top of page
78164826_960266497680211_260762800150387

Sjukvårdsmarschen 14 december 2019

Den 14 december 2019 genomförde vi en demonstration kallad Sjukvårdsmarschen. Enligt polisen beräkningar deltog ca 3 000 personer i marschen som uppmärksammades stort i olika media. 

Sedan dess

... har Sjukvårdsuppropet upprepade gånger synts i media och uttalat sig om sitt syfte och sina mål. Besök gärna vår sida med pressklipp​​​​​. 

Vårt syfte och vår målsättning finner ni samlade i detalj här

Men kortfattat är vi

- En unik utomfacklig och partipolitiskt obunden sammanslutning av vårdpersonal vars syfte är att ge folket på vårdgolvet en samlad röst i debatten. 

- En pragmatisk, ideell verksamhet med mål att få hela vårdkedjan att fungera: från vårdcentral till eftervård.

- En samlingspunkt för all personal i vården, inte enbart för en enskild yrkesgrupp. 

Vi vill

- Stoppa varslen med omedelbar verkan

- Öka antalet vårdplatser

- Att det görs verkliga satsningar på primärvården genom att resurserna läggs på vårdcentralerna.

Våra massmediala talespersoner är för tillfället:

- Laura Björnström, ST-läkare

- Akil Awad, ST-läkare

- Milosz Swiergel, ST-läkare i primärvården

- Linda Svedberg,  leg. Sjuksköterska

Kontaktuppgifter för press:


sthlmsjukvardsupprop@gmail.com

 

HÄR postas pressmeddelanden när såna finns. 

 

 

bottom of page