top of page

slagord

till sjukvårdsmarschen

1.

Lämna sjukhusen i fred

Satsa på primärvård

Makt till vårdens proffs

Mer resurser till vår vård

 

2.

Vad vill vi ha? Patientsäkerhet

Besparingarna – ska stoppas

 

3.

Vård på glid – vi tar strid

 

4.

Låt vårdare leda vården

 

5.

Vård i kris - ni får ris

 

6.

Ge sjukhus och vårdcentraler klöver

Inte bara det som blir över

 

7.

Låt verkligheten styra

Släpp konsulter dyra

Lyssna nu på vårdens röst

Patientens behov skall gå först

 

8. Patienten som dog - vi har fått nog

 

9.

(Melodi: Nu är det jul igen)

NU är det kris igen och

NU är det kris igen och krisen varar fram till nästa

NU är det kris igen och

NU är det kris igen och krisen varar fram till nästa

Men det var inte sant, det var inte sant för höga chefer dom kan festa

Men det var inte sant, det var inte sant för konsulterna dom kan festa

 

10.

Patient - säkerhet Ho-tad Ho-tad

 

11.

Vård till dem som behöver

inte bara de som har klöver

 

12.

(Melodi: refrängen i Mikael Rickfors ”Vingar”)

Dom köpte sjukhus för pengarna

och slängde ut alla sängarna

Dom köpte sjukhus för pengarna

och slängde ut alla sängarna

bottom of page