Vårt jobb. Din säkerhet.

När vården slutar fungera som det är tänkt är det din säkerhet som sätts på spel. Eller allas vår säkerhet, eftersom vi alla kan bli patienter från en minut till nästa. 

Det är din och dina anhörigas vård och väntetider till vård som det handlar om. När vi som vårdpersonal inte längre känner att vi kan stå för vården är det dig vi värnar om. 

Det är därför vi går ut och vittnar om missförhållanden som inte medges av beslutsfattarna. Och det är därför vi ber om din hjälp att uppmärksamma dem på problemen. 

Du kan göra skillnad.

Skriv under:

Vi hör vårdpersonalens allvarliga berättelser om hur patientsäkerheten i Stockholm brister. Vi står bakom deras krav och vi delar deras oro.

 

Ansvariga politiker i regionen har under lång tid prioriterat bort satsningar på sjukvårdens grundpelare: vårdcentralerna och akutsjukhusen. Det har lett till att god kontinuitet på vårdcentralerna och möjlighet att få en vårdplats på ett sjukhus vid akut sjukdom tyvärr idag är långt ifrån en självklarhet.

 

Felprioriteringarna gör att en vård för de friska gynnas. En sjukvård utan marginaler görs nu ännu osäkrare genom ytterligare besparingar och anställningsstopp. De som drabbas hårdast är de gamla och svårast sjuka. Det strider mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

Vården måste prioriteras och finansieras så att lagen följs. Därför ställer jag mig bakom kraven från Stockholms sjukvårdsupprop, och kräver av ansvariga regionpolitiker att:

     Patientsäkerheten erkänns hotad

     Anställningsstoppen som finns på akutsjukhusen hävs

     Riktiga satsningar görs på vårdcentralerna

Stockholms Sjukvårdsupprop är en samling av sjukvårdspersonal i Stockholm som är starkt kritiska till utvecklingen i regionen de senaste åren. Vi är partipolitiskt obundna, och fungerar bara som forum för vårdpersonalens egna röster. Mer info hittar du här.

  TAG CHANSEN! DELGE MAKTHAVARNA DIN OVÄRDERLIGA ERFARENHET!  

  • email icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now