"Patientsäkerheten är inte hotad"

Framröstad som vårdsveriges värsta klyscha i Dagens Medicin- redan 2013.

Vi får höra det om och om igen. Vid varje neddragning, varje stängning, varje avsked och oavsett hur mycket mer som lastas på vårdpersonalens allt färre ryggar.

 

Men vi vet att det inte stämmer. 

Därför har vi som arbetar i stockholmsvården beslutat oss för att det är dags att ge vår bild av patientsäkerhetens tillstånd i länet. Vi har också startat en ny namninsamling öppen för både allmänheten och vårdpersonal. 

Info om den nya namninsamlingen hittar du här.

 

På akuten

1

1

1

1

2

2

1

2

"Äldre person inkommer med ambulans till akuten med anledning av rikliga blödningar från ändtarmen. Blödningen avstannar men våra undersökningar kan inte hitta källan. Patienten har förlorat mycket blod, är trött och mycket skör och medicinskt borde hen läggas in för observation men sjukhuset är redan överbelagt. Patienten får på akuten blod och skickas hem igen med uppmaning att återkomma vid nya blödningar. Personen bor ensam. Patienten kommer in ett drygt dygn senare. Nu som instabil larmpatient med ny blödning och sämre värden än tidigare. Hen överlever men anhöriga frågar mig hur jag under gårdagen kunde skicka hem deras förälder. Jag förklarar att jag inte hade något val."

"sjukhuset är redan  överbelagt "

3

Pga vårdplatsbrist där inga lediga sängplatser fanns att tillgå på hela huset fick patienten som kom till sjukhus i vad som uppenbart var livets absoluta slutskede spendera sista timmar bakom ett draperi på akuten.

patienten fick spendera

sina  sista timmar  bakom

ett draperi på akuten

”En äldre patient kom in till akuten med bröstsmärta. Det var mycket att göra på akuten denna dag och personalen hade svårt att hinna med. Man tog ett EKG på patienten. Detta EKG visade tecken på en mycket tydlig och utbredd hjärtinfarkt. Vid denna mycket tidskritiska åkomma spelar varenda minut stor roll. Pga av den höga belastningen på akuten tog det flera timmar innan någon hann bedöma detta EKG.  Med andra ord låg patienten obehandlad och med smärtor i flera timmar.”

4

"obehandlad och med smärtor

  i flera timmar "

”En patient kom in till akuten medvetandepåverkad. Man misstänkte att patienten var berusad och lät hen ligga på en brits. Pga mycket hög belastning på akuten och samtidig personalbrist gjordes ingen noggrann undersökning av patienten. Man hade missat att upptäcka att patienten hade en sårskada i tinningen (kom i efterhand fram att hen hade fallit och slagit i huvudet). När man tittade till patienten flera timmar senare upptäckte man att hen fortsatt var ännu mer medvetslös. Man upptäckte först nu såret i tinningen och en omedelbar skiktröntgen (CT) av hjärnan beställdes. På denna undersökning såg man en mycket stor hjärnblödning. Blödningen var så pass stor att det var för sent att operera. Patienten avled på akuten en stund senare.”

5

"patienten  avled på akuten "

"En äldre patient sökte till akuten för feber och ont i ryggen. Hen hade inga kroniska sjukdomar, var pigg för sin ålder och klarade sig i hemmet helt utan hjälp. Infektionsproverna var mycket höga, men patienten kunde gå och var inte helt förvirrad. Vid en rimlig platssituation hade patienten kunnat läggas in för övervakning ett dygn eller två, för att se till att antibiotikan man valt fungerade väl. Detta är i synnerhet viktigt hos äldre som är sköra. Istället skickades patienten hem med tabletter och uppföljning med återbesök om tre dagar, det var det bästa akutläkaren då kunde ordna med. När jag träffade patienten på återbesöket hade antibiotikan inte haft effekt, infektionen hade stängt av njurarna och patienten var mycket illa däran. Nu fick hen en vårdplats, men tyvärr var det för sent. Patienten dog några dagar senare."

"infektionen hade stängt av njurarna"

6

En patient hittas avliden på akutmottagningen när morgonskiftet började. Kom med ambulans. Blev lagd på ett bås där hen själv sedan dragit för draperierna. På grund av överbelastning på akutmottagning hade ingen hunnit titta till hen innan morgonen, då var hen kall och hade begynnande likstelhet.

Ett halvår senare genomfördes neddragning av bemanningen på akutmottagningen i besparingssyfte, de uppgav att patientsäkerheten ej var hotad.

patienten  hittades likstel  bakom 

ett draperi på akuten

 

På vårdcentralen

En patient söker pga buksmärtor. Husläkaren, som ska vara patientens fasta vårdkontakt i primärvården, har inte tid på flera veckor pga överbelastning. Får komma till en annan läkare som har en ledig akuttid istället. Prover beställs som visar patologiska levervärden. I stressen signerar läkaren av provsvaren, men glömmer bort att meddela patientens husläkare. Patientens ärende faller därför mellan stolarna och ingen uppföljning sker. Först efter 4 veckor upptäcker husläkaren de patologiska provsvaren. Patienten har då gått en månad med obehandlade buksmärtor och orsaken till smärtorna är fortfarande okänd. Utredning görs omgående och visar på levercancer. Det här är ett typisk fall som visar på vilka risker som bristen på allmänläkare leder till. Överbelastning och stress leder till misstag. För många patienter per allmänläkare gör det svårt att upprätthålla en god kontinuitet i patient-läkarrelationen. Känner man sina patienter blir de mer än bara ett provsvar på pappret och glöms därmed inte bort…

1

"utredningen

visade på levercancer"

2

När patient efter patient ringer och verkligen behöver en läkartid. Knöl på halsen? Depressiva besvär? Långvarig hosta? Väntetiden för ett läkarbesök på vårdcentralen är mer än 8 veckor. Var kommer den patienten söka vård? Akuten?

"väntetiden är 

8 veckor"

Pga vårdplatsbrist på våra sjukhus och brist på platser inom äldreomsorgen, får vi varje vecka i primärvården ta hand om patienter som skickats hem alldeles för tidigt. De är för dåliga för att klara sig hemma men skickas hem då det inte finns plats på sjukhusen. Vi måste sen returnera dem igen till slutenvården då de blivit sämre och vi inte har resurser att hjälpa så svårt sjuka patienter i primärvården. Det är framför allt de svagaste i samhället som drabbas. Våra äldre som varit med och byggt upp vår välfärd. Eller så måste jag skicka in mina svårt sjuka äldre patienter till akuten då de inte klarar sig hemma längre, trots att jag vet vad som väntar dem där: 14 timmar på en hård brist utan mat, folk som gapar, skriker och slåss i korridoren, personal som inte hinner med dem. För att sen bli hemskickade igen då det inte finns plats. För att sen åter igen behövas skickas in något dygn senare då de är för dåliga att klara sig i hemmet. Ofta känner jag skam inför de beslut som tas för mina patienter, men jag har ingen möjlighet att påverka och jag vet snart inte längre hur jag ska kunna övertala dem att ändå åka med ambulansen till akuten...igen.

3

"vi tar hand om patienter som skickas hem

för tidigt"

En patient med svår grundsjukdom hade fått ytteligare symtom över tid. Vid tillbakablick fanns ett kraftigt avvikande blodprov som kunder förklara de nya sytomen. Provet hade tagits för flera månader sedan men ”fallit mellan stolarna”.

4

"fallit mellan 

stolarna"

När du träffar en äldre multisjuk patient som mår mycket dåligt, du ser att medicinlistan är helt fel samt har grav polyfarmaci (övermedicinerad med många läkemedel samtidigt) med mera.

Du vet att det inte finns några lediga tider att boka på ca 6veckor och du jobbar redan över som det är dagligen. Vardagen är så pressad att du vet att det är yrkesmässigt ohållbart att försöka pressa in detta mellan andra patienter.

 

Detta leder ofta i praktiken till att patienten inte får den vård hen behöver utan istället väljs den enklaste vägen vilket är att förnya recepten och blunda / inte låtsas om de uppenbara medinska behov som egentligen föreligger. Leder i många fall senare till att patienten söker en akutmottagning på grund av exempelvis läkemedels biverkningar / interaktioner eller dåligt behandlade grundsjukdomar eller att viktiga medicinska tillstånd missats.

5

inga lediga tider att boka

på 6 veckor"

På vårdavdelningen

 

1

2

”En patient med stroke skulle läggas in på vår avdelning för att erhålla omedelbar blodförtunnande behandling mot sin stroke. Vi hade fullt och därför fick patienten läggas på vår intilliggande avdelning där personalen är mindre vana vid rutinerna för denna blodförtunnande behandling. En viktig del av rutinen är att genomföra regelbundna kontroller. I detta fall missade personalen (eftersom de inte kände till rutinen) ett par kontroller. Plötsligt upptäcker personalen att patienten blivit medvetslös. En akut skiktröntgen genomförs: patienten har fått en stor hjärnblödning av behandlingen.”

”Jag hade hand om en patient med hjärnblödning. Patienten var i behov av akut operation. Pga personalbrist hade man stängt flera platser på avdelningen som genomför dessa operation i Stockholm. Istället fick vi akut transportera denna patient till närmaste stad som kunde genomföra denna operation, det var flera timmar bort. Detta är en åkomma där varje minut räknas.”

"patienten har fått en   stor hjärnblödning"r"

"det var   flera timmar bort"r"

3

”Pga personalbrist är bemanningen nattetid mycket låg. Vid sjukluckor blir det ännu mer påtagligt. Har många gånger bevittnat när förvirrade och oroliga patienter som egentligen behöver ha en person bredvid sig istället fått lugnande läkemedel pga att det inte finns personal nog att trösta/lugna patienten. Detta sker mycket ofta på min arbetsplats”

"istället fått  lugnande medel"r"

4

”Jag minns en natt när en förvirrad äldre patient ville lämna avdelningen pga att den kände sig rädd. Denna natt (som alla andra nätter) var 2 sjuksköterskor och 1 undersköterska ensamma ansvariga för en stor avdelning med över 20 patienter. Att prata och lugna denna förvirrade patient krävde en persons närvaro hela natten. Övriga patienter på avdelningen fick därför mindre uppmärksamhet. Tyvärr ledde det till att man missade uppmärksamma att en annan förvirrad och vinglig patient lämnade sitt rum (utan mänskligt stöd som den skulle behöva) och ramla och slog sig. Efterföljande röntgen visade bruten underarm”

"övriga patienter fick (...)  mindre uppmärksamhet"r"

5

Multisjuk patient kommer in med ambulans. Verkar ha bakterier i blodet. Bedöms behöva intensivvård av intensivjouren men det finns inga platser. Ligger kvar på akuten. Har upprepade kramper och löper risk för plötslig död, men skickas till en vanlig vårdavdelning. 

Där får patienten vårdas konstant av två personal. Avdelningen har bara två sjuksköterskor och två undersköterskor på 8 platser, och inga övervakningsapparater.

Efter några timmar får patienten hjärtstopp och trots långvariga HLR-försök går hen tyvärr inte att rädda. Det fanns sju andra mycket sjuka patienter på avdelningen som i princip var utan övervakning när halva personalstyrkan var upptagen med en patient. 

Och när det ändå blir hjärtstopp så binds hela personalstyrkan upp, inklusive jourläkare, narkospersonal och bakjour. Och det länge. 

en patient tog upp halva avdelningen

 

"vilket högt spel   jag spelade"    

2

Jag har flera gånger låtit barn sova över på akuten på hårda britsar i rum inte alls ämnade för dem, för att det inte har funnits någon annan plats för dem.

"låtit  barn sova på akuten"   

"vilket högt spel   jag spelade"    

En natt när jag var ensam neojour stod jag och mitt team och tog hand om ett allvarligt sjuk nyfödd bebis. Vi hade fått igång hjärtat men barnet andades fortfarande inte själv. I denna stund ringer de om ett akut snitt pga ett hotande allvarligt sjukt barn. Jag kan inte sa jag, jag står redan upptagen. Barnet måste ut blev svaret. Jag fick be en sjuksköterska och undersköterska lämna sina patienter  (till kollegor som redan hade sitt att göra) och ensamma ta emot ett väntat dåligt barn. Barnet hämtade sig fint när den väl kom ut som tur var. Men jag skäms gentemot mina kollegor att jag satte dem i en sådan situation, och mot föräldrarna som aldrig behövde veta vilket högt spel jag spelade.

2

Jag har flera gånger låtit barn sova över på akuten på hårda britsar i rum inte alls ämnade för dem, för att det inte har funnits någon annan plats för dem.

"låtit  barn sova på akuten"   

3

Jag fick lämna en föderska som var öppen 6cm för att gå på ett kejsarsnitt. Vi var 4 barnmorskor den dagen. Dvs 3 när jag lämnade golvet. Ingen kunde passa min föderska så jag kollade på CTG från en skärm nere på operation. Kvinnan som snittades hade väntat 3-4h på operation, ordentligt smärtpåverkad för att det samtidigt var en tvillingfödsel på avdelningen och de två läkare som fanns kunde därför inte lämna. Bakjouren kom till slut in men hade ingen assistent på snittet. Eller det var jag...

"ingen kunde   passa min föderska "  

4

En kvinna med svårighet att bli gravid. Äntligen fullgången graviditet! Långdraget förlopp i förlossning. Överfull förlossning, massor av hänvisningar, barnmorskorna sprang mellan salarna. Plötsligt dåliga CTGkurvor hos kvinnan. Jag var upptagen med en annan urakut patient. Bakjouren opererade. Så fort jag var klar sprang jag till henne och konstaterade urakut snitt. Slet ut ett livlöst, blått och slappt barn. Att möta blicken hos det barnlängtande paret var fruktansvärt. Barnet hade möjligtvis kunnat överleva om det det fanns fler barnmorskor och läkare som kunnat ingripa tidigare.

"slet ut ett  livlöst, blått och slappt barn"  

5

Har många gånger blivit kallad till förlossningen för att ge ryggbedövning till födande kvinnor som inte vet vad de har tackat ja till. Oftast kvinnor som talar dålig svenska. De är oroliga och har ont och barnmorskorna har inte tid att ge stöd, istället övertalas de till smärtlindring för att de ska vara lugna och inte ringa efter hjälp så ofta. Första gången blev jag arg, men nu har jag insett att det ibland är det bästa man kan göra i denna sorgliga underbemannade situation.

"istället övertalas de till   smärtlindring för att de skall bli lugna och inte ringa så ofta"  

1

Med barn och föräldrar  

Skicka in ditt eget vittnesmål!

Stockholms Sjukvårdsupprop är en samling av sjukvårdspersonal i Stockholm som är starkt kritiska till utvecklingen i regionen de senaste åren. Vi är partipolitiskt obundna, och fungerar bara som forum för vårdpersonalens egna röster. Mer info hittar du här.

  TAG CHANSEN! DELGE MAKTHAVARNA DIN OVÄRDERLIGA ERFARENHET!  

  • email icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now