuksköterska

3697. Kolbrun Gunnarsdottir, Barnläkare

3698. Anna Johansson, Sjuksköterska

3699. Eli Westerlund, Läkare

3700. Klara Gröndal, Läkarstudent

3701. Beatrice Lindberg, Sjuksköterska

3702. Pierre William-Olsson, Leg. psykoterapeut

3703. Kristina Hendrix, Sjuksköterska

3704. Susan Cramnert, Distriktssköterska

3705. Stina Grufman-Björnlund, Leg logoped

3706. Rose-Marie Skotte, Undersköterska

3707. Marina Nilsson, Undersköterska

3708. minyi Liang, Ssk

3709. Erik Kadesjö, ST-läkare

3710. Viivi Vaha, Distriktssköterska

3711. Mia Morén, MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommun

3712. Henriette Loizos, ST-läkare

3713. Eva Berntsson, Sjuksköterska

3714. Ursula Lindberg, Intensivvårdssjuksköterska

3715. Hanna Gredmark, Leg. Sjuksköterska & Leg. Barnmorska

3716. Janis Sundin, Sjuksköterska

3717. George Baza, Tandläkare

3718. Peter Mitakidis, Sjuksköterska

3719. Ziba Mahmoudpour, Undersköterska

3720. Helena Andersson, Sjuksköterska

3721. Julia Lagerström, Barnsjuksköterska

3722. Julia Viding, Sjuksköterska

3723. Anna Andersson, Bitr överläkare

3724. Sara Ström, Underläkare

3725. Stefan Reitzner, Doktorand

3726. Joanna Hedman, Barnsjuksköterska

3727. Ann Sundberg, Sjuksköterska

3728. Annika Persson, HIA sjuksköterska

3729. Christina Björck, Specialistsjuksköterska

3730. Cecilia Sauer, Leg.sjukgymnast

3731. Monica Andersson, Specialist sjuksköterska barn och ungdom

3732. Hester Cronjé, Fysioterapeut

3733. Ulrica Leiding, Undersköterska

3734. Linnea Jonsson Axelsson, Leg läkare

3735. Lisen Lindström, Kurator

3736. Tatiana Ruchko, Ögonläkare

3737. Sofie Eriksson, Anestesisjuksköterska

3738. Susanna Alder, Läkare

3739. Catharina Jornert, Sjuksköterska/ student anestesisjuksköterska

3740. Carina Rosenblad, Sjuksköterska

3741. Romil Barkino, ST-läkare

3742. Kristian Ängeby, Specialistläkare

3743. Daniel Hjalmarsson, St- läkare

3744. Gunilla Millqvist, Distriktssköterska

3745. Anna Brandt, Undersköterska

3746. Lena Sterner, Usk

3747. Monica Rådström, Njursviktssjuksköterska

3748. Johanna Albert, Docent överläkare, fd Verksamhetschef

3749. Anders Klingström, Kurator/Leg psykoterapeut

3750. Totte Stefansson, Sjuksköterska

3751. Jeanette Udd, Leg Sjuksköterska

3752. Pia Edberg, Medicinsk sekreterare

3753. Viveka Nyman, Leg. Sjukgymnast, Leg. Psykoterapeut

3754. Johannes Haddad, Läkare

3755. Gunilla Krook, Undersköterska

3756. Olof Elfwén, AT-läkare

3757. Angelica Kron, Leg Sjuksköterska

3758. Lena Skinner, Usk

3759. Lennart Schenck, ÖL

3760. Stephanie Limnell, Sjuksköterska

3761. Lottie Phillips, AT-läkare

3762. Ann Telander, Sjuksköterska

3763. Agneta Nolte, Läkare

3764. Maj-Len Eklund, Leg psykoterapeut

3765. Karin Widéen, Sjukgymnast

3766. Birgitta Abrahamson, Undersköterska

3767. Lil Nyström, Undersköterska

3768. Rose-Marie Lind, Administrativ chef

3769. Lisa Anshelm, Undersköterska

3770. Viktor Björsenius, Underläkare

3771. Kersti Sköld, Arbetsterapeut

3772. Eva Rythén-alder, Överläkare

3773. Axel Rosell, AT-läkare

3774. Marielle Hjalmarsson, Leg arbetsterapeut

3775. Annacarin Horne, Biträdande överläkare

3776. Viktor Wistedt, Sjuksköterska

3777. FARHAD KAFI, ST-läkare

3778. Anita Johansson, Sjuksköterska

3779. Gustav Nilsson, Anestesisjuksköterska

3780. Mattias Grusell, Läk. Spec i allm med

3781. Margarita Villalobos, Sjuksköterska

3782. Åsa Envall, Sjuksköterska

3783. Anna Törnberg, Specialistsjukgymnast

3784. Liza Lundmark, Sjuksköterska

3785. Mårten Holmberg, Vårdare

3786. Jenny Pettersson, Specialistsjuksköterska

3787. Karin Franklin, Läkare

3788. Johan Nestin, Ambulans/Anestesisjuksköterska

3789. Malin Eriksson, Specialist sjuksköterska i akutsjukvård.

3790. Katarina Immonen, Arbetsterapeut

3791. Solbritt Jonsson, Pensionär fd undersköterska

3792. Johanna Ottosson, Sjuksköterska

3793. Andreas Roupé, Leg. Sjuksköterska

3794. Linnea Svahn, Administrativ chef

3795. Gunvi Malmgren, Pensionär

3796. Sofia Buskas, Sjuksköterska

3797. Lotte Lindberg, Anestesi/AmbulansSSK

3798. Maria Andersson, Sjuksköterska

3799. Charlotte Wesström, Sjuksköterska

3800. Susanne Henriksson, Undersköterska/stödpedagog

3801. Lo Lagercrantz, Läkarstudent och undersköterska

3802. Oskar Hising, AT läkare

3803. Malin Printzell, Leg dietist

3804. Karl-Johan Lindström, Specialistsjuksköterska inom intensivvård

3805. Riitta Niskakoski, Undersköterska

3806. Maria Strand, Undersköterska

3807. Anna Lindblad, Undersköterska

3808. Lena Lilja, Överläkare

3809. Maria Williamson, Sjuksköterska

3810. Catarina Hansson, Barnsjuksköterska

3811. Anette Hästö, Sjuksköterska

3812. Anna Sedig, SpecSSK intensivvård

3813. Carina Karlsson, Undersköterska

3814. Natalie Fransson, Undersköterska

3815. Kristina Svennerstrand, Sjuksköterska

3816. Malin Cedermark, Leg Läkare

3817. Annica Englund, Undersköterska

3818. Josefin Astros, Operationssjuksköterska

3819. Linda Lidebrandt, Undersköterska

3820. Jessica Hallgren, Undersköterska

3821. Hildur Vigfusdottir, Barnspecialistundersköterska

3822. Kristina Bertilsson, Sjuksköterska

3823. Ann-Charlotte Bjerkander, Specialistsjuksköterska inom Barn/Ungdom

3824. Kerstin Gustafsson, Distriktssköterska

3825. Åsa Bjällander, Undersköterska

3826. Eva Wirén, Undersköterska

3827. Camilla Söderlind, Sjuksköterska

3828. Maja Andersson, ST-läkare

3829. Monica Sjödin, Sjuksköterska

3830. Cecilia Stening-Soppela, Underläkare

3831. Lotta Gyllenram, Barnmorska

3832. Karin Larsson, Leg psykoterapeut

3833. Johanna Lindström, logoped

3834. Malin Lindmark, Sjuksköterska

3835. Pernilla Teuchler, Sjuksköterska

3836. Jessica Sundell, Leg sjuksköterska

3837. Elisabeth Johansson, Sjuksköterska

3838. Johan Tjällman, Läkare

3839. Sofia Achatius, Sjuksköterska

3840. Göran Gustafsson, Läkare

3841. Åsa Lavett, Sjuksköterska

3842. Klara Arvidsson, Sjuksköterska

3843. Kerstin Hillborg, Sjuksköterska

3844. Frida Engvall, Leg. Sjuksköterska

3845. Emma Linde, Undersköterska

3846. Helena Paul, Barnmorska

3847. Hanna Gavander, Sjuksköterska

3848. Linda Stenström, Usk

3849. Sigrid Svedmyr, Specialistläkare

3850. Eva Henryson, Sjuksköterska

3851. Lena Kullm, Specialistsjuksköterska

3852. Charlotte Hölttä, Usk

3853. Niklas Ljungbeck, Sjuksköterska

3854. Madelene Nordström, Sjuksköterska

3855. Stefano Torres, Ssk. Med kand.

3856. Sinikka Isoaho, Specialistsjuksköterska

3857. Lisa Bearpark, Läkarstudent, Karolinska Institutet

3858. Graciela Riolfo, Undersköterska

3859. Malin Frank, Spec sjuksköterska inom intensivvård

3860. Catrine Jacobsson, Psykiatrisjuksköterska

3861. Johanna Hill, Intensivvårdssjuksköterska

3862. Clara Bjälkestrand, Undersköterska

3863. Sofie Knoph, Sjuksköterska

3864. JOSEF Alkhouri, Läkare

3865. Angelica Nyberg, Undersköterska

3866. Nathalie Gauffin, Anestesisjuksköterska

3867. Sanna Tenglund, Sjuksköterska

3868. Emma Williamsson, Medicinsk sekreterare

3869. Rosemarie Wacker, Sjuksköterska

3870. Oskar Jurell, Leg. Barnmorska

3871. Anne Svensson, Undersköterdka

3872. Carina Kjellberg, Barnmorska

3873. Anneli Hägbom, Sjuksköterska

3874. Jeanette Enterlöv, Sjuksköterska

3875. Emelie Flodin, Sjuksköterska

3876. Sabine Eriksson, Undersköterska

3877. Angelica Larsson Nyberg, Koordinator/sjuksköterska

3878. Lena Solin, Distriktssköterska

3879. Hedvig Tjerneld, Leg.sjuksköterska

3880. Milena Zawadzka, Sjuksköterska

3881. Teresia Da Silva Jonsson, Sjuksköterska

3882. Ann-Louize Eklund, Sjuksköterska

3883. Gun Benbekhti, Specialiserad sjuksköterska

3884. Lisa Ylikangas, Undersköterska

3885. Hanna Bergling, Sjukgymnast

3886. Anna Mähler, Leg sjuksköterska

3887. Alex Abdalian, Legitimerad läkare

3888. Rebecka Köll, Leg Läkare

3889. Jennifer Westlund, Dietist

3890. Damla Ekberg, St läkare allmänmedicin

3891. Anna Jansson, Överläkare

3892. Anna Berggren, Anestesisjuksköterska

3893. Salme Woltran, Undersköterska

3894. Jeanette Wallberg, Enhetschef Privat  Äldreomsorg

3895. Ulla Helg, Pensionerad undersköterska

3896. Carina Widmark, Sjuksköterska

3897. Nina Jutterström, Sjukgymnast

3898. Gun Malmlöf, Kurator

3899. Lina Halldin, ST-läkare

3900. Esko Karlsson, Läkare

3901. Linnea Rönnlund, ST läkare

3902. Suyapa Ramis, Usk

3903. Antonia V. Diaz, Undersköterska

3904. Jenny Petrini, Sjuksköterska

3905. Sara Meredith, Sjuksköterska

3906. Annika Höglund, Sjuksköterska

3907. Karl Rombo, Underläkare

3908. Åsa Järvinen, Operationssjuksköterska

3909. George Gourie, Läkare

3910. Johan Attfors, AT-läkare

3911. Marie Lindman, Sjuksköterska

3912. Hedwig Widestedt, Läkarstudent, termin 11

3913. Irene Ramos, Barnläkare

3914. Katarina Westman, Överläkare

3915. ELENI DIMA, Neurolog

3916. Charlotte Almkvist, Allmänläkare

3917. Elin Herlitz, Sjuksköterskestudent

3918. Somlack Changseesuk, Distriktssköterska

3919. Maria Erman, Underskötersks

3920. Anna-Sofia Börjesson, Spec ssk intensivvård och kardiologi

3921. Caroline Mannestål, ST-läkare

3922. Maria Mjörnberg, Specialistsjuksköterska

3923. Hanna Mäkimaa, Sjuksköterska

3924. Anna Thoring, Läkare

3925. Mona Fagerhem, Barnmorska

3926. Karin Frick, Psykolog

3927. Johnny Sandberg, Sjuksköterska

3928. Tommy Bengtsson, Intensivvårdssjuksköterska

3929. Nazmije Kelmendi, Distriktssköterska

3930. Ulrika Borch-Johnsen, Undersköterska

3931. Caroline Lindqwister, Ssk

3932. Angelica Lotthagen, Operationssjuksköterska

3933. inger dahlén, sjuksköterska

3934. Angelica Ekbäck, Kurator

3935. Lotta Frenckner, Specialistläkare

3936. Lena Andersson, Läkare

3937. Alina Ishak, Sjuksköterska

3938. Elin Lundvik, Sjuksköterska

3939. Lydia Sälgström, Sjuksköterska NKS

3940. Camilla Silfverskiöld, Leg. Läk. Specialist allmän psykiatri

3941. Arne Jemstedt, Leg läkare

3942. Daniella Nero, Underläkare före AT

3943. Charlotte Gran, Läkare

3944. Sanna Svensson, Sjuksköterska

3945. Olle Maltén, Läkare

3946. Pernilla Fritz, Specialist i allmänmedicin

3947. Ann-Christine Runfors, Medicinsk sekreterare

3948. Eleni Mentesidou, Specialistläkare

3949. Eric Herlenius, Professor samt Överläkare Barnmedicin

3950. Sofia Paulander, Sjuksköterska

3951. Lorena Avilés, Undersköterska

3952. Conny Öberg, Sjuksköterska

3953. Predrag Simicevic, Ssk student

3954. David Ullman, Läkare

3955. Erika Thörnqvist, Specialistsjuksköterska

3956. Felicia Binette, Undersköterska

3957. Linda Brännström, Läkare

3958. Sandra Norlund, Sjuksköterska

3959. Anna Fasterius, Leg. Sjuksköterska

3960. Pernilla Daun, Sjuksköteska

3961. Stina Åkerström, Undersköterska

3962. Pia Menning Kånge, Leg. Sjuksköterska

3963. Fanny Fridlund, Sjuksköterska

3964. Cristina Landin Lundevall, Medicinsk sekreterare/admin. koordinator

3965. AnnA Bergström, Dr

3966. Eva Malmquist, Leg. Sjuksköterska

3967. Anna Holmenäs, Sjuksköterska

3968. Anna Thulin, Sjuksköterska

3969. Maria Andersson, Leg sjuksköterska

3970. Crippa Marsnäs, IT-samordnare, Södersjukhuset

3971. Nina Dahlgren, Specialist Sjuksköterska psykiatri

3972. Sofia Hennel, Iva sjuksköterska

3973. Agnes Lundblad Karlsson, Leg. Sjuksköterska

3974. Alejandra Suarez, Undersköterska

3975. Monica Persson, Undersköterska

3976. Linda Alfaro, Biomedicinsk analytiker

3977. Monica Andersson, Uska

3978. Isabell Dillström, Specialistläkare Geriatrik

3979. Björn Larsson, ÖL/PhD

3980. Anja Töy, Intensivvårdssjuksköterska

3981. Andreas Frosthav, BMA

3982. Maja Olsson, Läkare

3983. Andreas Skalleberg, Läkare

3984. Johanna Roman Hjelte, AT-läkare

3985. Eva Regnström, Barnmorska

3986. Tina Wiberg, Undersköterska

3987. Carolina Gonzalez, Sjuksköterska

3988. Anna-Tora Jonasson, Sjuksköterska

3989. Maja Löw, Sjuksköterska

3990. Annika Skoog, HR

3991. Silvia Karlstedt, Biomedicinsk Analytiker

3992. Edward Flores, Läkarstudent

3993. Axel Öberg, AT-läkare

3994. Shanette Hajbarati, Sjuksköterska och barnmorska

3995. Sara Palmgren, Sjuksköterska

3996. Fanny Abrahamsson, Sjuksköterska

3997. Pernilla Isberg, Sjuksköterska

3998. Julia Bouleau, Sjuksköterska

3999. Katarina Gröndal, Barnmorska

4000. Gina Sado, ST-läkare

4001. Linnea Finné, Undersköterska

4002. Kristina Moa, Kurator

4003. Caroline Gyldén, Distriktssköterska

4004. Alexis Wiklund, Sjukhusbibliotekarie

4005. Lisa Andersson, Sjuksköterskan

4006. Anneli Fredriksson, Sjuksköterska

4007. Anna Öberg, Sjuksköterska

4008. Karin Lindau, Dietist

4009. Nicholine Hultman, Sjuksköterska/enhetschef

4010. Louise Widegren, Distriktsköterska

4011. Andreas Frykman, Sjuksköterska

4012. Katarina Giske, Specialistläkare

4013. Christian Giske, Professor/Överläkare

4014. Emma Husén, Läkare

4015. Lovisa Strömberg, Läkarstudent/underläkare/fd. undersköterska

4016. Ella Tabbakh, Sjuksköterska

4017. Molly Fröjdg, Logopedstudent

4018. Johan Landin, Psykolog

4019. Inger Malmstedt, Undersköterska

4020. Jessica Stiernlöf Walker, Sjuksköterska

4021. Chris Hughes, Retired

4022. Kevin Marsden, Försörjningstekniker

4023. Viola Johansson, Sjuksköterska

4024. Anna Ericsson, Undersköterska

4025. Guadalupe Fuentes, Specialist i allmänmedicin

4026. Tania Snellman, Undersköterska

4027. Stanley Emanuelsson, Sjuksköterska

4028. Eva Kristin Persson, Undersköterska

4029. Jeanette Rasmussen, Sjuksköterska

4030. Inger Nano, Undersköterska

4031. Susanne Ekström, Undersköterska

4032. Marie Stjernfelt, Medicinsk sekreterare

4033. Lina Hellman, Barnskötare

4034. Lars Linell, Läkare

4035. Åsa Hammarström, Skötare Danderyds sjukhus

4036. Annelie Olofsson, Undersköterska

4037. Louise Clarkson, Specialistläkare allmänmedicin

4038. Amanda Pinones Digiorgio, Sjuksköterska

4039. Todd Bünger, Sjuksköterska

4040. Ulrika Almström, Sjuksköterska

4041. Carina Leckremo, Undersköterska

4042. Frida Widén, Sjuksköterska

4043. Gabriella Löwbom, Sköterska

4044. Nathalie Nowicka, Sjuksköterska

4045. Lisa Krylmark, Sjuksköterska

4046. Cajsa Jönsson, Sjuksköterska

4047. Emelie Brodin, Undersköterska

4048. Hanna Anegren, Undersköterska

4049. Haimanot Tirronen, Undersköterska

4050. Amanda Stjernström, Undersköterska

4051. Julia Hjort, Barnskötare

4052. Ulrika Ahlin, Leg. Sjuksköterska

4053. Carolina Gonzalez, Sjuksköterska

4054. Jana Hilarius, undersköterska

4055. Juana Perez de Olsson, diabetessjuksköterska

4056. Alejandra Bezares Boström, Operations undersköterska

4057. Christine Lundin, Sjuksköterska

4058. Mathilda Boström, Sjuksköterska

4059. Andrea Frostenson, Sjuksköterska

4060. Cecilia Franzén, Sjuksköterska

4061. Michael Frank, Sjuksköterska

4062. Kajsa Ählström, Medicinsk sekreterare

4063. Emma Karlsson, Undersköterska

4064. Matilda Svedmalm, Sjuksköterska

4065. stina Helmstrand, Leg psykolog

4066. Erika Jugeau-Hilding, Undersköterska

4067. Ina-Marie Palola, Sjuksköterska

4068. Elin Hedlund, Undersköterska

4069. Roxanda Bezares Cobar, Sjukvårds administratör/usk

4070. Ida Moberg, SSK

4071. Hanna Rosén, Sjuksköterska

4072. Elisabeth Skogman, Sjuksköterska

4073. Layali Kanbar, Sjuksköterska

4074. Linnéa Hållander, Sjuksköterska

4075. Staffan Sundin, Sjuksköterska

4076. Eva Sjöbacka, Undersköterska

4077. Ulrika Einarsson, Specialistsjukgymnast

4078. Robert Hallström, Underskötare

4079. Britt Widen, Distriktsköterska

4080. Beatrice Friberg, Undersköterska

4081. Lisa Karlsson, Sjuksköterska

4082. Christer Vestling, Leg. Psykolog

4083. Seghen Zeriet, Distriktsköterska

4084. Alexandra Lundgren, Medicinsk sekreterare

4085. Ann-Mari Petäjämaa, Medicinsk sekreterare

4086. Anna Nguyen, Specialistsjuksköterska inom intensivvård

4087. Anton Ekhult, Sjuksköterska

4088. peter rudvald, Sjuksköterska

4089. Valentina Vergara, Specialistsjuksköterske student, kirurgi

4090. Tina Engvall, Sjuksköterskor

4091. Elin Thorsén, Biomedicinsk Analytiker

4092. Daniela Tapia, Leg. Sjuksköterska

4093. Nina Lawray, Sjuksköterska

4094. David Yu, Läkare

4095. HEDIEH ASADI, Leg läkare

4096. Loren Arriagada, Undersköterska

4097. Emma Schüssler, Undersköterska

4098. Matilda Lyppert, Sjuksköterska

4099. Annica Holmqvist, Undersköterska

4100. Darius Barimani, St läkare

4101. Freja Hillgren, Sjuksköterska

4102. Ann-Mari Tjärnvall, Sjuksköterska

4103. Charlotte Svensson, Medicinsk sekreterare

4104. Axel Lifvergren, Läkare

4105. Amanda Lundin, Sjuksköterska

4106. Carolina Lödahl, Leg. Arbetsterapeut

4107. Susanne Glaumann, Barnläkare

4108. Anne Wandel, Överläkare

4109. Emma Sjölin, sjuksköterska

4110. Marie Möllersten, Sjuksköterska

4111. Gunilla Strömberg, Distriktssköterska

4112. Maria Wigbrant, Barnmorska

4113. John Tapper, Läkare

4114. Karin Ålander, Leg. barnmorska

4115. Katarina Flakierska, Arbetsterapeut

4116. Kerstin Sundberg, Barnsköterska

4117. Yvonne Oddbratt, Barnsköterska

4118. Sarah Balster, Läkare

4119. Athanasia Tsirona, Undersköterska

4120. Annika Solito, Sjuksköterska

4121. Karin Brandell, ST-läkare

4122. Caroline Loogna, Distriktssköterska

4123. Erik Faxén, ST-läkare

4124. Marie Schedin, Sjuksköterska

4125. Annika Billfors, Läkare

4126. Elin Adolfsson, Ambulanssjuksköterska

4127. Josefin Wallblom, Undersköterska

4128. Ylva Johansson, Specialistsjuksköterska

4129. Nadia Jarallah, Sjuksköterska

4130. Anna Olingdahl, Sjuksköterska

4131. Ellen Nyström, Barnsjuksköterska

4132. Åsa Sthen, Medicinsk sekreterare

4133. Ellinor Sterky, St- läkare barn

4134. Mia Ekfors, Sjuksköterska å

4135. Tore Sloth, Läkare

4136. Marianna Nemeth, Leg. Sjuksköterska

4137. Marie Schaffer, Sjukhuskemist

4138. Angelika Qvick, Läkare

4139. Agnes Friberg, Underläkare

4140. Maria Ljungberg, Undersköterska

4141. Kristin Aglo-Larsson, Sjuksköterska

4142. Veera Männikkö, bitr.överläkare

4143. Linda Åhlund, Sjuksköterska

4144. Linda Bousset, Distrikssköterska

4145. Sara Severin, ST-läkare

4146. Solveig Bruzewitz, Specialist i allmänmedicin

4147. Edibe Bukoshi, Undersköterska

4148. Helin Erdas, Sjuksköterska

4149. Lena Östeman, Usk

4150. Lena Ekström, Leg. Sjuksköterska

4151. Anna Lyngå, Distriktssköterska

4152. Pia Hallén, Sjuksköterska

4153. Emma Burke, Undersköterska

4154. Simon Jonsson, Leg läk

4155. Christine Ruthberg Almen, Anestesisjuksköterska

4156. Nathalie Öhrn, Sjuksköterska

4157. Maria Westermark, Sjuksköterska

4158. Jessica Bergholm Ricksäter, Sjuksköterskestudent

4159. Sofia Manninen, Sjuksköterska

4160. Rebecka Senior, Sjuksköterska

4161. Maria Åling, Specialistsjuksköterska Psykiatri

4162. Johanna Rurling, ST-läkare

4163. Anna Bellhagen, Läkare

4164. Sara Finnström, ST-läkare

4165. Ljiljana Vujkovic, Sjuksköterska

4166. Louis Daniel, Numera pensionär

4167. Andreas Fischer, Legitimerad Läkare

4168. Charlotte Hagwall Blom, Distriktssköterska

4169. Anna-Lena Roune, Sjukgymnast

4170. Agneta Norén, Undersköterska

4171. Maria Söderberg, Leg Sjuksköterska

4172. Magnus Göransson, Undersköterska

4173. Marcus Ehrström, Bitr Öl

4174. Maja Klevengård, Undersköterska

4175. Ki Wöllner, Sjuksköterska

4176. Siri Sjöberg, Legitimerad läkare

4177. Anna William-Olsson, Sjuksköterska

4178. Magnus Hillblom, ST-läkare

4179. Ida Andersson, Undersköterska/sjuksköterskestudent

4180. Christian Lönn, Distriktsläkare

4181. Anders Dahlsner, Kardiolog

4182. Karin Richardson, Vårdenhetschef ssk

4183. Johan Wieck, Usk

4184. Sofie Lannemyr, Undersköterska

4185. Camilla Weinesjö, Operationssjuksköterska

4186. Erika Ölund, Sjuksköterska

4187. Oscar Kieri, ST-läkare

4188. Katinka Siesage, Specialistsjukgymnast

4189. Gargi Gautam, Läkare

4190. Mimmi Josefsson, Sjuksköterska

4191. Klara Gäre, Läkare

4192. Nadja Hekmatara, Fysioterapeut

4193. Lisa Nordahl, Sjuksköterska

4194. Emilia Sanchez, Undersköterska

4195. Katarina Hörnedal, Sjuksköterska

4196. Eva Oersson, Sjuksköterska

4197. Joachim Hermann, Leg. Sjuksköterska

4198. Sara Günther, Överläkare

4199. Eva Bern, Undersköterska

4200. Chalak Amiri, Läkare

4201. Susanne Lindholm, Sjuksköterska

4202. Ann-Christine Nilsson, Undersköterska

4203. Emelie Dahlberg, Leg. Sjuksköterska

4204. Anna Sellrup, Anestesisjuksköterska

4205. Anna Söderholm, Ssk

4206. Ingrid Berglund, Usk/Lymfterspeut

4207. Ulrika Renström, Sjuksköterska

4208. Hanna Masimov, Distriktssköterska

4209. Petra Ekbacke, Sjuksköterska

4210. Patrik Hägglund, Sjuksköterska

4211. Linda Svensson, Barnmorska

4212. Pouria Farsani, ST-läkare

4213. Lise-Lotte Rohdén, Sjuksköterska

4214. Pia Heder, Sjuksköterska

4215. Monica Mörck, Anestesisjuksköterska

4216. Carina Troedsson, Specialistsjuksköterska

4217. Ann-Christin Jääskä, ❤

4218. Anna Bromée, ST-läkare

4219. Billy Olsson, Kurator

4220. Sara Winegård, Läkarstudent

4221. Mona Fridlund, Undersköterska

4222. Francisca Vikström, Leg. Arbetsterapeut

4223. Daniel Wihlén, Operationssjuksköterska

4224. Sabina Cserhalmi, Sjuksköterska

4225. Anna Bjare, Fotsjukvårdare

4226. Katarina Düppe, ST-läkare

4227. Carl Haggård, Läkare

4228. AnnKatrin Elvelin, Leg. Sjuksköterska

4229. Lena Ljungvall, Sjuksköterska

4230. Tina Qvist, Sjuksköterska

4231. Robert Karlsson, Överläkare

4232. Karin Widholm, Undersköterska

4233. Therese Wigerström, Distriktssköterska

4234. Isho Lindgren, Underskötska

4235. Maria Knutsson, Specialistsjuksköterska inom onkologi

4236. Karin Frick, Psykolog

4237. Eva Pontén, Ortoped

4238. Ann-Christina Sparrelid, Leg Sjusköterska

4239. Karin Ringh, Anestesisjuksköterska

4240. Anette Ramström, Specialistläkare

4241. Gisela Niklasson, Undersköterska

4242. Lina Linder, Leg. sjuksköterska

4243. Anna-Karin Lindén, Barnmorska

4244. Christina Björklund, Sjuksköterska

4245. John Fohlin, Leg. Fysioterapeut

4246. veronica hesselroth, undersköterska

4247. Siv Uppström, Barnmorska

4248. Desiree Berglund, Sjuksköterska

4249. Erik Andersson, Sjuksköterska

4250. Lena Embermark, Barnsköterska

4251. Milja Miettinen, Läkarkandidat

4252. Emma Villner, Sjuksköterska

4253. Lisette Fredriksson, Specialistsjuksköterska akutsjukvård

4254. Åsa Parke, Läkare

4255. Agneta Hedlund, Undersköterska

4256. Ellen Stoor, Psykolog

4257. Sebastian Branö, Läkare

4258. Natalia Bergenfort, AT-läkare

4259. Frida Klaesson, Sjuksköterska

4260. Ulla Hjelm, Undersköterska

4261. Veronica Sjöblom, Undersköterska men pluggar till sjuksköterska

4262. Milena Lindh, Undersköterska

4263. Anna Werner, Sjukgymnast

4264. Liselotte Tidblad, Specialistläkare

4265. Helena Swende, Leg psykolog

4266. Zandra Laaksonen, Undersköterska

4267. Luna Hanna Markuz, Läkare

4268. Basima Tomas, Undersköterskorna

4269. Marie Gustafsson, Sjuksköterska

4270. Alexandra Lundin, Sjuksköterska

4271. Antonia Nordin, Legitimerad Barnmorska och Sjuksköterska

4272. Emma Levin, St-läkare

4273. Josefine Fransohn, Sjuksköterska

4274. Christina Montgomerie, Spec.läkare

4275. Tiina Saarilehto, Sjuksköterska

4276. Ilona Johansson, Medicinsk sekreterare

4277. Mahnaz Reisdana, sjuksköterska

4278. Lucas Lundgren, Undersköterska

4279. Małgorzata Wysocki, Usk

4280. Ann Vikström, Sjuksköterska

4281. Ottilia Nylund, Sjuksköterska

4282. Ebba Suwe, ST-läkare obstetrik och gynekologi

4283. Anna Hansell, Läkare

4284. Hanna Rafstedt, Specialistsjuksköterska

4285. Eva Stenberg Andersson, Undersköterska

4286. Emil Lagerquist, Undersköterska

4287. Jonas Marklund, Läkare

4288. Pedro Orrego, Sjuksköterska

4289. Susanne Rådeborn, UNDERSKÖTERSKA

4290. Helena Lundberg, Undersköterska

4291. Carin Lhotsky, Leg. Sjuksköterska

4292. Cecilia Evestedt, Sjuksköterska

4293. Hanna Westberg Amaral, Sjuksköterska

4294. Madeleine Engstrand, Leg. Sjuksköterska

4295. Maria Holz, Ssk

4296. Amelia Chiorescu, Kirurg 👩‍⚕️

4297. Niclas Lundström, Läkare

4298. Sophia Rudehill, Läkare

4299. Emma Bergmark, Sjuksköterska

4300. Karin Evenholt, Sjuksköterska

4301. Joanna Tisell, Sjuksköterska

4302. Lovisa Hawerman, Sjuksköterska

4303. Anders Hallek, Specialistläkare i allmänmedicin

4304. Erika Gustafsson, Sjuksköterska

4305. Elena Söderberg, Usk/ssk student termin 5

4306. Niklas Wange, Legitimerad läkare

4307. Anette Hydfeldt, Skötare/USKA

4308. Elizabeth Madera Mac-kilrroy, Barnmorska

4309. Marja Strindberg, Specialistsjuksköterska barn och ungdom

4310. Maria Vesterström, Undersköterska

4311. Malin Nyberg Isacson, Urolog

4312. Bodil Nyberg Feldt, Barnmorska

4313. Yasmina Maaouia, Läkare

4314. Marie Claesson, Sjuksköterska

4315. Emelie Andersson, Barnmorska

4316. Sandra Andersson, Leg. Arbetsterapeut

4317. Jeanette Ekeberg, Barnmorska

4318. Linda Appelberg, Biträdande överläkare

4319. Alina Clason, SSK student

4320. Jenny Stenudd, Läkare

4321. Ann Willny, Sjudnötersk

4322. Linda Åhlund, Sjuksköterska

4323. Charlotta Larsson, Sjuksköterska

4324. Ann Sjöberg, Barnspecialistundersköterska

4325. Tony Claesson, Sjuksköterska

4326. Carl-Adam Törnqivst, Sjuksköterska

4327. Emma Sverdén, Kirurg

4328. Corina Bardan, Tandläkare

4329. Pia Lundman, Överläkare

4330. Madeleine Vareskog, Sjuksköterska

4331. Maria Lagerstedt, Barnmorska

4332. Anna Castel, Ssk

4333. Susanna Eriksson, ST-läkare

4334. Amanda Hallgren, Sjuksköterska

4335. Susanna Alinder, Barnmorska

4336. Sofia Hofflander, ST-läkare

4337. Ylwa Dahlgren, Operationssjuksköterska

4338. Theo Wilson, Specialistläkare allmänmedicin

4339. Anna Sewall, Leg. psykolog

4340. Felicia Albinsson, Röntgensjuksköterskestudent

4341. Andre Lindqvist, ST-läkare

4342. Anne-Marie Karlsson, Sjuksköterska

4343. Karin Anegren, Usk

4344. Marie Sundström, Barnmorska

4345. Patrik Steneryd, Sjuksköterska

4346. Irmeli Korkala, Distriktssköterska

4347. Marione Kempe, Undersköterska

4348. Marina Nilsdon, Usk

4349. Luis Lara, Leg. Sjuksköterska

4350. Helena Sjögren, Överläkare

4351. Lina Lihoff, Barnmorska

4352. Anton Turegård Hedman, AT-läkare

4353. Maie Zetterström, Anestesisjuksköterska

4354. Anna Larsson, Anestesisjuksköterska

4355. Linnea Axelsson, Leg läk

4356. Maja Karlsson, Specialistsjuksköterska

4357. Lotta Strömberg, Undersköterska

4358. Anna Selim, Sjuksköterska

4359. Ulla Nyström Forsman, Sjuksköterska

4360. Filippa Hall, ST-läkare

4361. Julia Materez, Sjuksköterska

4362. Hanene Khiari, Undersköterska

4363. Karam Mansour, Läkare

4364. Malin Hildenborg, Specialistläkare, Anestesi och Intensivvård

4365. Marie Nordstrand, undersköterska

4366. Camilla Bessman, Barnmorska

4367. Rojda Erol, Sjuksköterska

4368. Maj-Britt Edberg, Leg. Sjuksköterska

4369. Anna Plogell, Överläkare

4370. Lena Edström, Leg. Sjuksköterska

4371. Rose-Marie Dalin, Undersköterska

4372. Marie Nordstrand, Undersköterska

4373. Lisa Parker, Medicinteknisk ingenjör

4374. Robert Frishammar, Läkare

4375. Maria Morad, Leg läkare

4376. Lea Ylimäki, Leg. Sjuksköterska

4377. Emma Löfqvist, Sjuksköterska

4378. Karin Biehl, st-läkare

4379. Sara Eriksson, Sjuksköterska

4380. Anders Thorgren, Utbildningshandläggare

4381. Carina Nyberg, Undersköterska

4382. Jeanette Winberg, Leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent

4383. Ann-Mari Roos, Distriktssköterska

4384. Alexander Björkqvist, ST-läkare

4385. Angelica Hjalmarsson, ST-läkare

4386. Maria Fors, Sjuksköterska

4387. Ingela Backlund, Undersköterska

4388. Fanny Alenius, Leg. Sjuksköterska

4389. Anna Rehnberg, Sjuksköterska

4390. Susanna Kristiansson, Undersköterska

4391. Annika Lopez, Läkare

4392. Åsa Törner, Sjuksköterska

4393. Petter Perhamn, AT-läkare

4394. Charlotte Behr, Usk

4395. Musse Jensen, Specialistundersköterska

4396. Mariam Helispää, Undersköterska

4397. Nune Abrahamyan, St-läkare

4398. Erik Dahl, Sjuksköterska

4399. Christina Nicolausson, Barnsköterska

4400. Josefin Dahlqvist Skoog, Specialistläkare

4401. Margarita Petrova, Sjuksköterska

4402. Joel Ohm, Läkare

4403. Cecilia Qvarfordt, Undersköterska

4404. David Lundmark, ST-läkare Allmänmedicin

4405. Angelica Diaz Pannes, Kirurg Överläkare Södertälje Sjukhus

4406. Hedvig Tornblad, Leg. Sjuksköterska

4407. Malin Nilsson, Distriktssköterska

4408. Isabel Gustafsson, Distriktsläkare

4409. Malin Ruukholm, Barnmorska

4410. Maria Engdahl, Undersköterska

4411. Susann Bylund, Undersköterska

4412. Maria Pixell, Leg. Sjuksköterska

4413. Kristiina Röjerman, Specialistsjuksköterska

4414. Maria Rönnqvist, Läkare

4415. Mikaela Gomez Lindgren, Undersköterska

4416. Kajsa Grav, Undersköterska

4417. Birgitta Danell Ericsson, Undersköterska

4418. Helena Jansson, Operationssjuksköterska

4419. Lisa Haern, Läkarstudent

4420. Rickard Winner, Undersköterska

4421. Emma Westerling, Undersköterska

4422. Ann-charlotte Lindström, Undersköterska

4423. Zahra Esmaeilifar, Sjuksköterska

4424. Carrie Tran, Distriktssköterska

4425. Jessica Andersson, Anestesiundersköterska

4426. Martin Jädersten, Överläkare

4427. Karin Lindblom, Leg sjuksköterska

4428. Frida Elmhrd, Läkare

4429. Eva Johansson, Vårdenhetschef

4430. Margarita Villalobos, Sjuksköterska

4431. Gunilla Frisen, Intensivvårdssjuksköterska

4432. Anita Löfstedt Sehlin, Sjuksköterska

4433. Fabian Patterson, USK

4434. Louise Brolin, Leg läkare

4435. Eva Backholm, Sjuksköterska

4436. Kerstin Gustafsson, Logoped

4437. Johanna sjöblom, Överläkare

4438. Maria Ingemansson, Överläkare, barnläkare

4439. Karin Martyris, ST-läkare

4440. Louise Axzell, Sjuksköterska

4441. Robin Bouleau, Leg läkare

4442. Anna Ravn Landtblom, St-läkare

4443. Måhsen Sadat, Onkologi Ssk

4444. Angelica Duàn, Undersköterska

4445. Mirian Morachimo, Leg. Sjuksköterska

4446. Albin Svedlund, Läkare

4447. Helena Sundvall, Geriatriker

4448. Petra Olsson, Undersköterska

4449. Karin Östlund, Läkare

4450. Sabine Gustafsson, Leg. Sjuksköterska

4451. Cecilia Billkvist, Överläkare kirurgi

4452. Ann Sundberg, Diabetessjuksköterska

4453. Susanne Johansson, Undersköterska

4454. Ida Larsson, Undersköterska

4455. Marjaana Paloheimo, Sjuksköterska

4456. Firouzeh Lidén, Sjuksköterska

4457. Lisa Andersson, Barnmorska

4458. Pia Simonsen, ST-läkare

4459. Åsa Valdevi, Sjuksköterska

4460. Mikaela Lundin, Läkare

4461. Gunilla Wenngren, Sjuksköterska

4462. Gunilla Holback, skötare inom psykiatrisk vård

4463. Lena Solin, Distrikssköterska

4464. Petri Rantanen, Läkare

4465. Britt Lindqvist, Barnsköterska

4466. Peter Eisenlauer, Specialistläkare

4467. Lars Österlund, Sjuksköterska

4468. Viveca Gyberg, ST-läkare allmänmedicin, Med. Dr.

4469. Jasmin Azadkhoi, Skjuksköterska

4470. Danny Shaheen, Legitimerad Sjuksköterska, Specialist Ögonsjukvård

4471. Marta Vallenor, Fysioterapeut

4472. Lena Göransson, Sjuksköterska

4473. Isabelle Jallow, Sjuksköterska

4474. Cecilia Bjuggfält, Sjuksköterska

4475. Veronica Hansson, Medicinsk sekreterare

4476. Carola Lander, Leg.sjuksköterska

4477. Charlotte Cederberg, Distrikssköterska

4478. Annika Eklundh, Specialistläkare

4479. Ellinor Håden, Sjuksköterska

4480. Jose Maydagan, Anestesi sjuksköterska

4481. Maggie Waldron, Anestesisjukskäterska

4482. Adam Al-iedani, Läkare

4483. Kristina Hendrix, Sjuksköterska

4484. Adam Al-iedani, Läkare

4485. Isabel Diaz-Pohl, Överläkare

4486. Hanna Thalén, Specialistläkare

4487. Kajsa Ytterberg, Underläkare

4488. Olena Richtner, Specialistläkare

4489. Kerstin Lauren, Överläkare

4490. Yusara Maciel, Barnmorska

4491. Jenny Söderberg, Usk

4492. Ellinor Kornefalk, Undersköterska/sjuksköterskestudent

4493. Birgitta Albinsson, Sjuksköterska

4494. Noemi Katz, Läkare

4495. Charlotte Lundberg, Specialistsjuksköterska

4496. Johanna Elftman, Intensivvårdssjuksköterska

4497. Emma Sörqvist, Leg. Biomedicinsk analytiker

4498. Mimmi Hansson, Psykolog

4499. Angelica Johansson, Undersköterska

4500. Linda Bauman, Undersköterska

4501. Jacob Sundkvist, Undersköterska

4502. Camilla Stocklassa, Läkare

4503. Kjell Lundberg, USK

4504. Jacob Lindroos, Biträdande universitssjuksköterska

4505. Alice Velin, Undersköterska

4506. Malin Karlberg, Läkare

4507. Olof Elfwén, AT-läkare

4508. Evfa Jansson, Biomedicinsk analytiker

4509. Ylva Oscarsson, Sjuksköterska

4510. Paulina Jonsson Tepavac, AT-läkare

bottom of page