din erfarenhet är ovärderlig

Tycker du att region Stockholm bryter mot patientsäkerheten? Vi behöver ditt vittnesmål. Dela med dig, men gör det ansvarsfullt!

 

Vi jobbar under tystnadsplikt och sekretess. 

De finns för att skydda patientens personliga integritet. Sekretess innebär förbud att röja uppgift som är av personlig art.

Undvik därför uppgifter om plats, tid och naturligtvis namn. Ange kön eller ålder bara om det är absolut nödvändigt för sammanhanget. 

Vi kommer i förekommande fall redigera inskickade berättelser om de behöver anonymiseras eller förtydligas ytterligare. Vi kommer också att undvika att publicera de som är direkt olämpliga eller som inte handlar om patientfall.

Men vi följer också Patientsäkerhetslagen.

Den fastslår att vårdgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Vi är skyldiga att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.

 

Patientsäkerhet definieras som skydd mot vårdskada. Vårdskada är lidande, fysisk eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits från hälso- och sjukvården.

Tänk också på att dela patientcentrerade berättelser. Det finns mängder av historier om sjukvårdspersonalens utsatthet och jobbiga arbetsförhållanden, men de har berättats om och om igen. Utan resultat. 

Det är dags att ta bladet från munnen och berätta KONKRET om hur utsatta även patienterna blir i den pressade vården. Vi vet att en stressad och utarbetad vårdpersonal är patientfarlig i sig, men vi söker alltså vittnesmål om utsatta patienter. 

Just nu samlar vi in vittnesmål från vårdpersonal i Stockholm. Tycker du att det borde samlas in från resten av landet också? Starta en egen insamling! Kontakta oss så kan vi berätta hur. 

Och jobbar du i Stockholm: använd formuläret nedan! 

Vittnesmål om patientsäkerhetsbrist

Stockholms Sjukvårdsupprop är en samling av sjukvårdspersonal i Stockholm som är starkt kritiska till utvecklingen i regionen de senaste åren. Vi är partipolitiskt obundna, och fungerar bara som forum för vårdpersonalens egna röster. Mer info hittar du här.

  TAG CHANSEN! DELGE MAKTHAVARNA DIN OVÄRDERLIGA ERFARENHET!  

  • email icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now